Top

Infracţiuni

Infracţiuni: tâlhărie şi furt calificat, prev. de art. 211 al. 1, 2 lit. b, c Cp, art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. e Cp cu aplic. art. 33 lit. a Cp şi art. 99 al. 3 Cp.

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău nr.834/P/2011 din 25.02.2011 s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului FB pentru săvârşirea a infracţiunilor de tâlhărie şi furt calificat, prev. de art. 211 al. 1, 2 lit. b, c Cp, art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. e Cp cu aplic. art. 33 lit. a Cp şi art. 99 al. 3 Cp., constând în aceea că în seara de 03.02.2011, în jurul orelor 17.50, în timp ce se afla pe str. Letea din mun. Bacău, prin violenţă, a deposedat partea vătămată EH de o geantă în care avea mai multe bunuri, însuşindu-şi un telefon mobil, o pereche de ochelari de vedere şi suma de 60 lei, cauzându-i un prejudiciu de aproximativ 500 lei, prejudiciul nerecuperat; în ziua de 12.02.2011, în jurul orelor 14.30, în timp ce se afla pe str. . din mun. Bacău, în dreptul bl. nr. . deposedat partea vătămată MT de un telefon mobil marca LG în valoare de aproximativ 450 lei, prejudiciul recuperat prin restituire.

Înaintea citirii actului de sesizare inculpatul FB a declarat că recunoaşte comiterea infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată , aşa cum s-a reţinut în rechizitoriu , fiind de acord ca judecata sa se facă în baza probelor administrate în timpul urmăririi penale , aplicându-se procedura simplificată prevăzută de art.3201 din C.p.p.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză , în ambele faze ale procesului penal, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

1. În seara zilei de 03.02.2011 , în timp ce se afla în zona staţiei de autobuz Narcisa , a observat-o pe partea vătămată EH în vârstă de 63 de ani ce avea asupra sa o geantă. Acesta s-a hotărât să urmărească partea vătămată până când aceasta va ajunge într-o zonă fără trafic pietonal permanent , prilej cu care urma să-i sustragă geanta. Inculpatul a urmărit victima până pe str. . , peste liniile de cale ferată , iar în momentul în care a constatat că nu sunt şi alte persoane în apropiere , s-a apropiat din spate de partea vătămată , i-a smuls geanta din mână şi s-a îndepărtat în fugă. S-a oprit într-o zonă mai sigură , a verificat conţinutul genţii şi , după ce a luat un telefon mobil marca LG , o pereche de ochelari de vedere şi suma de 60 de lei, a aruncat-o .

În urma interceptării convorbirilor telefonice efectuate ulterior de la telefonul părţii vătămate cu cartela SIM din acesta a fost identificat inculpatul . Acesta a dat telefonul sustras surorii sale ce a plecat în Italia şi a folosit cartela SIM din acesta în aparatul său .

Cartela SIM amintită a fost găsită asupra lui cu ocazia percheziţiei , iar geaca pe care o purta a fost recunoscută de partea vătămată ca fiind cea pe care o purta tânărul care i-a smuls geanta în data de 03.02.2011 .

Inculpatul a recunoscut comiterea acestei fapte şi a participat şi la o reconstituire.

În drept fapta inc. FB de a sustrage, pe timp de noapte şi printr-un act violent o poşetă de la partea vătămată EH aflată într-un loc public întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 211 al.1 , 2 lit. b,c din C.p.

2. În ziua de 12.02.2011 inculpatul aflat în Parc a observat un grup de tineri în care era şi parte vătămată MT . A acostat grup fără să cunoască vreo persoană , dar nu avut curaj să ceară vreuneia ceva. A urmărit-o apoi pe partea vătămată MT ce s-a despărţit la un moment dat de celelalte persoane din grup şi a acostat-o în faţa blocului în care locuia aceasta. I-a cerut iniţial telefonul mobil marca LG pentru a vedea ceasul , însă a fugit cu acesta.

Partea vătămată şi prietenii săi au recunoscut din fotografiile prezentate de organele de poliţie pe inculpat .

Telefonul mobil a fost găsit asupra sa la o percheziţie corporală efectuată la data de 14.02.2011 .

În drept fapta inc. FB de a sustrage un telefon mobil de la partea vătămată MŢ aflată într-un loc public întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208-209 lit. e din C.p.

Astfel , în temeiul art.345 al.2 din C.p.p. instanţa va dispune condamnarea inculpatului pentru această infracţiune .

La alegerea pedepselor , precum şi la individualizarea cuantumului acestora instanţa , conform art. 72 din C.p., va avea în vedere pericolul social concret al faptelor săvârşite, determinat atât de modul de producere, cât şi de importanţa valorilor sociale afectate, limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru aceste infracţiuni, datele ce caracterizează persoana inculpatului , dar şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În concret instanţa constată că faptele inculpatului prezintă pericol social pentru valorile ocrotite de art.208 – 209 şi 211 din C.p. , inculpatul a acţionat cu premeditare, a fost implicat şi în comiterea altor fapte antisociale , iar cea de-a doua infracţiune a fost comisă după ce fusese reţinut anterior pentru o durată de 24 de ore ( de la 10.02.2011 la 11.02.2011 ) . La momentul comiterii acestor infracţiuni , inculpatul era minor astfel încât sunt aplicabile prev. art.99 al.3 şi 109 din C.p. , iar limitele de pedeapsă vor fi reduse la jumătate. Totodată instanţa va mai aplica încă o reducere a acestor limite cu o treime conform art.3201 al.7 din C.p.p. fiind aplicabile regulile pentru procedura simplificată prev. de art.3201 din C.p.p.

În referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău se menţionează că inculpatul a abandonat şcoala , a fost apreciat ca un „ element negativ „ atât de către cadrele didactice de la şcolile unde a activat cât şi de ceilalţi membri ai comunităţii. S-a apreciat de către consilierul de probaţiune că experienţa privării de libertate şi conştientizarea consecinţelor comiterii de infracţiuni, menţinerea disponibilităţii pentru muncă şi adoptarea unui comportament pro-social în urma participării la programe specializate derulate în cadrul mediului de detenţie şi sprijinul de partea unora dintre membrii familiei ar putea conduce la prevenirea reiterării comportamentului infracţional al minorului.

Având în vedere aceste aspecte instanţa apreciază că o pedeapsă de 1 an şi 10 luni închisoare pentru infracţiunea de tâlhărie şi de 1 an şi 2 luni închisoare pentru infracţiunea de furt calificat sunt de natură să asigure realizarea scopurilor prev de art.52 din C.p.

Existând un concurs de infracţiuni , în temeiul art.36 al.1 , 33 lit.a şi 34 lit. b din C.p. va contopi cele două pedepse în pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 10 luni.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, reţine că natura faptei săvârşite şi circumstanţele personale ale inculpatului conduc la concluzia unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prev. de art. 64 lit. a şi b din C.p. , cu excepţia dreptului de a alege.

Inculpatul a fost cercetat în stare de arest , fiind reţinut timp de 24 de ore ( de la 10.02.2011 la 11.02.2011 ) şi reţinut şi arestat preventiv în prezenta cauză începând cu data de 14.02.2011, astfel încât , având în vedere şi condamnarea acestuia prin prezenta hotărâre, conform art.350 instanţa va menţine această măsură şi va deduce perioada executată de la 10.02.2011 la 11.02.2011 ( o zi ) şi cu începere de la 14.02.2011 la zi , conform art.88 din C.p.

În ceea ce priveşte latura civilă , instanţa va constata că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale , astfel încât , conform art.14 şi art.346 din C.p.p. va obliga inculpatul în solidar cu părţile responsabile civilmente GB şi FB să plătească daune materiale în sumă de 500 lei părţii civile EH.

Va constata că partea vătămată MT nu s-a constituit parte civilă, telefonul sustras de inculpat fiindu-i restituit.

Conform art.191 alin.1 Cod procedură penală va obliga inculpatul în solidar cu părţile responsabile civilmente GB şi FB să plătească statului suma de 1100 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Tags: