Top

Revendicare imobiliară

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 837/829/2009

SENTINŢA CIVILĂ NR.309

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 26.01.2011

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect ”revendicare imobiliară” formulată de reclamantul M.L., în contradictoriu cu pârâta L. A..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul M. L. şi pârâta L. A. , asistată de avocat Aur Elena.

Procedură legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, după care :

Pârâta, prin apărător arată că nu are obiecţiuni la raportul de expertiză.

La interpelarea instanţei reclamantul arată că nu mai are cereri de formulat în cauză.

Pârâta, prin apărător, având cuvântul pe rând arată că nu mai are cereri de formulat în cauză şi depune la dosar chitanţa nr.20371917, reprezentând onorariu apărător.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată, şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantul, având cuvântul pe fond, solicită admiterea acţiunii în revendicare aşa cum a fost formulată şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Pârâta, prin apărător, având cuvântul pe fond solicită respingerea acţiunii ca nefondată, expertiza efectuată în teren arată faptul că fiecare ocupă terenul său, cu obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A,

-deliberând-

Prin cererea inregistrata sub nr 837 la data de 27.10.2009 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului, reclamantul .M.L. a chemat in judecata pe parata L. A., solicitand instantei revendicarea suprafetei de teren arabil in suprafata de 16 ari situata in com Dealu Morii, sat Banca.

Cauza a fost legal timbrata cu suma de 51 lei si timbru judiciar in valoare de 0,3 lei .

In cauza s-a dispus administrarea probei cu acte si expertiza tehnica topocadastrala.

Parata reprezentata prin aparator Aur Elena a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii.

La fila 13 din dosar a fost atasat Titlul de proprietate 18720 eliberat la data de 19.08.1997 pe numele reclamantului.

A fost atasata la fila 90-92 din dosar expertiza topocadastrala efectuata de expertul Apetroaiei Gheorghita.

Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:

Reclamantul a revendicat suprafata de teren de 16 ari ca fiind ocupata de catre parata.

Prin sentinta de partaj nr 335 pronuntata la data de 18.06.2003 s-a atribuit Lotul 1 reclamantului , lot din care face parte si suprafata de teren revendicata.

In cauza a fost efectuata expertiza in specialitatea cadastru de catre expertul Apetroaie Gheorghita atasata la filele (90-92) din dosar .

Din continutul acestei expertize rezulta ca parata nu ocupa vreo suprafata din terenul atribuit prin sentinta de partaj in lotul reclamantului intrucat reclamantul nu a fost in masura sa indice la fata locului expertului suprafata revendicata.

Avand in vedere motivele aratate mai sus , instanta urmeaza sa respinga actiunea reclamantului ca nefondata.

In baza art 274 Cod Proc Civila , instanta va obliga reclamantul la plata catre parata a cheltuielilor de judecata in cuantum de 800 lei constand in onorariu aparator.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge cererea reclamantului M. L., domiciliat în comuna ___, sat ___, judeţul Bacău în contradictoriu cu pârâta L. A., domiciliată în Dealu Morii, sat Banca, judeţul Bacău, ca nefondată.

Obligă reclamantul la plata sumei de 800 lei către pârâtă cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 26.01.2011.

Tags: