Top

Săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe

Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr.3728/P/2Oo8 din 09.03.2009, întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti, înregistrat pe rolul acestei instanţe sub numărul 989/260/2009, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul B R, pentru săvârşirea infracţiunii de loviri sau alte violenţe, faptă prevăzută de art.180 alin.2 Cod penal.

S-a reţinut în actul de sesizare că la data de 19.12.2008 inculpatul şi partea vătămată se aflau la barul Se Euroving iar în jurul orei 22.00 între cei prezenţi a avut loc o ceartă. Partea vătămată a ieşit şi s-a întâlnit cu inculpatul care 1-a lovit cu pumnii şi picioarele în faţă şi peste corp. Victima a suferit un traumatism cranio facial şi toracic, obiectivat prin echimoze, contuzie nazală cu fractura oaselor nazale şi a avut nevoie de 16-17 zile îngrijiri medicale. Inculpatul ar fi recunoscut fapta dar ar fi precizat că el a fost lovit primul.

în faza de urmărire penală au fost administrate următoarele mijloace de probă: certificat medico legal (fila 7), declaraţii parte vătămată (filele 8-9), declaraţie martor B C N (filele 10-11), declaraţii martor B T (filele 12-13), declaraţii inculpat (filele 16-17).

în faza de cercetare judecătorească au fost administrate următoarele mijloace de probă: înscrisuri (filele 43-47, 60-65), declaraţie parte vătămată (fila 48), declaraţie martor B C N (fila 49), în privinţa martorei B T instanţa a aplicat art.327 alin.3 Cod procedură penală.

La termenul din data de 18.05.2009 partea vătămată s-a constituit parte chilă cu următoarele sume de bani: 1000 lei daune materiale şi 2000 lei daune morale.

Analizând materialul probator instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

în data de 15.12.2008 părţile din cauza de faţă se aflau în barul SC Euroving. în momentul în care partea vătămată a dorit să iasă din incinta barului s-a întâlnit cu inculpatul care 1-a lovit cu pumnii şi picioarele. în urma agresiunii au rezultat vătămări care au necesitat pentru vindecare îngrijiri medicale ce au necesitat pentru vindecare 16-17 zile de îngrijiri medicale (certificat medico legal fila 47 dosar instanţa).

Situaţia de fapt descrisă mai sus rezultă din toate probleme administrate în cauză, atât în cursul urmăririi penale cât şi al cercetării judecătoreşti (declaraţii parte vătămată (filele 8-9), declaraţie martor B C N (filele 10-11), declaraţii martor B T (filele 12-13) respectiv declaraţie parte vătămată (fila 48), declaraţie martor B C N (fila 49), însuşi inculpatul recunoscând săvârşirea faptei (filele 16-17).

Chiar dacă inculpatul a arătat că ar fi fost lovit de către partea vătămată, declaraţia acestuia şi a martorei B T nu se coroborează cu celelalte mijloace de probă, în acelaşi timp, acesta nici nu a prezentat certificat medico legal şi nici nu a învederat eventuale leziuni ceea ce ar denota o atitudine a acestuia vădit disproporţionată cu o eventuală agresiune.

în drept, fapta inculpatului, care în ziua de 19.12.2008, a lovit pe partea vătămată – P V, provocându-i vătămări care au necesitat spre \indecare 16-17 zile de îngrijiri medicale întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prevăzută de art.180 alin.2 Cod penal. Sub aspectul laturii obiective elementul material s-a concretizat în acţiunea inculpatului care a lovit pe partea

vătămată P V. Urmarea imediată a constat într-o vătămare care a necesitat pentru vindecare 16-17 zile de îngrijiri medicale, existând legătură de cauzalitate între elementul material şi urmarea imediată. Sub aspectul laturii subiective inculpatul a săvârşit fapta cu forma de vinovăţie a intenţiei directe, aşa cum este aceasta definită de art.19 pct.i lit.a Cod penal, inculpatul prevăzând rezultatul faptei şi urmărind producerea lui având în vedere zona corpului în care a lovit şi mijloacele utilizate

Având în vedere ca fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de către inculpat, instanţa îl va condamna pe inculpatul B R sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violenţe faptă prevăzută de art 180 alin. 2 Cod penal.

La individualizarea judiciară a pedepsei vor fi avute în vedere criteriile enumerate de art.72 din Codul Penal, şi anume: limitele de pedeapsă între 6 luni şi 2 ani stabilite de Codul penal, circumstanţele reale (faptă săvârşită în public), gradul de pericol social concret al faptei (pericol social relativ ridicat faţă de încadrarea faptei), urmarea produsă (vătămarea corporală ce a necesitat 16-17 zile de îngrijiri medicale) şi circumstanţele personale, sub acest ultim aspect urmând a se reţine că inculpatul a avut o atitudine sinceră în cursul urmăririi penale că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale conform fişei de cazier (fila 14 dosar urmărire penală), fiind la prima abatere

Punând în balanţă ansamblul acestor considerente, instanţa apreciază că o pedeapsă cu amenda este aptă să atingă scopul preventiv şi educativ al sancţiunii, urmând a aplica inculpatului pedeapsa amenzii de 2000 lei. Instanţa a optat pentru o sancţiune cu pedeapsa amenzii penale având în vedere în principal recunoaşterea faptei şi lipsa antecedentelor penale.

în baza art.357 Cod procedură penală, pune în vedere inculpatului prevederile art.631 Cod penal privind înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea.

Partea vătămată P V s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 3000 lei din care 1000 lei daune materiale şi 2000 lei daune morale.

Sub aspectul daunelor materiale solicitate de partea civilă P V instanţa constată că prejudiciul suferit nu se ridică la cuantumul indicat de aceasta. Singurele dovezi cu privire la acest aspect sunt trei chitanţe pentru sumele de 39, 30 şi respectiv 37,42 lei (în original filele 43-45). In privinţa diminuării normei pentru lunile decembrie, ianuarie şi februarie instanţa reţine că în cuprinsul certificatului medico legal nu se menţionează o diminuare a capacităţii de muncă a părţii vătămate. în consecinţă programul redus de muncă şi diminuarea veniturilor s-ar justifica pentru mai puţin de o lună. în consecinţă, faţă de chitanţele amintite mai sus şi adeverinţa de la fila 60 instanţa apreciază prejudiciul material la un cuantum total de 450 lei.

Cât priveşte daunele morale instanţa apreciază în echitate, luând în considerare şi probele administrate, că prejudiciul suferit de partea civilă se ridică la suma de 1.000 RON. Instanţa are în vedere suferinţa care în mod evident s-a produs ca urmare a unei vătămări corporale şi numărul zilelor de îngrijiri medicale la care a fost supusă partea civilă. Nu poate fi negată experienţa traumatizantă atât fizică cât şi psihică a părţii civile care a suferit aceasta. în aceste condiţii suma indicată apare ca fiind aptă pentru repararea prejudiciului suferit

Instanţa reţine întrunirea în speţă a condiţiilor generale ale răspunderii civile delictuale prevăzute de art.998 şi următoarele Cod civil, respectiv existenţa prejudiciului suferit de partea civilă, a faptei ilicite săvârşite de inculpat, a legăturii de cauzalitate între aceasta şi prejudiciu, precum şi a vinovăţiei inculpatului în săvârşirea faptei, vinovăţie care îmbracă forma culpei.

în consecinţă fiind întrunite elementele răspunderii civile delictuale, prevăzute de art.998-999 Cod civil în baza art.346 raportat la art. 14 Cod procedură penală va

obliga pe inculpatul B R la plata către partea civilă , suma de 450 lei daune materiale şi suma de 1000 lei daune morale.

In baza art. 193 alin.i Cod procedură penală obligă inculpatul să plătească părţii civile P V suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare (chitanţă onorariu avocat fila 42).

în conformitate cu dispoziţiile art.191 alin.i Cod procedură penală, având în vedere condamnarea, inculpatul urmează să fie obligat la plata sumei de 600 RON reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Etichete: