Top

Reabilitare fata de condamnarea suferita

SENTINŢA PENALĂ Nr. 18/13 Ianuarie 2010

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr……. pe rolul Judecătoriei

Moineşti, jud. Bacău, T DV a formulat cerere de reabilitare faţă de pedeapsa de 4000 lei amendă penală dispusă prin s.p. nr……. pronunţată de Judecătoria

Oneşti.

In cererea formulată petentul arată că îndeplineşte condiţiile reabilitării faţă de condamnarea suferită.

Din actele dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Prin s.p. nr…….pronunţată de Judecătoria Oneşti, T DV a fost

condamnat la 4000 lei amendă penală , pentru săvârşirea infracţiunii de lovire şi alte violenţe , prevăzută de art.180 alin.2 Cod penal.

Sentinţa penală a rămas definitivă la data de 09.06.1992 prin nerecurare.

Articolul 135 lit.a Cod penal arată că reabilitarea la cerere în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de un an până la 5 ani, după trecerea unui termen de patru ani, la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronunţate.

Conform art. 134 alin. 1 Cod penal, reabilitarea persoanei fizice are loc de drept în cazul condamnării la amendă sau pedeapsa închisorii care nu de păşeşte un an , dacă în curs de 3 ani condamnatul nu a săvârşit nicio altă infracţiune.

Din studiul fişei cazier rezultă că petentul a îndeplinit condiţiile prevăzute de lege privind reabilitarea de drept pentru infracţiunea arătată anterior.

Se va avea în vedere şi faptul că atât amenda penală cât şi cheltuielile judiciare către stat au fost achitate încă din 1992.

Ca şi efecte ale reabilitării art. 133 Cod penal prevede că în urma admiterii cererii, încetează toate decăderile şi interdicţiile.

Pe cale de consecinţă, va fi admisă cererea de reabilitare şi se va constata că T DV este reabilitat de drept.

In baza art. 192 pct.3 al.3 Cod proc.pen. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de reabilitare formulată de T DV

Constată că T DV este reabilitat de drept faţă de efectele s.p. nr….

pronunţată de Judecătoria Oneşti .

In baza art. 192 pct.3 al.3 Cod proc.pen. cheltuielile judiciare rămân în

sarcina statului.

2

Cu apel în 10 zile de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 13.01.2010

Etichete: