Top

Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii în cazul neîndeplinirii pbligaţiilor civile stabilite prin hotărâre de condamnare

Asupra cauzei penale de faţă constată:

Sub nr. 14430/180/10.09.2009 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău cererea formulată de partea civilă EN prin care se solicită instanţei ca în conformitate cu dispoziţiile art. 447 alin 2 Cprpen să dispună cu privire la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului RN prin sentinţa penală nr. 3120/28.11.2006 a Judecătoriei Bacău definitivă prin decizia penală nr. 977/R/25.10.2007 a Tribunalului Bacău.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine: Prin sentinţa penală nr. 3120/28.11.2006 a Judecătoriei Bacău definitivă prin decizia penală nr. 977/R/25.10.2007 a Tribunalului Bacău s-a dispus condamnarea inculpatului RN la pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunilor de ameninţare şi vătămare corporală prev. de art. 193 Cpen şi art. 181 alin 1 Cpen cu aplic. art. 75 lit.a Cpen.

Prin aceiaşi sentinţă penală, în temeiul art. 14 şi art. 346 alin 1 Cprpen rap la art. 998 şi 1003 Cciv inculpatul RN a fost obligat, în solidar cu inculpaţii TV şi TF la plata sumei de 4000 lei daune materiale şi 6000 lei daune morale către partea civilă EN.

De la data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. 3120/28.11.2006 pronunţată de Judecătoria Bacău şi până la data introducerii prezentei cereri de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei, inculpatul a achitat părţii civile parte din despăgubirile la care a fost obligat, aspect ce rezultă din procesul verbal din data de 21.10.2009, rămânând de achitat suma de 1230,99 lei..

În cursul cercetării judecătoreşti apărătorul părţii civile s-a prezentat în instanţă şi a învederat acesteia că inculpatul a achitat parţial suma de bani la plata căreia a fost obligat prin sentinţa penală nr. 3120/2006 a Judecătoriei Bacău, făcând dovada solvabilităţii inculpatului prin depunerea adresei nr.8000/15.09.2009 emisă de Primăria

Potrivit dispoziţiilor art. 447 alin 2 Cprpen „ Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei”

Dacă până la expirarea termenului de încercare nu au fost respectate obligaţiile civile prevăzute în art. 84 sau cele prevăzute în art. 86^4 alin. 1 din Codul penal, partea interesată sau procurorul sesizează instanţa care a pronunţat în primă instanţă suspendarea, în vederea revocării suspendării executării pedepsei.

Art.84 Cpen prevede „Revocarea în cazul neexecutării obligaţiilor civile”

Dacă până la expirarea termenului de încercare condamnatul nu a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei, afară de cazul când cel condamnat dovedeşte că nu a avut putinţa de a îndeplini acele obligaţii.

Avînd în vedere că inculpatul nu a achitat integral, cu rea credinţă părţii civile daunele materiale şi morale, deşi are bunuri iar partea civilă a fost diligentă şi a pus în executare sentinţa penală, instanţa în baza art. 447 alin 2 Cprpen rap la art. 84 Cpen va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicată condamnatului RN –prin sentinţa penală nr. 3120/28.11.2006 a Judecătoriei Bacău, definitivă prin decizia penală nr. 977/R/25.10.2007 a Tribunalului Bacău, şi dispune executarea în întregime a acesteia.

PEDEAPSĂ DE EXECUTAT: 2 ani închisoare.

În baza art. 71 Cpen va interzice condamnatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a şi b Cpen pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 192 alin 2 C.pr.pen.va obliga condamnatul la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Tags: