Top

Fapta inculpatului de a participa la săvârşirea unei infracţiuni continuate, la unele acte în calitate de instigator, iar la altele în calitate de complice constituie instigare la infracţiunea respectivă, comisă în formă continuată.

Prin sentinţa penală nr.76/1.02.2008 pronunţată de Judecătoria Piatra Neamţ, în baza art. 334 Cod procedură penală, s-au respins ca nefondate schimbările de încadrare juridică a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor C. C., A. P. şi N. I. A., astfel cum au fost puse în discuţie în şedinţa publică din data de 02.10.2007.

În baza art. 334 Cod procedură penală, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului C. C., din infracţiunile de înşelăciune, prev. de art. 215 alin.l, 4 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal şi înşelăciune, prev. de art. 215 alin.l, 3 Cod penal, totul cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal, în infracţiunea de înşelăciune sub forma complicităţii şi instigării, prevăzută de art.25 Cod penal şi art.26 Cod penal raportat la art.215 alin. 1,3 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal.

În baza art.334 Cod procedură penală, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului A.P., din infracţiunile de înşelăciune, prevăzută de art.215 alin.1,4 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi înşelăciune, prevăzută de art.215 alin.1,3 Cod penal, totul cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal, în infracţiunea de înşelăciune prevăzută de art.215 alin.1,3 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal.

În baza art. 334 Cod procedură penală, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei N. I. A., din infracţiunile de înşelăciune, prevăzută de art.215 alin.1,4 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi înşelăciune, prevăzută de art.215 alin.1,3 Cod penal, totul cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal, în infracţiunea de înşelăciune prevăzută de raportat la art.215 alin.1,3 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal.

În baza art. 25 Cod penal şi art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin.l, 3 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, s-a dispus condamnarea inculpatului C. C. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune sub forma complicităţii şi instigării.

În baza art.71 Cod penal, s-au interzis inculpatului C. C. drepturile prevăzute de art.64 lit. a teza a Il-a lit.b Cod penal, pe durata executării pedepsei închisorii.

În baza art.81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii aplicate inculpatului C. C. pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.82 Cod penal.

În baza art.71 alin.5 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepselor accesorii aplicate inculpatului C. C. pe durata de 4 ani a suspendării condiţionate a pedepsei închisorii.

În baza art.359 Cod procedură penală, s-a atras atenţia inculpatului C. C. asupra prevederilor art.83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

În baza art.215 alin.1,3 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, art.74 alin.l lit. c Cod penal, art.76 alin.l lit. e teza I Cod penal şi art.80 Cod penal, s-a dispus condamnarea inculpatului A. P. la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune.

În baza art.71 Cod penal, s-au interzis inculpatului A. P. drepturile prevăzute de art.64 lit. a teza a Il-a, lit. b Cod penal, pe durata executării pedepsei închisorii.

În baza art.81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii aplicate inculpatului A. P., pe o durată de 2 ani şi 3 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art.82 Cod penal.

În baza art.71 alin.5 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepselor accesorii aplicate inculpatului A. P. pe durata de 2 ani şi 3 luni a suspendării condiţionate a pedepsei închisorii.

În baza art.359 Cod procedură penală, s-a atras atenţia inculpatului A. P. asupra prevederilor art.83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

În baza art.215 alin.1,3 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, art.74 alin.l lit. c Cod penal, art.76 alin.l lit. e teza I Cod penal şi art.80 Cod penal, s-a dispus condamnarea inculpatei N. I. A. la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune.

În baza art.71 Cod penal, s-au interzise inculpatei N. I. A. drepturile prevăzute de art.64 lit. a teza a Il-a, lit.b Cod penal, pe durata executării pedepsei închisorii.

În baza art.81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii aplicate inculpatei N. I. A. pe o durată de 2 ani şi 3 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art.82 Cod penal.

În baza art.71 alin.5 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepselor accesorii aplicate inculpatei N. I. A., pe durata de 2 ani şi 3 luni a suspendării condiţionate a pedepsei închisorii.

În baza art.359 Cod procedură penală, s-a atras atenţia inculpatei N. I. A. asupra prevederilor art.83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

În baza art. 14 Cod procedură penală şi art. 346 alin.l Cod procedură penală raportat la art. 998-999 Cod civil, s-au admis acţiunile civile formulate de părţile civile S.G Ş. C. S.RX. Piatra Neamţ, S.G E. C. S.R.L. P. N. şi S.G I. S.RL. Piatra Neamţ.

Au fost obligaţi inculpaţii, în solidar, să plătească părţii civile S.G Ş. C. S.R.L. suma de 6.597,80 lei, daune materiale, părţii civile S.G E. G. S.R.L. suma de 1.260 lei, daune materiale şi părţii civile S.G I. S.RL. suma de 455,65 lei, daune materiale.

În baza art. 189 God procedură penală, onorariul avocatului din oficiu, in cuantum de 150 lei, s-a dispus a fi avansat din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Neamţ, pentru avocat I. I. G.

În baza art. 191 alin. 2 Cod procedură penală, au fost obligaţi inculpaţii sa plătească către stat suma de 1.800 lei, câte 600 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Pentru a pronunţa această soluţie , prima instanţă a reţinut că la data de 11.11.2005, M. N., în calitate de şef punct lucru S.G Ş. & G. SRL Piatra Neamţ, a sesizat Poliţia municipiului Piatra Neamţ, cu privire la faptul că în data de 21.10.2005, s-a prezentat la magazinul societăţii numitul A. P., în calitate de delegat al S.G S. S. G. S.R.L. Vatra Dornei, care a achiziţionat anvelope, ulei M40, un filtru ulei tractor şi 1 1. motorină , pentru care a emis o filă CEC în valoare de 10197,40 RON. în momentul introducerii în bancă a filei CEC, aceasta a fost refuzată din lipsă totală de disponibil.

Astfel, la data de 21.10.2005, în urma unei înţelegeri prealabile, inculpaţii C. C., A. P. şi N. I. A., s-au prezentat la S.G Ş. & G. SRL Piatra Neamţ, de unde au achiziţionat anvelope, ulei şi un filtru, conform facturii fiscale nr. 9480937/21.10.2005 emisă de furnizor.

La data de 21.10.2005, N. I. A. s-a prezentat la S.C. Ş & C. S.R.L. pentru a ridica materialele în valoare de 10197,40 RON, fiind însoţită de inculpatul A. P., în timp ce inculpatul C. C. a rămas în afara magazinului.

Pentru achitarea materialelor, N. I. A. a lăsat fila CEC seria BB.302 nr.00269280 semnată şi ştampilată, care în prezenţa acesteia şi a inculpatului A. P., martora M. N. a completat la rubricile „data-suma în cifre” de comun acord cu cei doi inculpaţi.

M. N. a menţionat în declaraţia sa faptul că inculpata a scris contul IBAN al trăgătorului pe fila CEC în prezenţa sa. Cu ocazia prezentării pentru recunoaştere după planşa foto, M. N. a indicat-o pe inculpata N. I. A. ca fiind persoana care s-a prezentat sub identitatea de G. AM., aspect care nu a putut fi probat dincolo de orice dubiu. Fila CEC mai sus-menţionată a fost primită de cei doi inculpaţi de la C. C., care la rândul lui a primit-o de la P. V., administrator al S.C. S. S. C. SRL Vatra Domei.

Marfa achiziţionată a fost transportată de S. D. cu autoutilitara NT-05-BYF, la domiciliul inculpatului A. P. din comuna T., judeţul Neamţ.

Produsele ridicate de la S.C. Ş. & C. SRL Piatra Neamţ au fost valorificate de inculpaţii A. P. şi C. C..

O parte din bunurile achiziţionate au fost recuperate de S.C. Ştefan & Compania S.R.L., în valoare de 3599,60 RON.

Inculpatul C. C. a primit file CEC şi bilete la ordin de la numitul P. V., administrator al S.C. S. S. C. SRL Vatra Domei, cei trei inculpaţi cunoscând faptul că societatea care a emis filele CEC nu avea disponibil în cont, acceptând să pună în circulaţie aceste file CEC şi bilete la ordin, fapt recunoscut de inculpatul A. P. în urma acestor înţelegeri prealabile, cei trei inculpaţi au mai pus în circulaţie o filă CEC şi un bilet la ordin emise de S.C. S. S. C. SRL Vatra Domei, cunoscând că această societate nu are disponibil în cont.

La data de 25.10.2005, inculpaţii A. P. şi N. I. A. s-au, prezentat la S.C. E. C. SRL Piatra Neamţ, de unde au ridicat marfă în valoare totală de 1260 RON, achitând cu o filă CEC seria BB.302 00269276 primită de cei doi inculpaţi de la C. C. Fila CEC a fost introdusă la plată şi refuzată pe motiv de lipsă totală disponibil în cont (trăgătorul aflat în interdicţie bancară.

În aceeaşi zi de 25.10.2005, inculpaţii A. P. şi N. I. s-au prezentat la S.C. I. SRL de unde au ridicat marfă în valoare de 455,65 RON, achitând această marfă cu bilet la ordin care a fost refuzat de bancă datorită lipsei disponibilului în cont. Biletul la ordin a fost primit de cei doi inculpaţi de la inculpatul C. C.

Marfa ridicată de A. P. şi N. I. A. de la S.G E. G. SRL şi S.G I. SRL a fost lăsată inculpatului C. C.

Inculpaţii C. C., A. P. şi N. I. A. au mai fost cercetaţi pentru fapte similare de Poliţia oraşului Vatra Domei.

Reţinându-se vinovăţia inculpaţilor, instanţa de fond a dispus condamnarea inculpaţilor prin schimbarea încadrării juridice a faptelor descrise în actul de sesizare al instanţei la pedepse cu închisoare, făcându-se aplicarea dispoziţiilor art.81-83 Cod penal.

De asemenea, s-a reţinut că prin faptele comise, cei trei inculpaţi au produs prejudicii părţilor civile SC Ş. C. SRL în sumă de 6.597,80 lei, SC E. Corn SRL în sumă de 1.260 lei şi părţii civile SC I. SRL în sumă de 4555,65 lei şi au fost obligaţi la plata acestor despăgubiri.

Împotriva sentinţei a declarat apel inculpatul C. C. solicitând achitarea sa în baza art. 11 pct.2 lit.a raportat la art. 10 lit.a din Codul de procedură penală, întrucât în mod nelegal s-a dispus condamnarea sa în baza declaraţiilor contradictorii date de cei doi inculpaţi.

În subsidiar, s-a solicitat aplicarea dispoziţiilor art. 18/1 Cod penal.

Apelul este nefondat.

Examinând sentinţa atacată în baza motivelor de apel invocate, cât şi din oficiu, tribunalul a constatat legalitatea şi temeinicia acesteia.

Prima instanţă a reţinut în mod corect vinovăţia inculpaţilor şi a dat o încadrarea legală faptelor reţinute în sarcina lor prin aplicarea dispoziţiilor art.334 Cod procedură penală.

Din toate probele administrate în prezenta cauză rezultă că la data de 21.10.2005, în urma unei înţelegeri prealabile, inculpaţii C. C., A. P. şi N. I. A., s-au prezentat la S.C. Ş. & C. SRL Piatra Neamţ, de unde au achiziţionat anvelope, ulei şi un filtru, conform facturii fiscale nr. 9480937/21.10.2005 emisă de furnizor.

La data de 21.10.2005, N. I. A. s-a prezentat la S.C. Ş. & C. S.R.L. pentru a ridica materialele în valoare de 10197,40 RON, fiind însoţită de inculpatul A. P., în timp ce inculpatul C. C. a rămas în afara magazinului.

Pentru achitarea materialelor, N. I. A. a lăsat fila CEC seria BB.302 nr.00269280 semnată şi ştampilată, care în prezenţa acesteia şi a inculpatului A. P., martora M. N. a completat la rubricile „data-suma în cifre” de comun acord cu cei doi inculpaţi.

M. N. a menţionat în declaraţia sa faptul că inculpata a scris contul IBAN al trăgătorului pe fila CEC în prezenţa sa. Cu ocazia prezentării pentru recunoaştere după planşa foto, M. N. a indicat-o pe inculpata N. I. A. ca fiind persoana care s-a prezentat sub identitatea de G. A. M., aspect care nu a putut fi probat dincolo de orice dubiu. Fila CEC mai sus-menţionată a fost primită de cei doi inculpaţi de la C. C., care la rândul lui a primit-o de la P. V., administrator al S.C. S. S. C. SRL Vatra Domei.

Marfa achiziţionată a fost transportată de S. D. cu autoutilitara NT-05-BYF, la domiciliul inculpatului A. P. din corn. T., jud. Neamţ.

Produsele ridicate de la S.C. Ş. & C. SRL Piatra Neamţ au fost valorificate de inculpaţii A. P. şi C. C.

O parte din bunurile achiziţionate au fost recuperate de S.C. Ş. & C. S.R.L., în valoare de 3599,60 RON.

Inculpatul C. C. a primit file CEC şi bilete la ordin de la numitul P. V., administrator al S.C. S. S. C. SRL Vatra Domei, cei trei inculpaţi cunoscând faptul că societatea care a emis filele CEC nu avea disponibil în cont, acceptând să pună în circulaţie aceste file CEC şi bilete la ordin, fapt recunoscut de inculpatul A. P. In urma acestor înţelegeri prealabile, cei trei inculpaţi au mai pus în circulaţie o filă CEC şi un bilet la ordin emise de S.C. S. S. C. SRL Vatra Domei, cunoscând că această societate nu are disponibil în cont.

La data de 25.10.2005, inculpaţii A. P. şi N. I. A. s-au, prezentat la S.C. E. G. SRL Piatra Neamţ, de unde au ridicat marfă în valoare totală de 1260 RON, achitând cu o filă CEC seria BB.302 00269276 primită de cei doi inculpaţi de la C. C. Fila CEC a fost introdusă la plată şi refuzată pe motiv de lipsă totală disponibil în cont (trăgătorul aflat în interdicţie bancară.)

În aceeaşi zi de 25.10.2005, inculpaţii A. P. şi N. I. s-au prezentat la S.C. I. SRL de unde au ridicat marfă în valoare de 455,65 RON, achitând această marfă cu bilet la ordin care a fost refuzat de bancă datorită lipsei disponibilului în cont. Biletul la ordin a fost primit de cei doi inculpaţi de la inculpatul C. C.

Marfa ridicată de A. P. şi N. I. A. de la S.C. E. C. SRL şi S.C. I. SRL a fost lăsată inculpatului C. C.

În mod corect au fost înlăturate declaraţiile şi apărările inculpatului C. C. ca fiind neconcludente, întrucât nu se coroborează cu celelalte probe din care rezultă că acesta cu intenţie directă, a instigat şi ajutat pe coinculpaţii A. P. şi N. I. A. să comită mai multe acte materiale care intră în conţinutul infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art.215 al.l şi 3 Cod penal.

Prin urmare, s-a apreciat că faptele sale prezintă un grad ridicat de pericol social şi nu sunt aplicabile dispoziţiile art.18/1 Cod penal şi nici nu se poate reaprecia pedeapsa ce i-a fost aplicată inculpatului, întrucât instanţa de fond a avut în vedere la individualizarea acesteia toate criteriile prevăzute de art.72 Cod penal.

Împotriva deciziei a declarat recurs, în termen legal, inculpatul C. C., fără nici o motivare în cererea scrisă.

Din oficiu, Curtea a pus în discuţia părţilor motivul de casare prevăzut de art. 3859 pct.17 Cod procedură penală.

Cu ocazia dezbaterilor, inculpatul prin apărător a precizat că unul dintre motivele de recurs îl constituie încadrarea juridică a faptei susţinând că nu poate fi reţinută atât complicitatea, cât şi instigarea la aceeaşi infracţiune, aceasta din urmă absorbindu-se în prima.

Al doilea motiv invocat îl constituie individualizarea pedepsei, solicitând reducerea cuantumului acesteia, având în vedere că a recunoscut faptele, precum şi lipsa antecedentelor penale şi valoarea modică a prejudiciului. Acest motiv constituie cazul de casare prev. de art. 3859 pct.14 Cod procedură penală.

Verificând decizia, dar şi sentinţa pe baza lucrărilor dosarului, a motivelor invocate de inculpat şi a celui invocat din oficiu, Curtea constată că recursul este fondat.

În primul rând se impune precizarea că în recurs inculpatul şi-a schimbat poziţia, adoptând o atitudine de recunoaştere a faptelor, faţă de fazele anterioare, când a susţinut că nu este vinovat.

În ce priveşte încadrarea juridică a faptelor, prin rechizitoriu s-au reţinut în sarcina sa două infracţiuni de înşelăciune, prevăzute de art. 215 al.l şi 3 cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal şi de art.215 al. 1,4 Cod penal cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, fără ca procurorul să precizeze care acte materiale intră în conţinutul primei infracţiuni şi care în celei de-a doua.

Prima instanţă a schimbat încadrarea juridică pentru inculpaţii A. P. şi N. I. A. din cele două infracţiuni în cea prev. de art. 215 al. 1,3 Cod penal, cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, cu motivarea că reprezentanţii părţilor vătămate au ştiut că nu există disponibil în cont la data emiterii cecurilor, iar inculpaţii nu erau reprezentanţi legali ai societăţii care le-a emis. în sarcina inculpatului recurent instanţa a reţinut complicitate şi instigare la această infracţiune, el fiind cel care i-a determinat pe ceilalţi doi inculpaţi să primească cecurile şi biletele la ordin şi să le folosească în scopul inducerii în eroare a părţilor vătămate.

Reţinerea celor două forme de participaţie la aceeaşi infracţiune nu este corectă, acestea fiind prevăzute şi sancţionate distinct de lege, potrivit art. 25 şi 26 Cod penal. Această situaţie este valabilă şi în cazul infracţiunii continuate, care trebuie să primească o singură încadrare juridică, chiar dacă unele acte materiale ce intră în conţinutul ei au fost comise în calitate de complice, iar altele în calitate de instigator.

Infracţiunea continuată constituie o unitate legală de infracţiune, din această caracterizare decurgând mai multe consecinţe printre care şi cea potrivit căreia actele materiale ce o compun nu au o existenţă proprie, autonomă în sensul că nu pot fi sancţionate aparte şi nu pot primi încadrări juridice ca infracţiuni distincte.

În cauză, din probele administrate rezultă că inculpatul C. C. a primit instrumentele de plată de la reprezentantul SC „ S. S. C.” S.R.L, luând rezoluţia infracţională de a le folosi şi ulterior i-a contactat pe ceilalţi doi inculpaţi, convingându-i să achieseze la acest plan, aceştia din urmă fiind cei care au contactat şi au negociat cu părţile vătămate.

Este astfel evident că inculpatul C. C. a avut calitatea de instigator, neavând nici o relevanţă pentru încadrarea juridică a faptei că ulterior el a desfăşurat acţiuni specifice complicităţii, deoarece aceasta se absoarbe în instigare.

Din considerentele arătate, în temeiul art. 385lD pct.2 lit. d Cod procedură penală s-a admis recursul, s-a casat în totalitate decizia şi în parte sentinţa primei instanţe, cu privire la inculpatul C. C. Reţinând cauza spre rejudecare, Curtea a schimbat încadrarea juridică a infracţiunii reţinute în sarcina inculpatului în dispoziţiile art.25 raportat la art. 215 al. 1,3 Cod penal cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal. Dispunând condamnarea inculpatului, s-a făcut o nouă individualizare a pedepsei, la stabilirea cuantumului acesteia avându-se în vedere şi împrejurarea că în ultimul cuvânt, în recurs, inculpatul şi-a recunoscut fapta.

În baza art.81 al.l Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare prev. de art. 82 Cod penal.

Tags: