Top

Minori

SENTINŢA CIVILĂ NR. 148 Şedinţa publică din 21.01.2010

Constată că reclamantul B.D. a chemat în judecată Primăria C, solicitând a se încuviinţa ca minorul A.S.A., nasc. la data de 5.02.1995 să poarte numele reclamantului.

Cererea s-a timbrat cu 9 lei conf. chitanţei nr.1281151/13 august 2009 depusă şi anulată la dosar şi t.j. de 0,3 lei iar în motivarea acesteia se arată că la data naşterii minorului pârâta era căsătorită cu A.I. dar convetuia în relaţii de concubinaj cu B.D. Ulterior soţul pârâtei a formulat acţiune în tăgada paternităţii prin care s-a constatat că nu este tatăl minorului.

După înregistrarea acţiunii s-a modificat cererea în sensul ca s~a solicitat să se constate şi că reclamantul este tatăl minorului A. S.A., cerere timbrată cu 11 lei, conf. chitanţei nr. 1287737/26 noiembrie 2009.

In cauză s-au depus acte, s-aluat interogatoriu pârâtei, instanţa reţinând,

ÎN FAPT:

La data de 5 februarie 1995 s-a născut minorul A. S.A. fiul lui A. I. şi D. A., conf. certificatului de naştere nr. 10896/23.03.1995 depus în copie la dosar.

Prin s.c. nr.6976/24 octombrie 1995 pronunţată în dosar nr.4352/1995 de Judecătoria B. s-a constatat că A. I. nu este tatăl minorului Simion Adrian.

Prezent în instanţă reclamantul B.D. a recunoscut că el este tatăl minorului S.A. şi este de acord ca minorul să-i poarte numele.

Cererea reclamantului este admisibilă, deoarece filiaţia faţă de tată se stabileşte înafara situaţiei când este născut în timpul căsătoriei, după desfacerea,declararea nulităţii sau anularea căsătoriei,prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească şi în situaţia în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte, instanţa judecătorească va putea da încuviinţarea copilului să poarte numele acestuia din urmă.

ÎN DREPT:

In baza art.56 teza ultimă din C. familiei,urmează a se lua act de recunoaşterea pârâtului că este tatăl minorilor;

în temeiul art. 64 alin.2 din C. familiei, se va încuviinţa ca minorii să poarte numele pârâtului.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: