Top

Anulare somatie de plata

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU

Dosar nr. 1779/270/2010 – anul. som.plata–

Înreg.09.03.2010

SENTINTA CIVILA NR. 1661

Sedinta publica din data de 21.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – Aglaia Hogea

GREFIER –Laureta Ionescu

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei civile pentru anulare somatie de plata formulata de debitoarea S.C. …….. SRL Onesti împotriva creditoarei S.C. …….R.L. ….

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns c.j. ……, reprezentând creditoarea, lipsa fiind debitoarea.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta , dupa care, ….. arata ca nu are alte cereri.

Nemaifiind cereri de formulat si probe de administrat, instanta declara dezbaterile închise si acorda cuvântul pe fond.

C.j. ……. având cuvântul pe fond, solicita respingerea cererii, debitoarea nu si-a îndeplinit obligatia de plata stabilita pin sentinta civila nr. 710, s-a încasat doar o parte din debit, respectiv prima transa. Nu solicita cheltuieli de judecata.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca la data de 09.03.2010 debitoarea S.C. „……” S.R.L. … a formulat cerere în anulare împotriva sentintei civile nr. 710/ 24.02.2010, pronuntata în dosarul nr. 833/2010 al Judecatoriei Onesti, în contradictoriu cu creditoarea S.C. „ ……” S.R.L. Galati.

În fapt, se motiveaza cererea în sensul ca, instanta de fond nu a luat în considerare conventia de esalonare încheiata cu creditoarea.

În drept, sunt invocate prevederile art. 5 din O.G. nr. 2/2001.

Creditoarea nu a depus întâmpinare, solicita în instanta respingerea cererii.

Analizând actele existente în dosarul nr. 833/2010 în care s-a pronuntat hotarârea atacata, instanta constata ca, prin sentinta civila nr. 710/24.02.2010, a fost admisa cererea creditoarei S.C. „ ….” S.R.L. Galati împotriva debitoarei S.C. „…..” S.R.L. Onesti, care a fost somata sa plateasca creditoarei suma de 13.573 lei în termen de 30 de zile de la ramânerea irevocabila a hotarârii.

Din cuprinsul actului de la fila 23 din dosarul mentionat mai sus, rezulta ca partile au stabilit esalonarea debitului în patru transe, prima transa fiind la data de 30.03.2010, act semnat si stampilat de catre ambele parti si pe care instanta de fond nu l-a avut în vedere.

Rezulta astfel, ca desi prima transa trebuia platita la 30.03.2010, instanta a somat debitoarea sa plateasca întreaga suma la data de 24.02.2010, asa încât suma nu era exigibila, una din conditiile stabilite de prevederile art. 1 din O.G. nr. 5/2001.

Fata de cele expuse, constatând ca în cauza nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de textul de lege mentionat mai sus, urmeaza ca în temeiul art. 8 din acelasi act normativ sa se admita cererea si sa se dispuna anularea ordonantei, creditoarea având posibilitatea sa procedeze conform art. 7 din O.G. nr. 5/2001.

Pentru aceste motive,

În numele legii,.

H O T A R A S T E :

Admite cererea în anulare formulata de debitoarea S.C. ”……” S.R.L. ……. jud. Bacau împotriva creditoarei S.C. ”…..” S.R.L. Galati, str. ……., jud. Galati.

Anuleaza ordonanta nr. 710/24.02.2010 pronuntata în dosarul nr. 833/270/2010 al Judecatoriei Onesti.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi 21.05.2010.

Etichete: