Top

Infractiuni

JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU SENTINŢA PENALĂ NR. 530

Din 09.11.2010

Constată că prin rechizitoriul nr…./P/2009 al Parchetului Moineşti,

jud. Bacău şi înregistrată sub nr…../260/2010 pe rolul Judecătoriei Moineşti, au

fost trimişi în judecată inculpaţii: C.V.A. , S.I.C. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie , prevăzute de art. 211 alin. 2 lit. b, alin. 2ind 1 lit. a Cod penal, A.C. , pentru săvârşirea infracţiunii de lovire şi alte violenţe ,prevăzute de art. 180 alin.2 Cod penal.

In actul de sesizare a instanţei se arată că în seara zilei de 04.12.2009, în jurul orelor 22,30 inculpaţii C.V.A. şi S.I.C. au deposedat prin violenţă partea vătămată B.E.I. de portofelul în care se aflau acte de identitate şi suma de 80 lei , un telefon mobil ,partea vătămată necesitând un număr de 12-13 zile îngrijiri medicale cu spitalizare pentru vindecarea leziunilor iar inculpatul A.C. împreună cu inculpaţii C.V.A. şi S.I.C. , în aceleaşi împrejurări a lovit pe partea vătămată B.E.I. ,cauzându-i leziuni pentru care a necesitat un număr de 12-13 zile îngrijiri medicale

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

In seara de 04.12.2009 , partea vătămată B.E.I. care lucra în localitatea Zemeş cu firma , fiind din Câmpina , a mers la un magazin din apropierea locului de cazare pentru a cumpăra nişte produse.

Pe stradă a fost acostat de trei tineri care i-au cerut câte o ţigară.

Inculpatul S.I. a fost recunoscut de către partea vătămată deoarece îl ştia de la tatăl său cu care era coleg de serviciu.

B.E. i-a servit cu ţigări şi a continuat să meargă spre destinaţie . După la numai 3-4 minute , cei trei inculpaţi au ajuns pe partea vătămată şi C.V.A. 1-a lovit cu pumnul în cap.

După ce a căzut, toţi inculpaţii au început să îi aplice lovituri cu pumnii şi picioarele , aruncându-1 peste un gard şi continuând să îl lovească.

Inculpaţii C.V.A. şi S.I.C. în timpul în care agresau pe partea vătămată , i-au solicitat să le dea portofelul, banii, telefonul mobil, ceasul şi aurul.

Inculpatul A.C. în aceeaşi perioadă a încetat să mai lovească şi s-a deplasat spre domiciliu.

Portofelul a fost luat de către inculpatul C.V.A. iar telefonul mobil de către inculpatul S.I.

2

Partea vătămată a rugat pe inculpaţi să nu o mai lovească şi să îi înapoieze bunurile. Cu toate acestea, inculpaţii CV.A. , S.I. au continuat seria violenţelor şi l-au aruncat peste un gard , în preajma râului Tazlău.

Partea vătămată a reuşit să se târâie prin râu până la un parc petrolier unde a solicitat ajutor , povestindu-le martorilor B.V. şi CA. tot ce s-a întâmplat. Aceştia au anunţat poliţia şi salvarea care au transportat pe partea vătămată la Spitalul Moineşti, unde a fost spitalizat.

în urma loviturilor primite ,partea vătămată a necesitat un număr de 12-13 zile îngrijiri medicale conform certificatului medico-legal(fila 9 dosar urmărire penală).

Inculpaţii CV.A. , A.C nu au dorit să dea declaraţie iar inculpatul S.I.C s-a sustras cercetării judecătoreşti.

Martorul B.V. (fila 87 dosar) relatează că în calitatea sa de agent de pază , a fost alertat de personalul de la sediul Parcului Petrolier 25 1 Tazlău că o persoană străină a intrat în incintă. Când s-a deplasat pe teren a găsit pe partea vătămată ce geaca ruptă plină de sânge.

în acelaşi sens este şi declaraţia martorului CA. (fila 88 dosar) care mai adaugă că partea vătămată cunoştea persoanele care l-au lovit.

Martorii P.M. şi N.C declară că fiind martori asistenţi la reconstituire , au văzut cum inculpaţii au arătat cum au procedat, au recunoscut faptele şi au mers la un pod peste râul Tazlău unde au găsit un portofel , un permis de conducere şi un cârd , pe numele părţii vătămate.

Alături de depoziţiile martorilor arătaţi şi O.G. , au dus la stabilirea vinovăţiei şi procesul verbal de reconstituire (filele 4-8 dosar), dovada de ridicare a sumelor de bani şi a bunurilor(filele 13-14), procesele verbale de confruntare , planşele fotografice (filele 37-39 dosar).

Telefonul sustras a fost găsit la domiciliul inculpatului S.I. de către organele de poliţie şi a fost restituit părţii vătămate .

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 5000 lei daune morale şi 5000 lei despăgubiri materiale reprezentând contravaloarea diferenţei dintre concediul medical şi salariul pe care l-ar fi obţinut în condiţii normale, lănţişorul de aur ce avea în jur de 5 grame, hainele.

Aceasta nu a făcut dovada pretenţiilor sale în ceea ce priveşte despăgubirile materiale.

Daunele morale urmează să fie admise în totalitate , în condiţiile în care partea vătămată a fost supusă unui tratament degradant care a implicat suferinţă fizică , psihică şi spaimă.

Situaţia de fapt fiind dovedită , în drept , faptele inculpaţilor C.V.A. şi S.I.C în seara zilei de 04.12.2009, în jurul orelor 22,30 , au deposedat prin violenţă partea vătămată B.E.I. de portofelul în care se aflau acte de identitate şi suma de 80 lei, un telefon mobil ,partea vătămată necesitând un număr de 12-13 zile îngrijiri medicale cu spitalizare pentru vindecarea leziunilor , întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie, prevăzută de art. prevăzute de

3

art. 211 alin. 2 lit. b, alin. 2ind 1 lit. a Cod penal ,pentru care se va dispune pedepse cu închisoarea.

La individualizarea pedepselor conform art.72 Cod penal , se va ţine seama de gradul ridicat de pericol social a infracţiunii , de modalitatea gravă în care a fost săvârşită dar şi de persoanele inculpaţilor care deşi sunt la prima încălcare a legii penale nu au dat dovadă că sunt dispuşi la cooperare cu instanţa şi regretă faptele.

Totuşi fiind infractori primari vor beneficia de prevederile art. cu aplicarea art.74 lit.a şi art.76 lit. b Cod penal.

Conform art. 52 Cod penal, pedeapsa este o măsură de constrângere si un mijloc de reeducare a condamnatului.

Scopul pedepsei este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. Prin executarea pedepsei se urmăreşte formarea unei atitudini corecte fata de munca, fata de ordinea de drept si fata de regulile de convieţuire socială. Executarea pedepsei nu trebuie sa cauzeze suferinţe fizice si nici să înjosească persoana condamnatului.

Faţă de faptele inculpaţilor , rolul educativ nu se poate realiza fără privare de libertate.

Fapta inculpatului A.C. care împreună cu inculpaţii C.V.A. şi S.I.C. , în aceleaşi împrejurări a lovit pe partea vătămată B. E.I. ,cauzându-i leziuni pentru care a necesitat un număr de 12-13 zile îngrijiri medicale , întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe , prevăzută de art. 180 alin.2 Cod penal ,pentru care se va dispune pedeapsa închisorii.

La individualizarea pedepsei, conform art.72 Cod penal, se va ţine seama de gradul de pericol social al infracţiunii , de modalitatea de săvârşire dar şi de persoana inculpatului A.C. care nu are antecedente penale dar a participat o bună parte la activitatea infracţională a celorlalţi inculpaţi.

Urmează să i se aplice atât de circumstanţa agravantă prevăzută de art. art.75 lit.a Cod penal şi art. 78 Cod penal dar şi de art.74 lit.a Cod penal, art.76 lit.e cu aplicarea art.80 alin.2 Cod penal

Conform art. 52 Cod penal ,rolul educativ al pedepsei se poate realiza şi fără privare de libertate.

Vor fî interzise inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a 2a ,b Cod penal în condiţiile şi pe durata celor prevăzute de art. 71 al.2Cod penal.

In baza art.81 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei inculpatului pe o perioadă a termenului de încercare prevăzut de art.82 Cod penal.

In baza art.71 al.5 Cod penal va fi suspendată condiţionat şi executarea pedepsei accesorii.

în baza art.359 al.l Cod procedură penală se va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal în sensul că dacă în perioada termenului de încercare va săvârşi alte infracţiuni se va dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

4

Spitalul de Urgenţă Moineşti şi Serviciul de Ambulanţă Bacău s-au constituit părţi civile în procesul penal , cu sumele de 1206,9 lei respective 328 lei.

în baza art.313 din Legea 95/2006 vor fi obligaţi în solidar inculpaţii CV.A. , S.I.C , A.C către Spitalul Moineşti la plata cheltuielilor de spitalizare ale părţii vătămate B.E.I. şi către Serviciul de Ambulanţă Bacău.

In baza art.14 , 346 Cod proc penală cu aplicarea art.998 Cod civil şi art.1003 Cod civil , vor fi obligaţi inculpaţii în solidar către partea vătămată la daune morale.

Vor fi respinse celelalte pretenţii civile ale părţii vătămate ca nedovedite.

Se va lua act că pentru inculpatul CV.A. ,avocat …. nu a solicitat onorariu.

Se va dispune plata onorariului apărător oficiu cadrul Biroului de Avocaţi Moineşti, din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

In baza art. 191 alini Cod proc .penală vor fi obligaţi inculpaţii C.V.A. , S.I.C, la cheltuieli judiciare către stat din care şi onorariu apărător oficiu , pe inculpatul A.C., la cheltuieli judiciare către stat

Tags: