Top

Cereri

JUDECĂTORIA BACĂU

SECŢIA PENALĂ

SENTINTA PENALĂ Nr. 1110 de la 17 Iunie 2010

Obiect: „Contopiri pedepse”

(Cod 37)

Prin cererea înregistrata la aceasta instanţa sub nr. 3227/180/2010 , petentul GR deţinut în PNT , a solicitat contopirea pedepselor cu închisoarea pe care le execută.

La dosar s-au ataşat sentinţele penale nr. 462/2009, 538/2009 şi 662/2009 ale Judecătoriei Bârlad , adresa nr. C/27549/PBBC/31.03.2010 a Penitenciarului referitoare la pedepsele pe care le execută petentul şi fişa de cazier judiciar a acestuia.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele :

Prin sentinţa penală nr. 662/15.12.2009 a Judecătoriei Bârlad, definitivă la data de 10.02.2010, s-a aplicat petentului pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de furt calificat prev. de art.208-209 lit.e din C.p. cu aplicarea art.41 al.2 din C.p.. Infracţiunea pentru care a fost condamnat a fost săvârşită în perioada 28.09.2008 – 06.11.2008. .

Prin sentinţa penală nr. 538/13.10.2009 a Judecătoriei Bârlad , definitivă la 11.01.2010 s-a aplicat petentului pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat la data de 22.10.2007 .

Prin sentinţa penală nr. 462/05.08.2009 a Judecătoriei Bârlad , definitivă la data de 23.11.2009 , s-a aplicat petentului pedeapsa de 3 ani şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în perioada 14.02 – 25.07.2008.

Conform art.33 lit. a din C.p. există concurs de infracţiuni „ când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele. „

Potrivit art. 449 din C.p.p. „ Pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei alte hotărâri definitive, existenţa vreuneia dintre următoarele situaţii:

a) concursul de infracţiuni;…..”

Instanţa constată că infracţiunile ce au făcut obiectul celor trei cauze au fost comise anterior condamnării petentului pentru vreuna din acestea, existând astfel un concurs de infracţiuni .

Ca urmare, în baza art. 36. alin. 2 C.p. rap. la art. 33 lit.a şi art. 34 lit.b C.p. va contopi pedepsele de 3 ani şi 3 luni închisoare ( sentinţa penală nr. 462/2009 a Judecătoriei Bârlad ) , 1 an şi 6 luni închisoare ( sentinţa penală nr.538/2009 a Judecătoriei Bârlad) şi 3 ani închisoare ( sentinţa penală nr. 662/2009 a Judecătoriei Bârlad ) şi va aplica pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 3 luni închisoare. Petentul va executa 3 ani şi 3 luni închisoare.

Totodată va aplica petentului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a teza a II a şi b din C.p. pe durata prev. de art.71 al.2 din C.p.

În executarea acestor pedepse petentul a fost arestat la data de 29.12.2008 nefiind încă liberat, motiv pentru care, în temeiul art. 36 al.3 din C.p. se va deduce perioada executată , de la 29.12.2008 la zi.

Întrucât au intervenit modificări în ceea ce priveşte pedepsele pe care trebuia să le execute petentul, vor fi anulate mandatele de executare a pedepsei închisorii nr. 557/2009, 648/2010 şi 795/2010 emise de Judecătoria Bârlad , urmând ca instanţa să dispună emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei cu închisoarea stabilită prin prezenta hotărâre.

Conform art. 189 şi 192 al.3 din C.P.P. onorariul avocatului din oficiu va fi suportat din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, iar cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Etichete: