Top

Minori

Dosar nr. 2020/260/2011

ROMÂNIA JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1345/2011

Şedinţa publică de la 20.04.2011

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Reclamantul V.Ş. cu domiciliul in ……….. a chemat in judecată pe

pârâta V.D.M., cu domiciliul in …. solicitând desfacerea căsătoriei, cu

reluarea de către pârâtă a numelui avut anterior căsătoriei.

Acţiunea a fost timbrată cu taxă de timbru in valoare de 39 lei si timbru

judiciar in valoare de 2 lei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Constată că părţile s-au căsătorit in 27.09.1986, din căsătoria acestora rezultând un copil, in prezent major.

Părţile s-au prezentat personal in faţa instanţei, declarând că doresc desfacerea căsătoriei prin acord.

Instanţa văzând că sunt indeplinite prevederile art. 38 C. fam si faţă de poziţia procesuală a părţilor, va admite acţiunea si va desface căsătoria prin acordul părţilor.

Pârâta va reveni conform solicitării la numele de Măciucă.

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Tags: