Top

Art. 87 OUG 195/02

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

Dosar nr. 1316/270/2010

Înreg. 19.02.2010 art.87 OUG 195/02

SENTINŢA PENALĂ Nr. 272

Şedinţa publică din data de 22.04.2010

Completul de judecată format din:

Preşedinte ……

Grefier ……

Ministerul Public – reprezentat de procuror ……..

Pe rol judecarea acţiunii penale pusă in mişcare prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti, împotriva inculpatului ….. trimis in judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 87 din OUG 195/2002.

La apelul nominal făcut in şedinţă publică au răspuns inculpatul personal şi asistat de avocat din oficiu ……..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care;

Inculpatul legitimat cu …. seria ……. arată că nu şi angajat apărător, asistenţa juridică urmând a-i fi asigurată de cel din oficiu.

Instanţa a procedat la verificarea regularităţii actului de sesizare, in temeiul art. 300 C.p.p. constatând că a fost legal investită.

S-a dat citire actului de sesizare a instanţei, explicându-i-se inculpatului învinuirea ce i se aduce şi că potrivit art. 70 C.pr.pen. are dreptul de a nu face nicio declaraţie, iar in cazul in care consimte să fie audiat ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa.

Inculpatul şi-a exprimat acordul in a da declaraţie.

Instanţa a procedat la audierea inculpatului, declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosar.

Avocat ….. solicită pentru inculpat, încuviinţarea probelor cu acte şi martorul ……. în circumstanţiere. Procurorul nu se opune probelor solicitat, insistând in audierea martorului din lucrări.

Instanţa apreciind probele solicitate ca fiind utile cauzei admite cererea apărătorului inculpatului.

Avocat ……. depune la dosar două caracterizări ale inculpatului şi arată că martorul este prezent la sediul instanţei.

Instanţa a procedat la audierea martorului …….., sub prestare de jurământ conform art. 85 Cod penal, declaraţia fiind consemnată la dosar.

Instanţa, faţă de poziţia inculpatului şi materialul probator administrat in cauză apreciază că nu se mai impune audierea martorului ……..

Procurorul şi av. …… nu au alte cereri.

Nemaifiind cereri de formulat şi probe de administrat instanţa declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul in dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public, prezentând situaţia de fapt reţinută prin actul de sesizare, apreciază că din probatoriul administrat au fost dovedite fapta şi vinovăţia inculpatului, motive pentru care solicită condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării acesteia. Se va aplica şi pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor civile, executare ce va fi suspendată in condiţiile art. 71 alin. 5 Cod penal. Pe latura civilă va fi obligat inculpatul la cheltuieli judiciare către stat.

Apărătorul inculpatului a solicitat instanţei ca la individualizarea judiciară a pedepsei, să aibă in vedere atitudinea sinceră, regretul inculpatului, lipsa antecedentelor penale urmând să aplice o pedeapsă cu suspendarea executării acesteia. Onorariul va fi achitat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, conform art. 341 C.pr.pen. recunoaşte şi regretă săvârşirea faptei.

INSTANŢA ,

Deliberând asupra cererii de faţă, constată că:

Prin rechizitoriul nr. 2385 /P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti a fost trimis în judecată ,în stare de libertate, inculpatul ….., cercetat pentru comiterea infracţiunii de „conducere a unui autovehicul de o persoană având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală” prevăzută şi pedepsită de art.87 alin 1 din OUG nr.195/2002 modificată prin Legea 49/2006.

În esenţă, prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că în seara de 20.08.2009, in jurul orei 23.00, a condus autoturismul cu nr. ……pe raza comunei …….., jud. Bacău, având in sânge o îmbibaţie alcoolică de 1,25-1,30 g%o ( 0,73 mg/l).

În faza de urmărire penală şi în faza de judecată a fost administrat următorul probatoriu: proces-verbal de cercetare la faţa locului, adrese, declaraţii martori, rezultat alcooltest ,proces-verbal de prelevare, buletin analiza toxicologică alcoolemie ,proces-verbal de recoltare şi predare a probelor de sânge ,cazier, declaraţii învinuit, declaraţie inculpat,declaraţii martori.

Situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu a rezultat din coroborarea probelor administrate în faza de urmărire penală , materializate în: declaraţiile invinuitului, ale martorilor, procese-verbale de constatare,etc.

În cursul cercetării judecătoreşti a fost audiat inculpatul şi martorul ……

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză în ambele faze ale procesului penal, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

Inculpatul …… posedă permis de conducere categoria B, din anul 2002 şi este proprietarul autoturismului BC-07-NEW, iar în seara de 29.08.2009, în jurul orei 23,00, în timp ce conducea autoturismul pe raza comunei ……, judeţul Bacău, a fost oprit regulamentar pentru control de către organele de poliţie, ocazie cu care, întrucât prezenta halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest marca „Drager Printer”, rezultând o concentraţie de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ca urmare, inculpatul a fost condus la Spitalul Oneşti, unde i s-au recoltat probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei şi, conform raportului de analiză toxicologică – alcoolemie nr. 2732-2733 din 01.09.2009, a rezultat 1,25 – 1,30 g%o alcool în sânge.

Din buletinul de examinare clinică rezultă că inculpatul prezenta halenă alcoolică şi era sub influenţa alcoolului, declarând că, a consumat 500ml bere, între orele 22,00 – 23,00.

Fiind legitimat şi interogat în faţa instanţei inculpatul ……. a avut o poziţie sinceră şi a recunoscut comiterea faptei.

Situaţia de fapt reţinută a fost confirmată prin probele administrate nemijlocit în faţa instanţei.

Având în vedere situatia de fapt reţinută, IN DREPT, fapta inculpatului ….. de a conduce pe drumurile publice un autovehicul , după ce a consumat băuturi alcoolice, având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. art.87 alin.1 din OUG nr. 195/2002 modificată prin Legea 49/2006 atât din punct de vedere obiectiv, cât şi din punct de vedere subiectiv.

Urmarea imediată a săvârşirii faptei este reprezentată de starea de pericol creată cu privire la persoanele şi bunurile implicate în circulaţia pe drumurile publice, fapta inculpatului fiind infracţiune chiar dacă acţiunea inculpatului nu a produs nicio consecinţă materială. Raportul de cauzalitate între acţiunea inculpatului şi urmarea imediată este unul direct şi poate fi dedus din însăşi săvârşirea faptei.

În raport de latura subiectivă a infracţiunii, instanţa reţine că inculpatul a săvârşit fapta descrisă mai sus cu vinovăţie sub forma intenţiei indirecte întrucât, deşi nu a dorit producerea urmării constând într-o stare de pericol pentru toţi cei implicaţi în circulaţia pe drumurile publice, acesta a acceptat cel puţin producerea unei astfel de urmări.

Astfel, fiind administrate probe concludente şi pertinente în cauză din care rezultă vinovăţia inculpatului în săvârşirea infracţiunii deduse judecăţii, instanţa va dispune condamnarea acestuia.

La individualizarea judiciară a pedepsei vor fi avute în vedere criteriile enumerate de art. 72 din C. pen. şi anume: regulile generale de individualizare a sancţiunilor penale, limitele de pedeapsă stabilite de legea penală specială (de la 1 la 5 ani închisoare), gradul de pericol social concret al faptei săvârşite, circumstanţele personale ale inculpatului şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală. Instanţa reţine, astfel, că gradul de pericol social concret al faptei săvârşite este unul redus întrucât, la ora la care inculpatul s-a aflat la volanul unui autovehicul, sub influenţa băuturilor alcoolice, respectiv ora 23,00 exista un număr redus de autovehicule şi persoane implicate în trafic. În ceea ce-l priveşte pe inculpat, instanţa reţine că acesta este o persoană onestă , că nu a mai fost condamnat anterior pentru comiterea vreunei fapte penale, că are un comportament bun în familie şi societate . Ulterior săvârşirii infracţiunii, atât în cursul urmăririi penale, cât şi în cursul judecăţii, inculpatul a avut un comportament sincer, recunoscând fapta şi demonstrând că o regretă, fiind prezent la toate chemările organelor judiciare.

Toate aceste împrejurări favorabile vor fi calificate drept circumstanţe atenuante judiciare, potrivit disp. art. 74 lit. a şi c C.pen.

În consecinţă, reţinând incidenţa art. 74 lit. a şi c C.pen. raportat la art. 76 alin. 1 lit. d C.pen., instanţa va aplica inculpatului …….. o pedeapsă cu închisoarea sub minimul special prevăzut de lege, respectiv de 5 ( cinci) luni închisoare , coborând pedeapsa cu 7 luni sub minimul prevăzut de lege , considerând că este suficientă pentru atingerea scopurilor prevăzute de art. 52 C.pen., de reeducare şi de prevenire a săvârşirii altor fapte penale.

Cu referire la pedeapsa accesorie, instanţa reţine că natura faptei săvârşite şi, implicit gradul de pericol social al acesteia duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b din C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, motiv pentru care exerciţiul acestora va fi interzis pe perioada executării pedepsei.

În ceea ce priveşte individualizarea executării pedepsei, instanţa reţine că, în cauză, sunt îndeplinite condiţiile pentru incidenţa instituţiei suspendării condiţionate a executării pedepsei, prevăzute la art. 81 C.pen. Astfel, pedeapsa aplicată de instanţă este mai mică de 3 ani închisoare, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, aşa cum rezultă din cazierul judiciar depus la dosar şi, ţinând cont de circumstanţele săvârşirii faptei, precum şi de circumstanţele personale ale inculpatului, analizate mai sus, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia.

În consecinţă, în temeiul art. 81 raportat la art. 82 C.pen., va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe perioada unui termen de încercare de 2 ani şi 5 luni.

În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen., va suspenda executarea pedepselor accesorii prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b din C. pen pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

În baza art. 359 C.proc.pen., raportat la art. 83 C.pen., va atrage atenţia celui condamnat asupra dispoziţiilor a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Se va dispune plata din fondul Ministerului Justiţiei către B.A. Bacău a onorariului pentru avocatul desemnat din oficiu.

Ca o consecinţă a condamnării, inculpatul va fi obligat şi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală şi în faza de judecată.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 87 alin.1 din OUG nr.195/2002 modificată prin Legea nr.49/2006 raportat la art. 74 alin. 1 litera a şi c Cod Penal cu aplicarea art. 76 alin.1 litera d Cod Penal condamnă pe inculpatul …… fiul lui … şi …., născut la data de …., domiciliat in …, nr………, jud Bacău, studii 8 clase , fără ocupaţie, necăsătorit, fără antecedente penale …….. a o pedeapsă de :

— 5 ( cinci) luni închisoare , pentru comiterea infracţiunii de „conducere a unui autovehicul de o persoană având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală”.

În baza art. 71 alin.2 Cod Penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a şi lit.b Cod Penal.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 2(doi) ani şi 5(cinci ) luni reprezentând termen de încercare, potrivit art. 82 Cod Penal.

În baza art. 71 alin.5 Cod Penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei suspendă inculpatului şi executarea pedepselor accesorii.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 Cod Penal în condiţiile art. 359 Cod procedură penală privind revocarea suspendării.

In temeiul art. 189 Cod procedură penală dispune plata din fondul Ministerului Justiţiei către B.A. Bacău a sumei de 200 lei reprezentând onorariu pentru apărătorul desemnat din oficiu ( av. Alexa V.).

În temeiul art. 191 alin 1 Cod Procedură Penală obligă inculpatul la plata sumei de 350 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală(50 lei) şi în faza de judecată ( 100 lei).

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 22.04.2010

Etichete: