Top

Plangere contraventionala

R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A C A U

Dosar nr. 1375/270/2010 pl.contraventie

Înreg. 23.02.2010

SENTINTA CIVILA NR. 1622

Sedinta publica din data de 19.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Nicoleta – Dalia Vrînceanu

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile având ca obiect plângere la contraventie formulata de petentul ….., domiciliat în ……, judetul Bacau, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Bacau.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns martorul ……., lipsa petentul, intimatul si martora ……

Procedura completa.

S-a expus referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care se procedeaza la audierea martorului ……, sub prestare de juramânt, atragându-i-se atentia ca marturia mincinoasa se pedepseste, declaratia acestuia fiind consemnata la dosar.

Instanta, fata de actele si lucrarile dosarului, de faptul ca petentul s-a angajat sa aduca martora si nu a solicitat citarea acesteia în vederea audierii, nemaifiind cereri noi de formulat constata cauza în stare de judecata si, având în vedere cererea intimatului de judecare a cauzei în lipsa, lasa cauza în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca prin plângerea formulata petentul ……. a solicitat, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Bacau, anularea procesului-verbal seria C.C., nr. 5048043/20.02.2010, încheiat de Politia ..……. judetul Bacau.

În motivarea plângerii, petentul arata ca procesul – verbal a fost încheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale si nu reflecta adevarul.

În conformitate cu art. 15 lit. „i” din legea nr. 146/1997, plângerea este scutita de plata taxei judiciare de timbru.

Intimatul a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea plângerii ca fiind neîntemeiata, mentinerea procesului verbal si a sanctiunii aplicate.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri si a fost audiat martorul ……, propus de intimat, probatorii din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În data de 20.02.2010 Politia ……, judetul Bacau a sanctionat pe petentul ……. cu amenda în cuantum de 240 lei pentru savârsirea contraventiilor prev. de art. 52 alin. 1 din H.G. nr. 1391/2006 si art. 111 alin. 1 litera „c” din O.U.G. nr. 195/2002, încheind în acest sens procesul-verbal seria CC, nr. 5048043/2010.

Agentul constatator a consemnat în procesul – verbal ca, în ziua de 20.02.2010, ora 06,25, petentul a condus autoutilitara marca FORD TRANZIT cu nr. de înmatriculare CC 5288 CB, proprietatea lui ….., pe strada C. Negri din Tg. Ocna având directia de mers dinspre orasul Comanesti, si a trecut pe culoarea rosie a semaforului electric aflat în functiune în dreptul Colegiului „Costache Negri” din Tg. Ocna.

La analiza din oficiu a legalitatii si temeiniciei procesului – verbal, conform art. 34 al.1 din O.G. nr. 2/2001, nu au fost identificate cauze de nulitate a procesului – verbal, acesta fiind întocmit potrivit dispozitiilor legale incidente în cauza respectiv, H.G. nr. 1391/2006, O.U.G. nr. 195/2002 si O.G. nr.2/2001.

În drept, instanta retine ca, potrivit art. 52 alin. 1 din H.G. nr. 1391/2006 , semnalul de culoare rosie interzice trecerea.

În conformitate cu art. 111 alin. 1 litera „c” din O.U.G. nr. 195/2002, permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se retine la savârsirea uneia dintre contraventiile prevazute la art.100 alin.(3), art.101 alin.(3), art.102 alin.(3) si art. 115 alin.(1).

Martorul ……. audiat în instanta, a declarat ca în luna februarie 2010, nu-si aminteste data, circula cu masina personala prin Tg.Ocna pe strada de iesire spre Onesti, unde a fost oprit de un agent de circulatie care i-a solicitat actele masinii si cartea de identitate, spunându-i ca doreste sa fiu martor la ceea ce va declara un sofer care a fost oprit în trafic. Mai declara martorul ca îl cunoaste pe sofer din vedere, stie ca îl cheama ………si acesta, fiind întrebat de politist, a raspuns ca a trecut cu autoturismul pe culoarea rosie a semaforului.

De altfel, si petentul a recunoscut savârsirea faptei contraventionale retinute în sarcina sa, agentul constatator consemnând la rubrica „Alte mentiuni”, sub semnatura petentului, declaratia acestuia, respectiv „Ma grabeam sa ajung la oborul saptamânal Onesti”.

Fata de cele de mai sus si de dispozitiile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, constatând ca procesul –verbal a fost legal si temeinic încheiat, se va respinge plângerea formulata de petent si se va mentine procesul-verbal.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Respinge plângerea formulata de petentul ….., domiciliat în …….., judetul Bacau, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Bacau, privind procesul – verbal seria C.C., nr. 5048043/20.02.2010, încheiat de Politia Statiunii Tg. Ocna, judetul Bacau, pe care îl mentine.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 19 mai 2010.

PRESEDINTE, GREFIER,

Etichete: