Top

Partaj succesoral

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU

dosar nr. 748/270/2010 part. succes

înreg. 29.01.2010

Sentinta civila nr. 2484

Sedinta publica din data de 09.09.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Ion Anghel

Grefier – Daniela Ghita

Astazi a fost pe rol rejudecarea cauzei civile formulata de reclamantul …, împotriva pârâtilor: …., …., …., …., …., …., ….., ……, ….., ……, Nechita……., având ca obiect partaj succesoral.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: avocat ……. pentru reclamant, lipsa partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, la interpelarea instantei, aparatorul reclamantului arata ca nu are alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri noi de formulat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Aparatorul reclamantului solicita iesirea din indiviziune a partilor dupa defunctul ……., reclamantului sa-i fie atribuit lotul nr. 1 cu 4522,3 mp teren conform schitei raportului de expertiza Berian, cu cheltuieli de judecata; depune onorariu în cuantum de 1000 lei cu chitanta nr. 29/01.02.2010.

Dezbaterile fiind terminate cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând

Asupra cauzei civile de fata;,

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de 29.01.2010 sub nr. 748/270/2010 reclamantul …., domiciliat în ……., judetul Bacau, a chemat în judecata pe pârâtii ….., domiciliat în ……., judetul Bacau, ……., toti domiciliati în ……., judetul Bacau solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa se dispuna iesirea din indiviziune dupa defunctii: ……, decedat la 28.10.1948, ……., decedat la 28.09.1979 si ….., decedata la 01.03.1994, toti cu ultimul domiciliu în …….., jud. Bacau.

Cererea a fost timbrata cu 300 lei taxa judiciara de timbru si 3 lei timbru judiciar, iar în motivarea acesteia se arata ca partile vor sa încheie o tranzactie.

În drept cererea este întemeiata pe prevederile art. 728 si urmatoarele din Codul civil.

În dovedirea cererii reclamantii propun proba cu acte, martori, expertiza si interogatorii, anexând în copie titlurile de proprietate nr. 48421/28.10.1993, 45465/26.07.1996, 46610/14.06.2004, 45988/24.12.2002 si acte de stare civila.

Pârâtii nu formuleaza întâmpinare.

Instanta a încuviintat si au fost administrate probele cu acte.

Analizând materialul probator administrat în cauza, Judecatoria a retinut prin hotarârea partiala nr. 1785/03.06.2010 urmatoarele:

Defunctul …., decedat la 28.10.1948 cu ultimul domiciliu în ….., jud. Bacau, a avut 3 copii, respectiv …, …. si ……..

……, decedat la 28.09.1979, a fost casatorit cu ……., decedata la data de 01.03.1994 si împreuna au avut 3 copii, respectiv ……, ……. si …..

.. a decedat la 08.12.1999, iar mostenitorii acestuia sunt pârâta …. în calitate de sotie supravietuitoare si pârâtul ….. în calitate de fiu.

La data de 29.03.1999 a decedat ….., mostenitorii acestuia sunt pârâtii ……., ……., ……, ……. si ……, în calitate de fiice.

Fiica defunctului ……, ……, a decedat la data de 29.10.1998, iar mostenitorii acesteia sunt ……, ….., ….. si ….., în calitate de fii si fiice.

Reclamantul …… si pârâtii ……, ……. si ….. sunt mostenitorii defunctilor …… si ……..

De pe urma acestor doi defuncti s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor si s-au emis titlurile de proprietate nr. 45465/26.07.1996, nr. 46610/14.06.2004 si nr. 45988/24.12.2002.

Mostenitorii celor doi defuncti au încheiat o tranzactie cu privire la terenurile înscrise în titlurile de proprietate de mai sus si au solicitat ca instanta sa dea o hotarâre partiala conform art. 273 Cod procedura civila, urmând ca averea ramasa dupa defunctul ….. sa fie partajata împreuna cu ceilalti pârâti.

În temeiul art. 6735 din Codul de procedura civila, instanta a constatat ca de pe urma defunctului ……., decedat la 28.10.1948 au ramas ca mostenitori reclamantul ……., pârâtul ………, ….. si ……, pe tulpina defunctului ……, ……, ……, …., … si ….. pe tulpina defunctului …. si …….., …., …… si …… pe tulpina defunctei ………

Masa succesorala retinuta se compune din 4 ha si 700 mp teren arabil extravilan înscris în TP 48421/28.10.1993.

Cotele de partajat retinute au fost de 1/3 pe tulpina.

Din concluziile raportului de expertiza întocmit de ing. Berian Ion rezulta ca valoarea masei succesorale este de 73260 lei. Fata de cotele retinute, fiecarei tulpini i se cuvin bunuri în valoare de câte 24420 lei.

Expertul a propus o singura varianta în care partile primesc bunuri în natura, evitându-se sultele.

Reclamantul ….. a solicitat în contradictoriu cu pârâtii …… si ….. partajarea averii defunctului … Ca atare, lotul primit de mostenitorii defunctului ….. a fost împartit între acestia, tot în natura cu evitarea sultelor.

Partile nu au facut obiectiuni cu privire la raportul de expertiza. Instanta apreciaza ca, raportul de expertiza este corect întocmit, asigurând partilor numai bunuri în natura.

În temeiul art. 728 Cod civil, urmeaza ca instanta sa admita actiunea reclamantului si în consecinta sa dispuna iesirea din indiviziune a partilor conform expertizei.

Se va constata ca mostenitorii defunctilor …… si …. au tranzactionat asupra averii acestora prin sentinta civila nr. 1785 din 03.06.2010 pronuntata în dosarul nr. 748/270/2010 (hotarâre partiala).

Vor fi obligati pârâtii sa achite reclamantului cheltuieli de judecata în suma de câte 614 lei pe tulpina reprezentând cota parte din taxa de timbru, timbru judiciar,onorariu expert si onorariu avocat.

Pentru aceste motive

În numele Legii

H O T A R AS T E:

Admite actiunea formulata de reclamantul …… domiciliat în ….., jud. Bacau împotriva pârâtilor: …… domiciliat în …… jud. Bacau, …….., ……., …….., ……, ……., ……, ……, ……, ……, ….. si …… toti domiciliati în …….., jud. Bacau.

Constata ca mostenitorii defunctilor …. si ……. au tranzactionat asupra averii acestora prin sentinta civila nr. 1785 din 03.06.2010 pronuntata în dosarul nr. 748/270/2010(hotarâre partiala).

Dispune iesirea din indiviziune a partilor dupa defunctul …….. prin atribuire de loturi conform expertizei ing. Berian Ion, dupa cum urmeaza:

Lotul nr. 1 se atribuie mostenitorilor defunctului ….. si se compune din:

-13567 m.p. teren arabil intravilan în valoare de 24420 lei situat la pct. Glan, în extravilanul ……, T.38, P.1949/156 megiesit cu: N- Capata Catrina, S- lotul 2 mostenitorii defunctului …., E – Ardeleanu Ion si la V – megiesi Poiana.

Valoarea totala a lotului este de 24420 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 24420 lei si primeste bunuri de aceasta valoare.

Lotul nr. 2 se atribuie mostenitorilor defunctului …… (pârâtii ……., …, ……, ……, ……), si se compune din:

-13567 m.p. teren arabil intravilan în valoare de 24420 lei situat la pct. Glan, în extravilanul com. Livezi, T.38, P.1949/156 megiesit cu: N- lotul nr. 1 mostenitorii defunctului ………, S- lotul 3 mostenitorii defunctului …….., E – ….. si la V – megiesi Poiana.

Valoarea totala a lotului este de 24420 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 24420 lei si primeste bunuri de aceasta valoare.

Lotul nr. 3 se atribuie mostenitorilor defunctului ….. (pârâtii ……, ……., ….. si …….), si se compune din:

-13567 m.p. teren arabil intravilan în valoare de 24420 lei situat la pct. Glan, în extravilanul ….., T.38, P.1949/156 megiesit cu: N- lotul nr. 2 mostenitorii defunctului ….., S- Botezatu Dumitru, E – Tamas Ion si la V – megiesi Poiana.

Valoarea totala a lotului este de 24420 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 24420 lei si primeste bunuri de aceasta valoare.

Dispune iesirea din indiviziune a partilor dupa defunctul ……. prin atribuire de loturi conform expertizei ing. Berian Ion, dupa cum urmeaza:

Lotul nr. 1 se atribuie reclamantului …….. si se compune din:

-4522,3 m.p. teren arabil extravilan în valoare de 8140 lei situat la pct. Glan, în extravilanul …….., T.38, P.1949/156 megiesit cu: N- Capata Catrina, S- lotul 2 mostenitorii defunctului ….., E – Ardeleanu Ion si la V – megiesi Poiana (conform schitei raport de expertiza pag. 2).

Valoarea totala a lotului este de 8140 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 8140 lei si primeste bunuri de aceasta valoare.

Lotul nr. 2 se atribuie pârâtei ……… si se compune din:

-4522,4 m.p. teren arabil extravilan în valoare de 8140 lei situat la pct. Glan, în extravilanul …., T.38, P.1949/156 megiesit cu: N- lotul nr. 2 mostenitorii defunctului ……, S- mostenitorii defunctului ……, E – Ardeleanu Ion si la V – megiesi Poiana (conform schitei raport de expertiza pag. 2).

Valoarea totala a lotului este de 8140 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 8140 lei si primeste bunuri de aceasta valoare.

Lotul nr. 3 se atribuie mostenitorilor defunctului …… (pârâtilor ……. si …..) si se compune din:

-4522,3 m.p. teren arabil extravilan în valoare de 8140 lei situat la pct. Glan, în extravilanul ……., T.38, P.1949/156 megiesit cu: N- lotul nr. 1 ……, S- lotul nr. 2 ……, E – Magdalina I. Ion si la V – megiesi Poiana (conform schitei raport de expertiza pag. 2).

Valoarea totala a lotului este de 8140 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 8140 lei si primeste bunuri de aceasta valoare.

Obliga pârâtii sa achite reclamantului cheltuieli de judecata în suma de câte 614 lei pe tulpina reprezentând cota parte din taxa de timbru, timbru judiciar,onorariu expert si onorariu avocat.

Dispune plata catre expertul tehnic judiciar a onorariului definitiv în suma de 600 pentru expert Berian Ion.

În temeiul art. 54 alin. 2 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 dispune comunicarea în 3 zile de la data ramânerii definitive si irevocabile a prezentei hotarâri la OCPI Bacau – Biroul de carte funciara Onesti.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 09.09.2010.

Etichete: