Top

Desfacerea căsătoriei

Constată că prin acţiunea înregistrată la data de 07.11.2008 sub nr. 3942/260/2008 pe rolul Judecătoriei Momeşti, jud. Bacău reclamanta N M. a chemat în judecată pe pârâtul N. I. solicitând desfacerea căsătoriei încheiată la 17 iunie 2000 , înregistrată în Registrul Stării Civile al Primăriei Dărmăneşti, jud. Bacău, încredinţarea spre creştere şi educare pe minorul G-V născut la 23.04.2001 , obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului, reclamanta să reia numele purtat anterior căsătoriei acela de „………”.

Acţiunea a fost timbrată cu 39 lei conform chitanţei nr. 8270059 din 07.11.2008, 0,30 lei timbru judiciar şi în motivarea acţiunii arată reclamantul că relaţiile de căsătorie s-au deteriorat din culpa soţului.

în cauză s-au depus acte, au fost audiaţi martori probatorii din analiza cărora instanţa a reţinut următoarele:

Instanţa constată că din căsătoria părţilor încheiată la 17.06.2000 a rezultat minorul G V născut la 23.04.2001.

Din probatoriul cauzei, respectiv declaraţiile martorilor M M şi M A rezultă că părţile s-au separat în fapt în 2007 când pârâtul a plecat în străinătate fată a mai lua legătura cu familia şi fără a o mai ajuta material.

Minorul din căsătorie se află in grija mamei, anchetele sociale efectuate la domiciliul părţilor în Oneşti şi respectiv în Dărmăneşti, justifică starea de fapt prezentată.

Pârâtul a fost legal citat la domiciliu si prin publicitate întrucât nu i se cunoaşte domiciliul din străinătate.

Raportat la art. 38 al. 1 C.familiei faţă de probatoriul cauzei şi de lipsa pârâtului din faţa instanţei va admite acţiunea , va dispune desfacerea căsătoriei din culpă comună raportat şi la cererea reclamantei.

Reclamanta va reveni la numele anterior căsătoriei , respectiv O ”

Raportat la art. 42 C.familiei, instanţa va încredinţa minorul mamei spre creştere si educare respectând astfel starea de fapt actuală în ce priveşte părintele ce se ocupă efectiv de creşterea şi educarea minorului.

întrucât nu s-a arătat despre pârât că ar obţine venituri dintr-o muncă salarizată instanţa raportat la prevederile art. 86 si 94 Ci va

obliga pe acesta la 120 lei lunar pensie de întreţinere pentru minor având ca bază de calcul venitul minim pe economie.

Va lua act că nu sau solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: