Top

Infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice

Dosar nr. 687/829/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA PENALĂ NR. 6

Şedinţa publică de la 07.01.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE : JUDECĂTOR PANFIL SIMONA – CARMEN

PROCUROR : SAGHIN VIOREL

GREFIER : BRADEA ANGELICA

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul M.GH., având ca obiect infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice – art. 87 alin. 1 din O.U.G. 195/2002 modificată.

Se consemnează că potrivit dispoziţiilor art. 304 cod procedură penală, şedinţa de judecată se înregistrează cu mijloace tehnice audio.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns: inculpatul Marin Gheorghe, asistat de avocat oficiu Aur Elena, martorii Dorin Teodor şi Marin Aurel.

?????Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Instanţa constată că s-au executat mandatele de aducere, prin serviciul registratură arhivă depunându-se la dosar adresele de înaintare nr. 231223/06.01.2009 şi 231222/05.01.2009 Poliţia Podu Turcului .

S-a procedat la audierea martorilor Dorin Teodor, din rechizitoriu şi Marin Aurel propus de inculpat în circumstanţiere, sub prestare de jurământ, în conformitate cu dispoziţiile art. 327 Cod procedură penală, depoziţiile acestora fiind consemnate în scris şi ataşate la dosar.

Inculpatul prin apărător, depune la dosar acte medicale : bilet de externare 11706/10.11.2009, scrisoare medicală nr. 11706bilet de ieşire din spital, bilet de ieşire din spital din 26.08.2009 şi raport examinare CT nr. 5165/26.08.2009, în dovedirea faptului că consumul de alcool de către inculpat i-ar cauza moartea.

Totodată solicită administrarea probei cu expertiză toxicologică, care să dovedească dacă inculpatul a consumat şi ar fi putut consuma băuturi alcoolice având în vedere diagnosticele prezentate prin actele medicale depuse astăzi la dosar şi contestă valoarea alcoolemiei.

Reprezentantul parchetului, arată că se opune probei solicitată de inculpat prin apărător, întrucât inculpatul nu a făcut în cursul urmăririi penale contestaţia, urmează că instanţa să aprecieze dacă se impune efectuarea expertizei toxicologice.

Instanţa respinge proba solicitată de inculpat.

Reprezentantul parchetului şi inculpatul prin apărător, având cuvântul pe rând, arată că nu mai au alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză şi solicită cuvântul pe fond.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul parchetului, având cuvântul pe fond, expune pe larg situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriu şi pune concluzii de condamnare a inculpatului în baza art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002 republicată, solicitând instanţei să dispună în temeiul art. 71 Cod penal interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a şi b Cod penal cu excepţia dreptului de a alege. În baza art. 191 Cod procedură penală, inculpatul să fie obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat

Avocat Aur Elena, pentru inculpat, având cuvântul, solicită achitarea inculpatului care nu se face vinovat de săvârşirea faptei, nu a consumat şi nici nu ar fi putut băuturi alcoolice datorită afecţiunilor de care suferă, fapt relatat şi de martorii audiaţi la acest termen. Consideră că fapta nu este dovedită. Avocat angajat.

Inculpatul Marin Gheorghe, având ultimul cuvânt, nu recunoaşte săvârşirea faptei, nu a consumat alcool deoarece îi este letal, conduce din anul 1962 şi nu a avut accident.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare:?????

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă constată următoarele:

Prin rechizitoriul din data de 31.08.2009 în dosarul Parchetului de pe lângă Judecătoria Podu Turcului nr. 513/P/2009 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului MARIN GHEORGHE pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art. 87 alin.1 din O.U.G. 195/2002 modificată, constând în aceea că la data 30.04.2009 în jurul orelor 1100 a condus autoturismul marca Dacia, cu numărul de înmatriculare VS 20 TVV, pe DC44 A, în afara localităţii Hanţa, comuna Podu Turcului, având o îmbibaţie alcoolică în sânge de 1,65 – 1,50 gr ‰, ocazie cu care a produs un accident.

Cauza a fost înregistrată sub nr. 687/829/02.09.2009 pe rolul acestei instanţe.

În cursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi inculpatul (fila 11), martorii din rechizitoriu Dorin Marghioala (fila 12), Dorin Tache (fila 13), Dorin Teodor (fila 38) şi martorul propus de inculpat în circumstanţiere Marin Aurel (fila 39) aceste declaraţii fiind consemnate în scris şi depuse la dosarul cauzei la filele indicate.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

I – LATURA PENALĂ

1. În fapt

În ziua de 30.04.2009 în jurul orelor 1100 organele de poliţie au fost sesizate cu privire la faptul că pe drumul comunal 44A, între satele Hanţa şi Răcuşana din comuna Podu Turcului, s-a produs un accident de circulaţie în care au fost implicate un autoturism şi un vehicul cu tracţiune animală.

La faţa locului s-a constatat că accidentul a fost produs de către inculpatul Marin Gheorghe care în timp ce conducea autoturismul marca Dacia 1310 cu numărul de înmatriculare VS 20 TVV, pe DC44 A, din direcţia Răcuşana, într-o curbă a pierdut controlul volanului şi a intrat în coliziune cu un autovehicul cu tracţiune animală condus de către numita Dorin Marghioala din comuna Podu Turcului, satul Giurgiuana, judeţul Bacău.

În această împrejurare conducătorul auto Marin Gheorghe a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentraţie de 0, 86 mg/l alcool pur în aerul expirat, drept pentru care a fost condus la Spitalul Podu Turcului, unde i s-a recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cursul urmăririi penale, inculpatul nu a recunoscut că a condus autoturismul pe drumurile publice cu o îmbibaţie alcoolică peste limita prevăzută de lege.

Situaţia de fapt reţinută de instanţa reiese din coroborarea probelor administrate în cele două faze ale procesului penal, inculpatul nerecunoscând săvârşirea faptei. Susţinerea inculpatului că suferă de o boală care nu permite consumul de alcool, nu este de natură a înlătura constatarea ştiinţifică prin care se dovedeşte faptul că inculpatul consumase alcool, constatare făcută conform legislaţiei în vigoare. Boala de care suferă neîndoielnic inculpatul are ca recomandare interdicţia consumării de alcool, însă aceasta nu înseamnă nici că inculpatul a respectat recomandaţia medicală şi nici faptul că ingerinţa unor cantităţi de alcool ar duce la un deces instantaneu.

2. În drept

Fapta inculpatului de a conduce autoturismul marca Dacia cu număr de înmatriculare VS 20 TVV pe raza localităţii Hanţa, pe DC44 A, având în sânge o îmbibaţie alcoolică de 1,65 – 1,50 gr ‰, deci peste limita legală de 0,8 gr. ‰, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 87 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 republicată.

Reţinând vinovăţia inculpatului în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 87 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 republicată, instanţa urmează a-i aplica acestuia o pedeapsă.

La individualizarea pedepsei vor fi avute in vedere criteriile prevăzute de art. 72 Cod penal, respectiv gradul de pericol social concret al faptei săvârşite, urmările produse (instanţa reţinând că s-a produs un accident), circumstanţele în care aceasta a fost comisă.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, instanţa apreciază că scopul educativ al acesteia poate fi atins şi fără executarea ei efectivă prin privare de libertate, astfel încât va face aplicarea art. 81,82 Cod penal şi va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare.

În baza art. 359 Cod procedură penală va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

In baza art. 71 Cod penal va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal, iar în baza art. 71 alin. 5 Cod penal va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

II – CHELTUIELI JUDICIARE

În baza art. 189 Cod procedură penală va dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti către Baroul Bacău – avocat Aur Elena a sumei de 200 de lei, reprezentând onorariu avocat din oficiu (delegaţie fila 10).

În baza art. 191 alin.1 Cod procedură penală va obliga inculpatul să plătească suma de 500 de lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, în care se includ şi cheltuielile stabilite la urmărire penală şi onorariul avocatului din oficiu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002 republicată cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a) şi art. 76 alin. 1 lit. d) C.pen. condamnă pe inculpatul M.G., fiul lui – şi – , născut la data de _____, în comuna Giurgioana, judeţul Bacău, domiciliat în ___, strada Păcii, nr. 354, sc. C, ap. 12, judeţul ___, studii 10 clase, pensionar, căsătorit, stagiul militar neîndeplinit, cu antecedente penale, CNP ____, la pedeapsa de trei luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală.

În baza art. 71 C. pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II–a şi lit. b C.pen.

În baza art. 81 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de 2 ani şi 3 luni, calculat potrivit art. 82 C. pen.

În baza art. 359 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen.

În baza art. 71 alin. 5 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art. 189 C.p.p. dispune plata din fondurile MJLC către Baroul Bacău – avocat Aur Elena a sumei de 200 de lei reprezentând onorariu avocat oficiu.

În baza art. 191 alin.1 C.p.p. obligă inculpatul să plătească suma de 500 de lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, în care se includ şi cheltuielile stabilite la urmărire penală şi onorariul avocatului din oficiu.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 07.01.2010.

Preşedinte, Grefier,

Red. /Tehnored. 2 ex / P.S/B.A 18.01.2010

Sentinţa penală a rămas definitivă la data de 23.09.2010 prin decizia penală nr.368/A/2010 a Tribunalului Bacău prin care a fost respins apelul ca tardiv..

Tags: