Top

Sentinţă penală

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

DOSAR NR. 6801/270/2007

Înreg. 13.12.2007 180, 181 Cod penal

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de 03.11.2008

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – SIMINA PURICE

GREFIER – ENACHE GABRIEL

Ministerul Public reprezentat de: Procuror Vicenţiu Crăciunel Antohi

Pe rol se află judecarea cauzei penale pusă în mişcare prin rechizitoriul nr. 1496/P/2007al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti, împotriva inculpatului B. N., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 181 Cod penal, şi împotriva inculpaţilor M. V., M. C. şi M. D. D., pentru săvârşirea infracţiunii art. 180 Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă inculpatul – parte vătămată B. N., personal şi asistat de avocat D. Cl., inculpaţii, M.V., M.D.D., partea civilă M.M. personal şi asistaţi de avocat M. D., lipsind celelalte părţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei depunerea unei declaraţii de neconstituire ca parte civilă a Serviciului de Ambulanţă Bacău, după care;

Instanţa, faţă de concluziile raportului de expertiză al Institutului de Medicină Legală Iaşi, pune in discuţie schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de vătămare corporală prevăzută de art. 181 al. 1 Cod penal reţinută în sarcina inculpatului B. N. in infracţiunea prevăzută de art. 180 al. 2 Cod pen.

Procurorul şi avocat D. C. au fost de acord cu schimbarea încadrării juridice a faptei.

Avocat D. M., faţă de numărul zilelor de îngrijiri medicale necesare vindecării leziunilor post-traumatice arată că se impune schimbarea încadrării juridice.

Instanţa pune in vedere inculpatului, faţă de discutarea schimbării încadrării juridice a faptei reţinute in sarcina sa, că are dreptul de a solicita lăsarea cauzei mai la urmă sau amânarea acesteia pentru pregătirea de noi apărări.

Inculpatul, personal arată că nu solicită nici lăsarea cauzei la sfârşitul şedinţei şi nici amânarea..

Procurorul şi apărătorii părţilor au precizat că nu au alte cereri.

Nemaifiind cereri noi de formulat şi probe de administrat instanţa declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pentru dezbateri.

Reprezentantul Parchetului, prezentând situaţia de fapt reţinută prin actul de sesizare, a apreciat că din întregul material probator administrat in cauză a fost dovedită săvârşirea faptelor şi vinovăţia inculpatului B. N., motiv pentru care in baza art. 180 alin. 2 Cod penal, prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de vătămare corporală prevăzută de art. 181 al. 1 Cod penal dar şi a inculpaţilor M. V., M.C. şi M. D. D., pentru săvârşirea infracţiunii art. 180 Cod penal cu aplicarea art. 73 lit. b şi art. 75 lit. a Cod penal a solicitat condamnarea acestora la pedeapsa amenzii penale cu aplicarea dispoziţiilor art. 631 Cod penal.

Pe latură civilă inculpatul B. N. va fi obligat la despăgubiri civile către M.M. in măsura in care acestea au fost dovedite şi către Spitalul Municipal Oneşti iar ceilalţi 3 inculpaţi vor fi obligaţi la despăgubiri civile către B. N.. Toţi cei patru inculpaţi vor fi obligaţi la cheltuieli judiciare către stat.

Avocat D.C. pentru B.N. in calitate de inculpat apreciază că probele din dosar sunt fabricate la urmărirea penală, declaraţiile tuturor martorilor conţinând o frază identică cum că au văzut că M.M. era lovită cu pumnii şi picioarele. Certificatul medico-legal emis părţii vătămate rămâne sub semnul întrebării având in vedere că prin expertiza medico-legală numărul zilelor de îngrijiri medicale necesare vindecări leziunilor a fost redus.

Faţă de probele administrate solicită achitarea inculpatului in temeiul dispoziţiilor art. 10 lit. c Cod procedură penală şi respingerea pretenţiilor civile formulate de M.M..

In calitatea acestuia de parte vătămată inculpaţii au recunoscut la urmărirea penală săvârşirea faptelor in schimb la cercetarea judecătorească au arătat că Botezatu s-ar fi lovit singur de gard. Urmează a fi avut in vedere şi certificatul medico-legal şi declaraţiile inculpaţilor de la urmărirea penală motiv pentru care solicită condamnarea acestora, instanţa fiind cea care va individualiza pedeapsa.

Pe latură civilă solicită obligarea inculpaţilor la despăgubiri civile şi cheltuieli de judecată, reprezentând onorariul de apărător. Solicită şi acordarea daunelor morale in funcţie de vinovăţia inculpaţilor.

Avocat M. D. arată că fapta lui B. N. a fost dovedită cu declaraţia părţii vătămate, cu depoziţiile celor 8 martori audiaţi in cauză, cu certificatul medico-legal şi expertiza efectuată, motiv pentru care solicită condamnarea acestuia şi obligarea la despăgubiri civile care au fost dovedite cu martori şi înscrisuri.

În ceea ce îi priveşte pe inculpaţii M. V., M. C. şi M. D. D. a solicitat in baza art. 11 pct. 2 lit. a cu referire la art. 10 lit. e Cod procedură penală achitarea acestora, întrucât există o cauză care înlătură caracterul penal al faptei respectiv starea de necesitate prevăzută de art. 45 Cod penal. Cei trei au văzut cu M. M. (soţie şi mama) este lovită de către B.N. şi au intervenit pentru al opri. Sunt întrunite condiţiile prev. de art. 45 Cod penal in sensul că exista pericol asupra integrităţii corporale a lui M.M., pericol ce nu putea fi înlăturat decât prin săvârşirea faptei. Cu atât mai mult cu cât inculpatul lovea o femeie. Astfel că se impune achitarea celor 3 inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunii de lovire şi respingerea pretenţiilor civile formulate de B.N.. Acesta va fi obligat la cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat.

Avocat D. C. arată că de fapt M.M. şi-a chemat membrii familiei după incident pentru a aplica o corecţie lui Botezatu astfel că nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de art. 45 Cod penal.

B. N. in calitate de parte vătămată a lăsat la aprecierea instanţei soluţionarea cauzei. Având ultimul cuvânt, in calitate de inculpat arată că nu este vinovat de săvârşirea vreunei fapte penale.

M. V., M.C. şi M. D. D., pe rând, având ultimul cuvânt arată că sunt nevinovaţi, au intervenit pentru a-şi salva soţia, respectiv mama.

I N S T A N Ţ A

Având nevoie de timp pentru a delibera

D I S P U N E :

În baza art. 306 Cod procedură penală amână pronunţarea la data de 05.11.2008.

Pronunţată in şedinţă publică, azi 03.11.2008.

PREŞEDINTE, GREFIER,

R O M A N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 6801/270/2007

Din 13.12.2007 lovire

SENTINŢA PENALĂ NR. 853

Şedinţa publică din data de 05.11.2008

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – SIMINA PURICE

Grefier – GABRIEL ENACHE

Ministerul Public reprezentat de procuror – VICENŢIU ANTOHI

Pe rol pronunţarea soluţiei cauzei penale pusă în mişcare prin rechizitoriul nr. 1496/P/2007al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti, împotriva inculpatului B. N., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 181 Cod penal, şi împotriva inculpaţilor M. V., M. C. şi M. D. D., pentru săvârşirea infracţiunii art. 180 Cod penal.

Prezenţa părţilor şi susţinerile acestora au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 03.11.2008, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea la data de 05.11.2008.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată că prin rechizitoriul nr.1496/P/2007 din data de 11.12.2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor: B. N. pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală prevăzută de art.181 al.1 Cod penal, M.V., M.C. şi M. D.-D. toţi pentru săvârşirea infracţiunii de lovire prevăzută de art. 180 al. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 73 lit.b Cod penal şi art. 75 lit. a Cod penal.

Prin actul de sesizare a instanţei se reţine că în ziua de 10.06.2007 inculpatul B. N., a lovit pe partea vătămată M.M., producându-i leziuni corporale vindecabile în 28-30 zile de îngrijiri medicale. În aceeaşi zi, sub imperiul unei puternice tulburări determinate de B. N. care i-a lovit pe M. M., M. I., coinculpaţii M. V., M. C. şi M. D. – D. l-au agresat, la rândul lor, pe B. N. cauzându-i leziuni corporale vindecabile în 14-15 zile de îngrijiri medicale.

Din analiza probatoriilor administrate în cauză instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 14.06.2007 numita M. M. din comuna Dofteana, sat Ştefan –Vodă a solicitat Poliţiei comunei Dofteana să efectueze cercetări faţă de B. N. care în ziua de 10.06.2007 i-a aplicat mai multe lovituri.

În ziua de 25.06.2007 B. N. din aceeaşi localitate a sesizat la rândul său, Poliţia comunei Dofteana, solicitând a fi cercetaţi M. I., M. V., M. M., M.C., M.D.-D., B. N., B. M., B. I. care l-au agresat fizic în ziua de 10.06.2007.

Din cercetările efectuate a rezultat că în ziua de 10.06.2007, în jurul orei 2000, pe fondul unei discuţii în contradictoriu, inculpatul B. N. a lovit-o cu capul în zona feţei pe parte vătămată M. M., apoi cu pumnii şi picioarele peste corp.

Auzind strigătele de ajutor ale M. M. din locuinţa acesteia au ieşit soţul M.V. şi fii M. I., M. C. şi M. D.-D..

Mihai Ionuţ a ajuns primul lângă partea vătămată. În timp ce încerca să o ridice de la pământ băiatul a fost lovit cu o piatră în zona capului de către inculpatul B. N., aflat în stare de ebrietate.

În aceste împrejurări s-au apropiat şi M. V., M. C., M. D.-D., care au încercat să-l tempereze pe B. N..

Acesta a aruncat, însă, cu pietre în direcţia lui M.V., M.C. şi M.D.D. care au reacţionat lovindu-l pe B.N. cu pumnii şi picioarele.

Urmare a loviturilor aplicate de inculpatul B. N. partea vătămată M. M., s-a prezentat la Cabinetul Medico-Legal Oneşti şi a obţinut certificatul nr.292/A1/11.06.2007, aflat la fila 15 dosar urmărire penală.

Din conţinutul acestui înscris rezultă că M. M. a suferit contuzie umăr bilateral cu disjuncţie gr. I acromio-claviculară stângă; hematom al buzei superioare; sindrom migrenoid cu elemente vertiginoase post traumatism cranio-cerebral; fracturi liniare ale coastelor 8 şi 9.

Medicul legist a concluzionat că leziunile sus menţionate pot data din 10.06.2007, au putut fi produse prin lovire cu corpuri şi mijloace contondente, necesitând pentru vindecare 28-30 zile de îngrijiri medicale.

Raportul de expertiză întocmit de Serviciul de Medicină Legală Bacău în data de 16.10.2007 a confirmat concluziile actului medico-legal sus – invocat – fila 66 dosar urmărire penală.

La rândul său, inculpatul – parte vătămată B. N. a necesitat îngrijiri medicale în secţia chirurgie a Spitalului Municipal Oneşti în intervalul 10-18.06.2007.

Certificatul nr.299/E/19.06.2007 eliberat de Cabinetul de Medicină Legală Moineşti reţine că la data examinării B.N. prezenta echimoze, excoriaţii, hemoragie subconjunctivală, fractură nazală şi fractura a 2 coaste, leziuni ce au necesitat spre vindecare 14-15 zile de îngrijire medicale -a se vedea fila 9 dosar urmărire penală.

Inculpatul B. N. a negat în mod constant agresarea fizică a părţii vătămate M.M. – filele 12,13,75, dosar urmărire penală şi fila 61 dosar cercetare judecătorească.

Fapta acestui inculpat este, însă, probată cu declaraţiile martorilor B. V., I. I., I. E., B. I., B. N., B. M., B. I.( filele 35-53 dosar urmărire penală şi filele 67,68,69,89,103,104 dosar instanţă).

Martorii sus menţionaţi au declarat că inculpatul Botezatu Nicuşor i-a aplicat lui Mihai Milica lovituri cu capul, pumnii şi picioarele, trântind-o la pământ.

În etapa cercetării judecătoreşti, la cererea inculpatului B. N. s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale traumatologice de către Institutul de Medicină Legală Iaşi. Raportul întocmit de comisia de specialitate a confirmat leziunile de violenţă constatate de Cabinetul de Medicină Legală Oneşti şi de Serviciul de Medicină Legală Bacău, mai puţin contuzia umărului stâng cu disjuncţie acromio – claviculară stângă gradul I.

S-a concluzionat că periartrita scapulo-humerală, este o afecţiune patologică de natură inflamatorie, neavând legătură de cauzalitate cu incidentul din 10.06.2007.

Celelalte leziuni de violenţă constatate la partea vătămată M. M. s-au putut produce prin loviri active cu mijloace contondente ( pumni, picioare) urmate posibil de cădere şi au necesitat 14-15 zile de îngrijiri medicale – filele 159,160 dosar instanţă.

Starea de fapt, fiind dovedită cu proba testimonială coroborată cu proba ştiinţifică sus –menţionată instanţa reţine că în ziua de 10.06.2007, pe fondul unei discuţii contradictorii inculpatul B. N. i-a aplicat părţii vătămate mai multe lovituri în zona capului şi a corpului, cauzându-i leziuni corporale vindecabile în 14-15 zile de îngrijiri.

Fapta inculpatului B. N. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire prevăzută de art. 180 al.2 Cod penal, aceasta fiind corecta încadrare juridică a faptei pentru care se va dispune condamnarea inculpatului.

La individualizarea judiciară a pedepsei, în baza art.72 Cod penal instanţa va avea în vedere: gradul de pericol social al faptei concretizat în atingerea adusă sănătăţii părţii vătămate M. M.; împrejurările concrete în care a fost comisă fapta, mai exact pe fondul reproşurilor adresate de partea vătămată în ziua de 10.06.2007 B. N. aflat în stare de ebrietate o loveşte pe femeie cu capul în zona feţei apoi îi aplică lovituri cu pumnii şi picioarele până o doboară la pământ.

Instanţa va ţine seama şi de atitudinea inculpatului B. N. care a negat cu vehemenţă comiterea faptei dar paradoxal, a contestat numărul de zile de îngrijiri medicale acordate, iniţial, victimei de medici legişti.

Lipsa antecedentelor penale îndreptăţeşte instanţa să creadă că pentru îndreptarea inculpatului B. N. este suficientă aplicarea amenzii penale.

I se va atrage acestuia atenţia asupra dispoziţiilor art. 631 Cod penal.

Inculpaţii M.V., M.C. şi M.D.-D. au susţinut pe toată durata procesului penal că nu l-au lovit pe B. N. şi că, prin urmare, acesta a suferit leziunile constatate de medicul legist , prin lovire pasivă, adică fie că l-au împins şi în cădere partea vătămată s-ar fi lovit de un gard, fie că B. N. s-ar fi lovit singur, înadins, de o poartă – a se vedea declaraţiile celor 3 inculpaţi aflate la filele 24, 25,29, 30,33, 34,71,72,74 dosar urmărire penală şi filele 63-65 dosar cercetare judecătorească.

Certificatul medico-legal nr.299/E/19.06.2007 atestă, însă, că leziunile corporale suferite de B. N. în data de 10.06.2007 s-au produs prin lovire cu obiecte contondente. Mecanismul de producere a leziunilor l-a constituit, aşadar, lovirea activă ceea ce exclude ipoteza lovirii pasive, adică a rănirii datorate căderii.

Ipoteza lovirii active este susţinută şi de martorii B. V., V.E., B. L. – filele 54-60 dosar urmărire penală şi filele 70,71 dosar instanţă.

Cele 3 martore au descris scena în cursul căreia B. N. a fost lovit cu pumnii şi picioarele de M. V. şi de fii săi, M.C., M. D.- D..

Aceşti inculpaţi au invocat, în apărarea lor, săvârşirea faptei în stare de necesitate care ar înlătura caracterul penal al faptei prin lipsa vinovăţiei ca trăsătură esenţială a infracţiunii prevăzută de art.17 Cod penal.

În cauză nu sunt întrunite, însă cumulativ condiţiile prevăzute de art. 45 Cod penal.

La momentul agresării fizice a părţii vătămate B. N. nu mai putea fi vorba despre un pericol iminent întrucât prin activitatea infracţională a inculpatului B. se adusese, deja, atingere sănătăţii lui M. M. dar şi sănătăţii lui M. I.care, încercând să-şi ajute mama fusese şi el lovit de acelaşi inculpat.

Instanţa urmează a înlătura, aşadar, susţinerile inculpaţilor cu privire la incidenţa prevederilor art.45 Cod penal ca fiind simple apărări de circumstanţă.

Fapta inculpaţilor M. V., M. C. şi M. D.-D. de a lovi pe B. N. cu pumnii şi picioarele, cauzându-i leziuni corporale vindecabile în 14-15 zile de îngrijiri medicale. Faptă săvârşită cu vinovăţie întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire prevăzută de art. 180 al.2 Cod penal pentru care se va dispune condamnarea fiecăruia dintre inculpaţi.

La individualizarea judiciară a pedepselor aplicate fiecăruia dintre inculpaţi, în baza art.72 Cod penal instanţa va avea în vedere: gradul de pericol social al faptei concretizat în atingerea adusă sănătăţii părţii vătămate B. N., atitudine deosebit de agresivă a victimei înseşi, aflată în stare de ebrietate şi având asupra ei un cuţit; lipsa antecedentelor penale ale inculpaţilor dar şi atitudinea nesinceră a celor 3 inculpaţi care au negat permanent lovirea lui B. N..

Instanţa va ţine seama şi de împrejurările care atenuează răspunderea penală a inculpaţilor M.V., M. C. şi M.D.-D..

Astfel, urmează a se avea în vedere, că aceştia au săvârşit fapta sub imperiul unei stări de puternică tulburare pricinuită de agresarea de către B. N. a lui M.M. şi a fiului acesteia, M. I..

Inculpaţii M.V., M.C. şi M. D. – D. au comis, aşadar, infracţiunea prevăzută de art.180 al.2 Cod penal sub imperiul unei puternice emoţii determinată de o provocare din partea lui B. N. produsă prin violenţă motiv, pentru care acestora li se va reţine circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 73 lit.b Cod penal.

Cei trei inculpaţi au acţionat împreună astfel, că acestora, li se va aplica şi circumstanţa agravantă prevăzută de art.75 lit. a Cod penal.

Circumstanţele reale şi cele personale ale inculpaţilor, astfel cum au fost ele mai – sus reţinute şi tinereţea lui M.C., M. D.-D. creează instanţei convingerea că pentru reinserţia socială a acestora este suficientă aplicarea pedepsei amenzii orientată la minimul special prevăzut de art. 63 al.3 Cod penal.

Faţă de încrederea instanţei în posibilitatea de îndreptare a celor trei inculpaţi fără executarea efectivă a pedepsei amenzii în baza art.81 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pe durata termenului de încercare de 1 an stabilit conform art.82 al.1 Cod penal.

Li se va atrage atenţia inculpaţilor M. V., M. C., M. D.-D. asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal.

Sub aspectul laturii civile a procesului penal instanţa reţine următoarele:

La termenul de judecată din data de 21.03.2008 partea vătămată M. M. a solicitat obligarea inculpatului B. N. la plata despăgubirilor civile, după cum urmează: 10.000 lei daune morale pentru suferinţa fizică pricinuită prin agresare ei şi 1.100 lei cu titlu de daune materiale, incluzând cheltuielile medicale şi cheltuielile ocazionate de plata unei terţe persoane pentru efectuarea muncilor agricole şi gospodăreşti în perioada incapacităţii sale de a munci – fila 60 dosar instanţă.

Instanţa reţine că în cauză sunt întrunite, cumulativ, condiţiile răspunderii civile delictuale a inculpatului B. N. pentru fapta proprie ce a cauzat prejudicii parţii civile M.M..

Aceasta din urmă a dovedit cu martorul M. C. (fila 105 dosar instanţă) că în perioada ce a urmat incidentului din 10.06.2007 s-a aflat în imposibilitatea de a se ocupa de muncile agricole şi gospodăreşti, acestea fiind prestate de o femeie contra sumei de 30 lei/zi.

Întinderea prejudiciului material invocat de M. M. urmează, însă, a fi stabilită de instanţă proporţional cu numărul de zile de îngrijiri medicale necesar vindecării leziunilor, astfel cum a fost el stabilit prin expertiza I.M.L. Iaşi – filele 158-160 dosar.

Cu înscrisurile aflate la filele 72-76 dosar cercetare judecătorească M.M. a probat şi cheltuielile medicale în sumă de 139,69 lei respectiv consultaţii medicale, radiografii la care se vor adăuga şi celelalte cheltuieli din perioada incapacităţi de a munci, adică 30 lei x 15 zile =450 lei.

Aşa fiind şi în baza art.14, 346 Cod procedură penală, art.998 Cod civil va fi obligat inculpatul B.N. să-i achite lui M.M. daune materiale în sumă totală de 589,69 lei.

Instanţa reţine că faţă de suferinţa fizică pricinuită de inculpatul B.N.este îndreptăţită partea vătămată M. M. să solicite şi daune morale.

La stabilirea cuantumului acestora se va avea în vedere criteriul echităţii care în termenii Convenţiei Europene a Drepturilor Omului se traduce prin necesitatea ca partea vătămată să primească o satisfacţie echitabilă pentru prejudiciul moral suferit.

Cuantumul despăgubirilor trebuie astfel stabilit încât acestea să aibă efecte compensatorii, adică sumele de bani acordate să nu constituie nici amenzii excesive pentru autorul daunelor şi nici a veniturilor nejustificate pentru victimă.

Faţă de considerentele mai sus reţinute instanţa va obliga pe inculpatul B. N. să achite părţii civile M. M. daune morale în cuantum de 2000 lei, apreciind că, această sumă reprezintă o justă şi integrală dezdăunare a părţii vătămate.

La rândul său, partea vătămată B. N. a solicitat obligarea inculpaţilor M.V., M. C. şi M. D.-D. la plata sumei de 300 lei daune materiale, reprezentând diferenţa între veniturile salariale şi indemnizaţia de concediu medical în perioada incapacităţii de muncă precum şi daune materiale in suma de 700 lei pentru plata muncilor agricole şi 500 lei cheltuieli ocazionate de spitalizare – fila 62 dosar instanţă.

Cu înscrisurile aflate la filele 24-26 dosar instanţă B. N. a dovedit că s-a aflat în incapacitate de muncă timp de 9 zile pe durata internării în spital plus alte 12 zile ulterior externării.

Ca urmare a acestei situaţii veniturile lui salariale au fost diminuate cu suma de 101 lei astfel cum rezultă din adresa nr. 37/18.10.2008 a angajatorului S.C. Han S.R.L. Dofteana – fila 167 dosar instanţă.

În cauză sunt întrunite, cumulativ, condiţiile răspunderii civile delictuale a fiecăruia dintre inculpaţi pentru fapta culpabilă proprie.

Leziunile corporale suferite de B. N. sunt imputabile inculpaţilor M. V., M. C. şi M. D.-D. astfel că aceştia sunt ţinuţi solidar să repare paguba pricinuită părţii vătămate.

Pe cale de consecinţă şi în baza art.14, 346 Cod procedură penală, art.998 Cod civil şi art.1003 Cod civil, vor fi obligaţi inculpaţii în solidar să achite părţii civile B. N. daune materiale în sumă de 101 lei.

Acesta din urmă a solicitat obligarea inculpaţilor şi la câte 2000 lei cu titlu de repartiţie materială pentru prejudiciul moral pricinuit prin atingerea adusă sănătăţii sale.

Cererea lui B. N. este, însă, nejustificată, partea vătămată fiind aceea care prin deosebita sa agresivitate a generat incidentul din 10.06.2007.

Pe cale de consecinţă instanţa va respinge cererea părţii vătămate B.N. cu privire la acordarea daunelor morale.

Instanţa va respinge, de asemenea, cererea aceleiaşi părţi civile privind acordarea daunelor materiale în sumă de 1.200 lei ( 700 +500 lei) acestea nefiind dovedite.

În schimb, vor fi ţinuţi inculpaţii M.C., M.V. şi M. D.-D. să achite, în solidar, Spitalului Municipal Oneşti despăgubiri civile în sumă de 931,66 lei, reprezentând cheltuieli ocazionate de îngrijirile medicale acordate victimei B. N. în intervalul 10.06-18.06.2007.

Instanţa urmează a constata că Serviciul de Ambulanţă Bacău nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, astfel cum a comunicat prin adresele aflate la filele 116, 171 dosar cercetare judecătorească.

Fiind în culpă procesuală vor fi obligaţi inculpaţii M.V., M. C., M.D.-D. şi B. N. ca în baza art.191 al.2 Cod procedură penală să suporte cheltuielile judiciare, avansate de stat în prezenta cauză.

La stabilirea cuantumului acestor cheltuieli se va ţine seama, pentru fiecare inculpat, de măsura în care a provocat cheltuielile judiciare cu menţiunea că în cazul lui B. N. aceste cheltuieli vor include şi contravaloarea expertizei medico-legale efectuate de Serviciul de Medicină Legală Bacău pentru partea civilă M.M..

În baza art.193 al.1 Cod procedură penală şi respectiv, art. 193 al.4 Cod procedură penală vor fi obligaţi B. N. şi respectiv M. V., M. C., M. D.-D. la plata cheltuielilor de judecată către M.M. şi respectiv către B. N..

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

În baza art. 180 al. 2 Cod pen. pentru săvârşirea infracţiunii de lovire în dauna părţii vătămate B. L., prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de vătămare corporală prevăzută de art. 181 al. 1 Cod penal, condamnă inculpatul B. N., …(date de stare civilă) la pedeapsa de 1500 (una mie cinci sute) lei amendă penală.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 631 Cod penal în sensul că dacă se va sustrage cu rea-credinţă de la executarea amenzii instanţa va putea înlocui această pedeapsă cu pedeapsa închisorii.

În baza art. 180 al. 2 Cod pen. cu aplicarea art. 73 lit. b Cod penal şi art. 75 lit. a Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de lovire în dauna părţii vătămate B. N., condamnă inculpaţii: M. V., …(date de stare civilă); M. C., …(date de stare civilă) şi M. D.-D., …(date de stare civilă) la câte 500 (cinci sute) lei amendă penală.

În baza art. 81 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei amenzii aplicate fiecăruia dintre inculpaţii M.V., M. C. şi M. D.-D. pe durata termenului de încercare de 1 (un) an.

Atrage atenţia celor 3 inculpaţi asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal referitoare la revocarea suspendării condiţionate în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni.

În baza art. 14, 346 Cod pr. pen., art. 998 Cod civil obligă inculpatul B. N. să despăgubească partea civilă M. M. cu următoarele sume: 2000 lei daune morale şi 589,69 lei c u titlu de daune materiale.

În baza art. 14, 346 Cod pr. pen., art. 998 Cod civil şi art. 1003 Cod civil obligă, în solidar, inculpaţii M. V., M.C., M. D.-D. să achite părţii civile B.N. suma de 101 lei cu titlu de daune materiale reprezentând diferenţă venituri salariale..

Respinge cererea părţii civile B. N. privind acordarea daunelor morale şi a daunelor materiale în sumă de 1200 lei.

Obligă, în solidar, inculpaţii M. V., M. C., M. D.-D. să achite Spitalului Municipal Oneşti despăgubiri civile în sumă de 931,66 lei, reprezentând cheltuieli ocazionate de îngrijirile medicale acordate lui B. N..

Constată că Serviciul de Ambulanţă Bacău nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În baza art. 191 al. 2 Cod pr. pen. obligă inculpaţii la cheltuieli judiciare către stat după cum urmează: M. V., M. C., M.D.-D. la câte 200 lei, iar B. N. la 226 lei sumă ce include contravaloarea expertizei efectuate de S.M.L. BACĂU, respectiv 26 lei care urmează a fi virată în contul RO92TREZ0615041XXX000436 deschis la Trezoreria Bacău pentru Spitalul Judeţean Bacău.

În baza art. 193 al. 1 Cod pr. pen. obligă inculpatul B. N. să achite părţii civile M. M. suma de 1039 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat şi taxă certificat medico-legal.

În baza art. 193 al. 4 Cod pr. pen. obligă inculpaţii M. V., M. C., M.D.-D. să achite părţii civile B. N. cheltuieli de judecată în sumă de câte 346,33 lei reprezentând onorariu avocat şi taxă certificat medico-legal.

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru B. N., M. M., M. V., M.C., M. D.-D. şi de la comunicare pentru celelalte părţi.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 05.11.2008.

PREŞEDINTE GREFIER

SIMINA PURICE ENACHE GABRIEL

Red.S.P.20.11.2008

Tehnor.M.L.21.11.2008

Etichete: