Top

Furt

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nr.2253/P/2008 a fost trimis în judecată inculpatul S C CNP , fiul lui C şi M,născ. la data de în Comăneşti, cetăţean român, studii 10 clase, stagiul militar nesatisfăcut, fără ocupaţie, domiciliat în Comăneşti,, recidivist, fără forme legale în com. Bereşti Tazlău, sat Enăcheşti,pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată prev. de art. 208 alin. 1,209 alin.l lit.e,g,i, C.penal,cu aplicarea art.41 alin.2 c.penal şi art.37 lit.a C.penal.

Se reţine din actul de sesizare a instanţei că inculpatul în perioada iulie — decembrie 2008 a sustras pe timp de noapte prin efracţie dar în baza unei rezoluţii infracţionale unice, bunuri din locuinţe,din autoturisme şi societăţi comerciale de pe raza com. Scorţeni,Bereşti Tazlău şi Asău.

Din probatoriul dosarului administrat în cauză, respectiv materialul de urmărire penală, declaraţiile inculpatului şi martorilor date în faza de cercetare judecătorească, instanţa reţine,

ÎN FAPT:

în noaptea de 27/28.07.2008 inculpatul S C prin efracţie a pătruns în magazinul aparţinând SC COMRAD, de unde a sustras bunuri, respectiv ţigări, cartele telefonice şi suma de 463,15 lei, pe care le-a valorificat unor persoane necunoscute, cauzând un prejudiciu de 6314 lei; în noaptea de 17/18.09.2008 inculpatul a sustras bunuri din 3 autoturisme de pe raza com. Asău: din autoturismul aparţinând părţii vătămate Z Ş care era parcat în curtea locuinţei sale, descuiat, a sustras o borsetă şi un detector RADAR, cauzând un prejudiciu de 1660 lei; din autoturismul marca OPEL aparţinând părţii vătămate A M inculpatul a sustras un ciocan silvic de marcat cu indicatorul RP 4411, din autoturismul aparţinând părţii vătămate B M A a sustras un detector de RADAR şi faţa de la un radio CD cauzând un prejudiciu de 700 lei,bunuri pe care ulterior le-a vândut unor persoane necunoscute.

In noaptea de 13/14.10.2008 inculpatul a spart geamul autoturismului cu nr. de înmatriculare aparţinând părţii vătămate D A de unde a sustras un CD player şi 2 stickuri de memorie, cauzând un prejudiciu de 1010 lei, în perioada 17 -29.10.2008 inculpatul a pătruns în locuinţa părţii vătămate C L,prin forţarea unui geam, de unde a sustras mai multe bunuri,respectiv un radio Neptun, telefon, o haină de piele bărbătească, 18 bucăţi prosoape, 4 lenjerii albe, 2 cupoane material, 12 m mătase draperii,plapumă mătase,încălţăminte piele, în valoare de 3000 lei.

In cursul lunilor noiembrie — decembrie 2008,inculpatuI a pătruns în mai multe rânduri în locuinţa părţii vătămate D E situată în com. Bereşti Tazlău, sat Enăcheşti de unde a sustras bunuri în valoare de 1500 lei.O parte din bunurile sustrase au fost ridicate de la martorul A V şi predate părţii vătămate.

Prezent în instanţă Inculpatul a recunoscut comiterea faptelor, fiind de acord să recupereze prejudiciile, respectiv să achite sumele cu care părţile vătămate s-au constituit părţi civile în cauză.

Vinovăţia inculpatului a fost dovedită atât cu materialul probator existent în dosarul de urmărire penală, respectiv planşe fotografice, procese verbale de cercetare la faţa locului,reconstituiri, cât şi cu declaraţiile martorilor audiaţi în faza de cercetare judecătorească.

Instanţa urmează a reţine ca dovedită situaţia de fapt.

ÎN DREPT:

Faptele inculpatului de a sustrage în perioada iulie 2008 — decembrie 2008 bunuri din locuinţe şi autoturisme,prin efracţie,unele pe timp de noapte, din locuri publice în mai multe rânduri de la mai multe părţi vătămate dar în baza unei rezoluţii infracţionale unice, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în formă continuată prev. de art. 208 alin. 1,209 alin.l lit.e,g,i C.penal cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal, pentru care se va dispune condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii.

Inculpatul la data săvârşirii faptelor se afla în stare de recidivă post executorie, deoarece prin s.p.nr.405/27.03.2006 pronunţată de Judecătoria Moineşti a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 5 ani şi 6 luni. A fost arestat la data de 22.06.2004 şi liberat condiţionat la data de 5.05.2008, cu un rest de pedeapsă rămas neexecutat de 595 zilefl an,7 luni şi 20 zile).

Apreciind că faptele inculpatului prezintă un grad ridicat de pericol social, caracterizat prin numărul mare al acestora,modalitatea de săvârşire,respectiv pătrunderea în locuinţe atât pe timp de zi cât şi de noapte,instanţa va revoca în baza art.61 alin.l,teza a II a C.penal, liberarea condiţionată pentru restul de pedeapsă de 1 an ,7 luni şi 20 de zile rămas neexecutat din pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin s.p. nr.405/27.03.2006 a judecătoriei Moineşti.

Conform art.61 alin.l,teza finală, urmează a contopi restul de pedeapsă rămas neexecutat cu pedeapsa ce se va aplica pentru fapta dedusă judecăţii, aplicându-se pedeapsa cea mai grea la care va aplica şi un spor.

Se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II a şi litera b ,C.penal în condiţiile şi pe durata prev. de art.71 C.penal.

SUB ASPECTUL LATURII CIVILE:

SC COMRAD SRL nu s-a constituit parte civila în cauză, deoarece a fost despăgubită integral de SC ASIROM SA .

SC ASIROM SA – s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 4536 lei, Z Ş D cu suma de 1660 lei, B M A cu suma de 700 lei, D A cu suma de 1010 lei, C L cu suma de 3000 lei şi D E cu suma de 7000 lei.

Inculpatul a fost de acord să achite sumele cu care părţile vătămate s-au constituit părţi civile.

In baza art, 14 şi 346 C.pr.penală şi art.998 C.civil, va fi obligat inculpatul să achite părţilor civile: SC ASIROM SA , Z Ş D, B M A , D A, C L, D E , despăgubirile cu care s-au constituit părţi civile în cauză.

Se va lua act că părţile vătămate A M şi SC COMRAD SRL nu s-au constituit părţi civile în cauză.

CHELTUIELI:

Inculpatului i s-a desemnat în faza de cercetare judecătorească, avocat din oficiu, conf. prevederilor art.171 alin.3 C.pr.penală.

Se va dispune în baza art.189 C.pr.penală, ca plata onorariului de avocat din oficiu să se achite din fondurile M.J.

In baza art.191 alin.l C.pr.penală va fi obligat inculpatul să achite statului cheltuielile avansate în care se va include şi onorariul de avocat din oficiu.

Etichete: