Top

Divorţ

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 4070/270/2008

Înreg. 5.09.2008 – divort –

SENTIN TA CIVILA NR.283

Sedinta publica din 23.01.2009

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – AGLAIA HOGEA

Grefier – GABRIELA VALEANU

Pe rol fiind judecarea actiunii civile promovata de reclamanta B.M. împotriva pârâtului B.S., pentru divort.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: reclamanta asistata de avocat C.M. având calitate si de procurator pentru aceasta; avocat D.D. pentru pârât, lipsa fiind cele doua autoritati tutelare.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat C. M. depune la dosar contractului pentru apartamentul partilor din Onesti, comunicând o copie si partii adverse. Nu are alte cereri de formulat.

Avocat D.D. depune la dosar xerocopia unui contract de munca si precizeaza ca, nu are cereri noi de formulat.

Vazând ca nu sunt alte cereri de formulat, instanta declara dezbaterile închise si acorda cuvântul în fond.

Avocat C.M., pentru reclamanta, precizeaza ca, acest proces nu se duce între parti ci între reclamanta si bunica paterna. Solicita ca instanta sa aprecieze asupra interesului acestui copil. Mai arata ca, relatia partilor a încetat din anul 2005. Solicita admiterea actiunii, desfacerea casatoriei, culpa o lasa la aprecierea instantei, reclamanta sa-si reia numele avut anterior casatoriei, minorul sa fie încredintat reclamantei, sa fie obligat pârâtul la pensie de întretinere pentru minor în raport de venitul minim pe economia nationala, de la data pronuntarii hotarârii. Fara cheltuieli de judecata. În legatura cu reconventionala, solicita respingerea acestei cereri privitor la încredintarea minorului, lasa la apreciere capatul de cerere privind divortul. Mai arata ca, nu se poate da o hotarâre prin care se încredinteaza un copil, bunicilor, iar reclamanta este obstructionata sa vada copilul, cu toate ca acesta are nevoie de un mediu social.

Avocat D.D., pentru pârât, solicita respingerea actiunii de divort, cu toate capetele de cerere. Solicita admiterea cererii reconventionale, desfacerea casatoriei din culpa comuna, minorul sa fie încredintat pârâtului, iar reclamanta sa fie obligata la pensie pentru minor în raport de venitul minim pe economia nationala. Reclamanta sa-si reia numele avut anterior casatoriei. Fara cheltuieli de judecata. Depune la dosar si concluzii scrise.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca reclamanta B.M., a chemat în judecata pe pârâtul B.S., solicitând desfacerea casatoriei, reluarea numelui avut anterior casatoriei, încredintarea minorului spre crestere si educare ,pensie de întretinere pentru acesta si cheltuieli de judecata.

Actiunea a fost legal timbrata, iar în motivare se arata ca între parti exista neîntelegeri generate de conduita necorespunzatoare a pârâtului.

Pârâtul a formulat reconventionala (file 25-27 dosar) prin care solicita desfacerea casatoriei, reclamanta sa-si reia numele avut anterior casatoriei, încredintarea minorului spre crestere si educare si pensie de întretinere pentru acesta.

La dosar s-au depus acte, s-a efectuat ancheta sociala si s-au audiat martorele C.S. si B.E., probatorii din analiza carora instanta retine în fapt urmatoarele:

Partile s-au casatorit la data de 23.10.1999, iar din casatorie a rezultat minorul Vladut, nascut la 02.05.2002.

La început partile s-au înteles, dar pe parcurs relatiile s-au deteriorat, pârâtul a început sa consume bauturi alcoolice, o înjura si calomnia pe reclamanta.

Relateaza martorele ca atât pârâtul cât si reclamanta au contribuit la destramarea relatiilor de familie. De copil se îngrijeau ambii parinti.

Constatând ca în cauza sunt motive temeinice de divort, la destramarea relatiilor de familie contribuind ambii soti, se va admite actiunea si se va desface casatoria din culpa comuna.

În conformitate cu prevederile art.40 al.3 Cod familie reclamanta va relua numele avut anterior casatoriei, acela de V.

În ceea ce priveste situatia minorului, partile nu s-au înteles conform art.42 al. 4 Cod familie cu privire la încredintarea acestuia, fiecare parte solicitând sa-i fie încredintat minorul.

Potrivit alin.1 al. art.42 Cod familie, instanta va hotarî, odata cu pronuntarea divortului, caruia dintre parinti va fi încredintat minorul.

Dreptul copilului de a creste alaturi de parintii sai este stabilit si prin art.30 din Legea nr. 272/2004, act normativ ce prevede în art.33 ca, copilul nu poate fi separat de parinti sau de unul dintre ei, cu exceptia cazurilor expres si limitativ prevazute de lege.

Alin.1 al. art.42 Cod familie statueaza ca pentru motive temeinice copiii pot fi încredintati unor rude ori unor alte persoane.

În acord cu prevederile din Codul familiei si cele ale art.18 pct.1 din Legea nr. 18/21990 republicata, pentru ratificarea conventiei cu privire la drepturile copilului, conform caruia:”statele parti vor depune eforturi pentru asigurarea recunoasterii principiului potrivit caruia ambii parinti au responsabilitati comune pentru cresterea si dezvoltarea copilului. Parintii, sau dupa caz, reprezentantii sai legali sunt principalii responsabili de cresterea si dezvoltarea copilului. Acestia trebuie sa actioneze în primul rând, în interesul suprem al copilului”.

În speta, dintre ce doi parinti, doar reclamanta se afla în tara, pârâtul fiind plecat în strainatate.

Din concluziile anchetei sociale efectuate în cauza, rezulta ca reclamanta are conditii materiale optime pentru încredintarea minorului.

Având în vedere textele de lege mentionate mai sus si probele administrate în cauza, instanta apreciaza ca fiind în interesul minorului sa ramâna împreuna cu mama sa, situatie în careva fi încredintat spre crestere si educare acesteia.

Totodata, în baza art.86 acelasi cod, va fi obligat pârâtul sa plateasca reclamantei pensie de întretinere pentru minor, începând cu data declansarii actiunii si pâna la majoratul acestuia.

La stabilirea cuantumului obligatiei de întretinere se va avea în vedere conform art.94 Cod familie, venitul minim pe economia nationala, fata de împrejurarea ca pârâtul nu este încadrat în munca.

Se va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite actiunea reclamantei B.M., domiciliata …, împotriva pârâtului B.S., domiciliat în …

Admite cererea reconventionala a pârâtului.

Declara desfacuta casatoria partilor încheiata la data de 23.10.1999 si înregistrata în registrul starii civile al Primariei Onesti, la nr.312, din culpa comuna.

Reclamanta reia numele avut anterior casatoriei, acela de V.

Încredinteaza reclamantei spre crestere si educare minorul Vladut, nascut la 02.05.2002.

Obliga pârâtul sa plateasca reclamantei pensie de întretinere pentru minor în cuantum lunar de 135 lei, începând cu data de 5.09.2008 si pâna la majoratul acestuia.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Pronuntata în sedinta publica, azi 23.01.2009.

PRESEDINTE, GREFIER,

Red.A.H. – 11.02.2009

Dact.L.I. – 11.02.2009

Exemplare – 7(sapte).

G.V. 11 Februarie 2009

Etichete: