Top

Art. 215 1 > Penal

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr.602/270/2010

Înreg.25.01.2010 art.2151 C.Penal

SENTINTA PENALA NR.510

Sedinta publica din data de 09.09.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – LILIANA MIRELA PUSCASU

Grefier – LADAN MIHAELA

Ministerul Public reprezentat de procuror- Vicentiu Craciunel Antohi

Pe rol judecarea actiunii penale pusa in miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatei …… trimisa in judecata pentru savârsirea infractiunii de delapidare, fapta prevazuta si pedepsita de art. 2151 al.1, 2 Cod penal cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal.

La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns avocat ….. aparator desemnat din oficiu pentru inculpata lipsa, avocat …. pentru ……, avocat …… pentru partea responsabila civilmente ….., lipsa celelalte parti.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care;

La solicitarea instantei reprezentantii partilor si procurorul arata ca nu mai au alte cereri de formulat.

Nefiind cereri de formulat si probe de administrat instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul in dezbateri.

Procurorul, solicita condamnarea inculpatei pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 215.1 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, prin schimbarea încadrarii juridice din infractiunea prev. de art. 215. 1 alin.1, 2 Cod penal, dupa care, expune situatia de fapt retinuta în rechizitoriu apreciind dovedit faptul ca în calitate de casiera la asociatia de proprietari nr.1, 5, 28, 68 Onesti, în perioada 01.04.2005-24.04.2007 a însusit în mod repetat din gestiune suma de 94.547, 66 lei. Acesta solicita obligarea inculpatei la despagubiri, admiterea exceptiei, cu obligarea la cheltuieli de judecata.

Aparatorul ales al partii civile, avocat ……, solicita condamnarea inculpatei si obligarea acesteia la plata despagubirilor în solidar cu partea responsabila civilmente ………., cu obligarea la plata onorariului de avocat (dosar nr. 6776/2007 al Judecatoriei Onesti + dosar nr. 6776/270/2007 al Tribunalului Bacau + dosar nr. 602/270/2010 al Judecatoriei Onesti), potrivit chitantelor aflate la dosare.

Avocat ales al partii responsabile civilmente, avocat ……, arata ca ……., nu a avut si nu are calitatea de coinculpat, întrucât inculpata nu a avut contract de munca, iar …… nu poate sa aiba calitatea de parte responsabila civilmente, motiv pentru care aceasta nu poate fi obligata în solidar cu inculpata la plata despagubirilor civile.

Aparatorul din oficiu al inculpatei, avocat ….., solicita instantei, ca la stabilirea pedepsei sa aiba în vedere ca pe parcursul urmaririi penale inculpata a depus toate diligentele pentru repararea prejudiciului. Inculpata a achitat sume de bani mult mai mari decât prejudiciul, desi sumele nu au fost evidentiate. În cazul în care va fi obligata inculpata la plata despagubirilor, aceasta sa fie obligata în solidar cu partea responsabila civilmente, ……

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

-deliberând-

Deliberând asupra cererii de fata, constata ca:

Prin rechizitoriul nr. 1134/P/2007 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti a fost trimisa în judecata ,în stare de libertate, inculpata ….., cercetata pentru comiterea infractiunii de delapidare prev. si ped. de art. 215 1 alin. 1si 2 Cod Penal , cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal .

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca inculpata în calitate de casier la ……..din municipiul Onesti, în perioada 1.04.2005 – 24.04.2007 a însusit suma de 94547, 66 lei.

Prin sentinta penala nr. 280 /15.04.2009 pronuntata de Judecatoria Onesti s-a dispus condamnarea inculpatei ….. pentru comiterea infractiunii de delapidare la pedeapsa de 1 un an si 6 luni închisoare si s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei. De asemenea, s-a dispus obligarea inculpatei în solidar cu partea responsabila civilmente la plata despagubirilor solicitate de catre partile civile.

Prin decizia penala nr. 453/A/2009 pronuntata de Tribunalul Bacau la data de 03.12.2009 s-au admis apelurile formulate de catre Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti si de catre partea responsabila civilmente ……. împotriva sentintei penale nr. 280 /15.04.2009, s-a desfiintat sentinta atacata si s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare, mentinându-se toate actele procedurale întocmite pâna la data de 20.03.2009.

În faza de urmarire penala si în faza de judecata a fost administrat urmatorul probatoriu: proces-verbal de sesizare din oficiu, raport expertiza contabila, înscrisuri, contract de munca, declaratii martori, declaratii învinuita, declaratie inculpata.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea probelor administrate în faza de urmarire penala, materializate în: declaratiile invinuitei, declaratii martori, procesele verbale de constatare.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza în ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În perioada 01.04.2005 -24.04.2007 inculpata …… a prestat servicii de casierie pe baza de conventie civila la asociatiile de proprietari nr.1, 5, 28 si 68 din municipiul Onesti, jud. Bacau. În perioada 1.01.2006 – 30.11.2006 în calitate de casier a întocmit si semnat acte de evidenta contabila respectiv monetara, registre de casa si chitante.

Inculpata în calitate de casier avea obligatia sa încaseze sume de bani de la locatarii asociatiilor la care presta servicii, sa le elibereze chitante fiscale dupa care sa înregistreze chitantele în registrul de casa si sa predea sumele de bani încasate pe baza de monetar la …….

……. controla si verifica activitatea casierilor, efectua plati catre prestatorii de servicii, respectiv tinea evidenta contabila a asociatiilor de proprietari nr. …… din municipiul Onesti.

La un moment dat ……. a constat în urma verificarilor pe acte, ca inculpata nu depunea toate sumele de bani colectate de la locatari, motiv pentru care societatea a efectuat un control . Inculpata în acest context a depus la casierie banii proveniti din veniturile ei.

Pentru identificarea situatiei inculpatei cu privire la gestiunea sa, …… a dispus efectuarea unei expertize în specialitatea contabilitate.

Din expertiza efectuata rezulta ca inculpata în perioada cât a lucrat a efectuat încasari de 629712,42 lei si a efectuat plati furnizorilor de utilitati 535164,66 lei , însusind suma de 94547, 66 lei.

Pentru recuperarea prejudiciului achita 43653, 71 lei ramânând de recuperat 50893,95 lei.

Tot din expertiza a rezultat ca Asociatiei de Proprietari ….. i-a produs un prejudiciu de 15047,42 lei, Asociatiei de Proprietari ……. i-a produs un prejudiciu de 17118,50 lei, iar Asociatiei de Proprietari …….. i-a produs un prejudiciu de 20896,04 lei. Tot din expertiza mai rezulta si ca Asociatia de Proprietari nr…….. a virat în plus de 2168,01 lei.

În cauza au fost audiati martorii din lucrari ……, ……., …. si ……..

Din depozitia martorei …….. rezulta ca inculpata în calitate de casier facea încasari de la locatari iar ……… a verificat pe inculpata pe linie de evidenta contabila cât si pe martora.

Dupa o verificare ……. a constatat la inculpata în activitatea ei ca exista o mare diferenta între sumele de bani încasate si cele predate pe caiet …., diferenta care a fost însusita.

Martora arata ca inculpata si-a recunoscut vinovatia iar apoi a început sa recupereze din prejudiciu, bani pe care îi preda numitei ……… Astfel, inculpata depune 18500 lei, dupa care mai depune în alta perioada vreo 45.000 lei si ultima suma pe care a mai depus-o ar fi de 45.000 lei.

În cauza a fost audiata martora ……., sub prestare de juramânt care a declarat ca a cunoscut-o pe inculpata când era casier la asociatiile prejudiciate si arata ca în urma unei sesizari s-a constatat ca în activitatea sa de casier a avut o diferenta între sumele depuse si încasari, în jur de 50.000 lei pe care si-a însusit-o dupa care constatându-se lipsa în gestiune de catre …… a încercat sa recupereze prejudiciul prin depunerea directa a unor sume de bani asociatiilor prejudiciate.

Martora arata ca inculpata preda banii …….. pe baza de caiet iar aceasta din urma nu efectua verificari acesteia pentru a cunoaste fiecarei asociatii activul si pasivul sau.

În cauza a mai fost audiata numita ……. care a condus activitatea ……. si arata ca toate sumele primite de catre societate erau înregistrate într-un caiet special de evidenta a sumelor colectate de la asociatii iar numita ………. care a lucrat la aceasta societate în calitate de contabil, ca martor a aratat ca lipsa în gestiune a fost determinata prin însusirea banilor colectati de la locatari în mod repetat.

În cauza prima instanta a dispus efectuarea unei expertize contabile pentru a se identifica prejudiciile asociatiilor de proprietari.

Din raportul de expertiza rezulta ca …… în baza prevederilor art.10(3) din Legea 82/1991 a contabilitatii a efectuat lucrari cu caracter financiar contabil la Asociatiilor de Proprietari nr……… din Onesti .

Pentru realizarea prevederilor contractuale …… a încredintat inculpatei efectuarea de încasari si plati catre furnizare pentru toate asociatiile prejudiciate din cauza.

Prejudiciul este rezultat prin însusirea diferentei dintre încasari si plati pentru fiecare asociatie de proprietari.

Astfel : la Asociatia de Proprietari ….. s-a încasat 55.039,39 , s-a platit 46346,32 furnizorilor iar diferenta de 8693,67 lei a fost însusita de catre inculpata.

Asociatia de Proprietari …….. a încasat 346740,45 lei , s-au facut plati furnizorilor în suma de 330506,50 lei iar diferenta de 16233,96 a fost însusita de catre inculpata.

De asemenea la Asociatia de Proprietari ……… s-au facut încasari prin inculpata în suma de 45503,93 lei, plati de 44075,27 lei iar diferenta de 1428,66 lei a fost însusita pe nedrept de catre inculpata.

Din raportul de expertiza rezulta ca prejudiciul creat de catre inculpata este în total de 44335,26 lei.

Situatia de fapt retinuta a fost confirmata prin probele administrate nemijlocit în fata instantei, respectiv declaratia învinuitei (data olograf în faza de u.p.), declaratiile martorilor, expertizele contabile, etc.,

În raport cu aceasta situatie de fapt, in ceea ce priveste încadrarea juridica, instanta a retinut urmatoarele:

ÎN DREPT:

Fapta inculpatei …….. care, în calitate de casier la mai multe asociatii de proprietari din mun. Onesti, în perioada 1.04.2005-24.04.2007, în mod repetat, în baza aceleasi rezolutii infractionale si-a însusit din încasari suma de 94547, 66 lei, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de delapidare prevazuta si pedepsita de art. 215 1 alin. 1 , cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal.

Instanta constata ca inculpata a fost trimisa în judecata prin actul de sesizare a instantei si pentru infractiunea de delapidare prev. de art. 2151 alin. 2 Cod Penal.

Potrivit dispoz. art. 146 Cod Penal ,, prin consecinte deosebit de grave se întelege o paguba materiala mai mare de 200.000 lei sau o perturbare deosebit de grava a activitatii , cauzata unei autoritati publice sau oricareia dintre unitatile la care se refera art. 145, ori altei persoane juridice sau fizice. Având în vedere faptul ca prejudiciul cauzat de inculpata a fost apreciat la suma totala de 94547, 66 lei, instanta constata ca nu pot fi retinute dispozitiile art. 2151 alin. 2 Cod Penal.

În consecinta, prin încheierea de sedinta din data de 06.05.2010, în baza art. 334 Cod procedura penala, instanta a dispus schimbarea încadrarii juridice data prin rechizitoriu faptei pentru care inculpata …….. a fost trimisa în judecata, în sensul neretinerii dispozitiilor art. 2151 alin. 2 Cod Penal, respectiv din infractiunea de delapidare prevazuta si pedepsita de art. 215 1 alin. 1 si 2 Cod Penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal în infractiunea de delapidare prevazuta si pedepsita de art. 215 1 alin. 1 Cod Penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal.

Sub aspectul laturii obiective exista o actiune de însusire a unor sume de bani din încasarile facute de catre inculpata în calitate de casier, producând o paguba asociatiilor de proprietari .

Sub aspectul laturii subiective, inculpata a actionat cu intentie directa urmarind si scopul special prevazut de lege, respectiv obtinerea unui profit.

În ceea ce priveste rezultatul pagubitor, instanta apreciaza ca acesta s-a produs la momentul in care inculpata a scos banii din gestiunea asociatiilor de proprietari, bani pe care si i-a însusit pe nedrept.

La individualizarea judiciara a pedepsei ce va fi aplicata inculpatei ……. instanta va tine seama de criteriile legale de individualizare prev. de art.72 c.p., respectiv limitele de pedeapsa prevazute în partea speciala, gradul de pericol social al faptelor savârsite, persoana inculpatei, împrejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

Faptele inculpatei prezinta pericol social deoarece aceasta , prin actele ei a adus atingere relatiilor sociale cu caracter patrimonial care implica încrederea si buna-credinta a celor ce intra în aceste relatii.

La stabilirea pedepsei ce va fi aplicata instanta va lua în considerare si persoana inculpatei, care a avut o atitudine sincera în faza de urmarire penala si a achitat o parte din prejudiciul cauzat partilor civile. Totodata, instanta va retine ca inculpata s-a sustras de la judecata, nefiind prezenta la niciun termen de judecata, fiind citata si prin afisare la sediul Consiliului Local Onesti, fiind asistata de catre un avocat ales .

Instanta apreciaza, pentru motivele aratate în alin. precedent ca, în vederea atingerii scopului pedepsei, asa cum acesta este stabilit prin dispoz. art. 52 C.P., este necesara aplicarea unei pedepse cu închisoarea, pentru atingerea scopului sanctionator, preventiv si de reeducare.

Astfel, pentru savârsirea infractiunii de delapidare prev. de art. 215 1 alin. 1 Cod Penal urmeaza a condamna inculpata ……. la o pedeapsa de 1 un si 6 luni închisoare, urcând pedeapsa cu un sase luni peste minimul prev. de lege, datorita prejudiciului mare, neacoperit pâna în prezent si caracterului continuat a infractiunii.

În ceea ce priveste individualizarea executarii pedepsei, instanta retine ca, în cauza, sunt îndeplinite conditiile pentru incidenta institutiei suspendarii conditionate a executarii pedepsei, prevazute la art. 81 C.pen. Astfel, pedeapsa aplicata de instanta este mai mica de 3 ani închisoare, inculpata nu a mai fost condamnata anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, asa cum rezulta din cazierul judiciar depus la dosar si, tinând cont de circumstantele savârsirii faptei, precum si de circumstantele personale ale inculpatei, analizate mai sus, instanta apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins chiar fara executarea acesteia.

În consecinta, în temeiul art. 81 raportat la art. 82 C. pen., va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe perioada unui termen de încercare prev. de lege.

În baza art. 359 C. proc. pen., raportat la art. 83 C.pen., va atrage atentia condamnatei asupra dispozitiilor a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

Sub aspectul laturii civile , se va constata ca partile vatamate Asociatia de proprietari …….. Onesti , Asociatia de proprietari ……., Asociatia de proprietari …… si Asociatia de proprietari nr. …… , prin reprezentanti legali, s-au constituit parti civile în termenul legal prev. de lege si vazând ca sunt întrunite conditiile raspunderii civile delictuale prevazute de art. 998-999 Cod civil (fapta ilicita a inculpatei si legatura de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu), in baza art. 14 si art. 346 C. pr. pen. si având si angajamentul inculpatei în sensul de a achita prejudiciul cauzat, instanta va admite actiunile civile si va obliga inculpata …… în solidar cu partea responsabil civilmente …….. sa plateasca despagubirile civile catre partile civile aratate mai sus, în cuantumul dovedit si stabilit prin expertiza contabila dispusa în cauza.

Urmeaza ca instanta sa respinga exceptia invocata de catre partea responsabila civilmente ……, privind lipsa calitatii de persoana responsabila civilmente, pentru urmatoarele motive:

Potrivit dispoz. art. 1000 alin. 3 Cod Civil ,, comitentii raspund de prejudiciul cauzat de prepusii lor în functiile ce li s-au încredintat”.

Existenta elementelor constitutive ale raportului de prepusenie urmeaza a fi stabilit de la caz la caz de instanta de judecata, pe baza probelor administrate.

În speta, martora ….., contabil în cadrul ….. ( fila 137 dosar i.) a declarat ca inculpata încasa bani de la asociatiile de proprietari, bani pe care îi preda ulterior pe baza de caiet societatii. Tot aceasta martora a declarat ca o îndruma si o verifica pe inculpata cu privire la încasarea banilor. De asemenea, martora …….. ( fila 138 dosar i.) administratora . …., a declarat ca inculpata facea încasari de la mai multe asociatii de proprietari, iar sumele de bani încasate le preda pe baza de caiet contabilului din cadrul ……… Totodata, contabila societatii a facut în cursul anului 2006 o verificare privind încasarile facute de catre inculpata .

Chiar daca în motivarea exceptiei invocate partea responsabila civilmente ……… sustine ca nu a existat un raport de munca sau o conventie civila între inculpata si aceasta societate, instanta va retine ca raportul de prepusenie poate sa existe si în afara existentei unui contract prealabil între comitent si prepus, caz în care revine victimei prejudiciului sarcina de a face dovada directa a faptelor din care decurge acest raport. Este vorba despre cazurile de asa-numiti prepusi ocazionali. Din probele administrate în cauza rezulta clar ca la momentul savârsirii faptei ilicite cauzatoare de prejudicii de catre inculpata, societatea ……. avea autoritatea de a da instructiuni acesteia cu privire la încasarea banilor, de a-i supraveghea, îndruma si controla activitatea desfasurata. Chiar martora …… a declarat ca o îndruma si o verifica pe inculpata cu privire la încasarea banilor, iar alt contabil al societatii a facut verificari si a constatat lipsuri din banii încasati de la asociatiile de proprietari.

În consecinta, pentru toate aceste motive, instanta va respinge exceptia invocata si va dispune obligarea inculpatei în solidar cu partea responsabil civilmente ……… sa plateasca despagubirile civile catre partile civile aratate mai sus.

Se va constata ca inculpata a fost asistata de catre avocat ales.

Se va dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 100 lei reprezentand 50% din onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu( av. Matei A) pâna la prezentarea avocatului ales.

Ca o consecinta a condamnarii, inculpata va fi obligata în solidar cu partea responsabila civilmente …… si la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala si în faza de judecata si la plata cheltuielilor judiciare efectuate de partile civile, conform chitantelor aflate la dosarul cauzei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

În baza art. 215 1 alin. 1 Cod Penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal, prin schimbarea încadrarii juridice conform art. 334 Cod proced. Penala din art. 215 1 alin. 1 si 2 Cod Penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal, condamna pe inculpata …., fiica lui … si .., nascuta la data de ……. în ….., domiciliata ……, fara ocupatie, fara antecedente penale, studii medii, CNP-…….., la o pedeapsa de :

– 1(un) an si 6 ( sase) luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de „delapidare”

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 3(trei) ani si 6(sase) luni reprezentând termen de încercare, potrivit art. 82 Cod Penal.

Atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art.83 ,84Cod Penal în conditiile art. 359 Cod procedura penala privind revocarea suspendarii.

Respinge exceptia invocata de catre partea responsabila civilmente ……………..

În temeiul art. 14 alin.3 litera b si art.346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art.998 si 1003 Cod Civil admite actiunile civile formulate de catre partile civile, prin reprezentanti legali, si obliga inculpata în solidar cu partea responsabila civilmente ……. ONESTI sa plateasca despagubiri civile, dupa cum urmeaza: suma de 8.693,07 lei catre Asociatia de proprietari nr…. …; suma de 16.233,95 lei catre Asociatia de proprietari nr. ….; suma de 17.979,58 lei catre Asociatia de proprietari ……; suma de 1.428,66 lei Asociatia de proprietari nr……..

Constata ca inculpata a fost asistata de catre avocat ales.

În temeiul art. 189 Cod procedura penala dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 100 lei reprezentand 50% din onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu(av. Matei A ) pâna la prezentarea avocatului ales.

În temeiul art. 191 alin 1 si alin. 3 Cod Procedura Penala obliga inculpata în solidar cu partea responsabila civilmente …… la plata sumei de 500 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala si în faza de judecata , incluzând si onorariul din oficiu.

În temeiul art. 193 alin. 1 Cod Procedura Penala obliga inculpata în solidar cu partea responsabila civilmente ……. la plata sumei de 1910 lei catre partea civila Asociatia de proprietari …. reprezentând onorariu de avocat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 09.09.2010.

Etichete: