Top

Plângere solutie procuror

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 4202/270/2010

Din 21.06.2010 plângere solutie procuror

SENTINTA PENALA NR. 520

Sedinta publica din data de 13.09.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – DANIELA POPA

Grefier – GILIOLA-RAMONA AVRAM

Ministerul Public reprezentat de procuror – VASILE DIMA

Astazi a fost pe rol judecarea plângerii la solutia procurorului formulata de petenta …

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns petenta, lipsa faptuitorul.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, instanta dispune atasarea copiei sentintei penale nr. 402/21.06.2010 pronuntata în dosarul nr. 2854/270/2010 al Judecatoriei Onesti.

Petenta arata ca în noiembrie 2009 a formulat o plângere la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva fratelui sau, …., pentru ca a falsificat un act de dare în plata si o adeverinta. Pentru aceste fapte a mai formulat plângere împotriva fratelui sau si a unchiului înca din 2001, dar atunci nu se afla în posesia unor documente. Dupa plângerea formulata în 2009 parchetul a dispus din nou neînceperea urmaririi penale. S-a adresat ulterior instantei cu plângere împotriva solutiei procurorului, plângerea a fost admisa, iar cauza a fost trimisa la parchet. În timpul solutionarii acestei plângeri s-a mai adresat cu o cerere la parchet prin care reclama aceleasi fapte împotriva fratelui, însa aceasta plângere nu s-a solutionat. Depune sentinta penala nr. 142/31.01.2005.

Instanta, fata de precizarile petentei, constata ca nu este legal sesizata si având în vedere dispozitiile art. 285 Cod pr. pen. pune în discutie trimiterea cauzei din nou la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti în vederea conexarii la dosarul nr. 3005/P/2009.

Procurorul este de acord cu trimiterea cauzei la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti.

Petenta solicita trimiterea cauzei la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti.

Dezbaterile în cauza de fata s-au desfasurat în conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul ca au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic si fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de fata,

Constata ca la data de 21.06.2010 s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Onesti plângerea formulata de petenta ….. împotriva rezolutiei procurorului cu nr. 239/III/6/2010.

În realitate însa, la Parchetul Onesti sub acest numar, s-a înregistrat cererea petentei prin care a solicitat redeschiderea unui dosar penal, fara a se da o solutie cu privire la cerere.

În motivarea plângerii arata în esenta ca fratele ei …… a întocmit în fals acte de proprietate pentru imobilul ce i-a apartinut tatalui lor, acte de care s-a folosit într-un dosar civil.

La instanta, petenta a facut precizari în legatura cu plângerea sa, în sensul ca de fapt solicita redeschiderea dosarului penal nr.1094/P/1997 al parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti si ca s-a adresat instantei întrucât parchetul prin adresa nr. 239/III/6/2010 i-a comunicat ca solutiile procurorului nu sunt supuse caii de atac a revizuirii.

S-a constatat ca plângerea a fost gresit îndreptata la instanta de judecata, parchetul odata investit cu o cerere trebuia sa-i dea curs si sa pronunte o solutie si pe cale de consecinta, în temeiul art. 285 Cod pr. pen. cauza a fost trimisa la Parchetul Onesti.

Prin referatul din data de 03.08.2010, Parchetul Onesti a constatat urmatoarele:

Din examinarea dosarului rezulta ca prin rezolutia din 08.07.1997 s-a dispus neînceperea urmariri penale împotriva lui ……., ……, …., … si .., cercetati pentru savârsirea infractiunilor de fals în înscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.

Împotriva acestei solutii s-a formulat plângere de catre ….., care a format obiectul lucrarii nr. 771/II/1/2001. Petenta a facut plângere adresându-se Parchetului de pe lânga Tribunalul Bacau, iar prin rezolutia 769/II/2/2001a Parchetului de pe lânga Tribunalul Bacau, solutionata la data de 19.01.2002, s-a admis plângerea, s-a infirmat rezolutia de neîncepere a urmaririi penale , fiind trimis dosarul pentru continuarea cercetarilor acestei unitati.

Prin rezolutia din data de 12.06.2002, s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de aceeasi faptuitori, întrucât din cercetarile efectuate nu s-au confirmat aspectele sesizate de …., privind întocmirea în fals a unor acte oficiale care sa ateste dreptul de proprietate a lui …… asupra locuintei. Plângerea formulata împotriva solutiei a fost respinsa prin rezolutia 487/II/2 din 02.07.2002. Nu rezulta ca petenta a uzat de caile legale împotriva solutiei, respectiv de a se adresa instantei de judecata conform art. 2781 Cod pr. pen., motiv pentru care s-a apreciat ca plângerea petentei, adresata instantei, poate fi luata ca plângere împotriva solutiei procurorului din data de 02.07.2002.

Drept urmare, dosarul s-a trimis instantei, ca organ competent pentru solutionarea plângerii.

La instanta, petenta a facut precizari în sensul ca într-adevar în anul 2002 a formulat plângeri penale împotriva fratelui si unchiului sau pentru falsificarea unor acte, dar ulterior solutionarii acestora a descoperit acte noi.

Drept consecinta, în luna noiembrie 2009 a formulat o noua plângere la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti , înregistrata sub nr.3005/P/2009.

Plângerea înregistrata la parchet sub nr. 239/III/2010, nu constituie altceva decât niste completari la plângerea formulata în luna noiembrie 2009.

Verificând sentinta penala nr.402/21.06.2010, instanta constata ca la data de 11.11.2009, …… din ….., printr-o plângere adresata Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti a solicitat efectuarea de cercetari fata de ……, sub aspectul comiterii infractiunii prev. de art. 288 si 291 Cod penal constând în aceea ca a falsificat actul cu dare în plata nr. 508 din 19.06.1981 si o adeverinta nr. 507 din aceeasi data, emise de fostul CAP …….. acte de care s-a folosit în instanta cu prilejul solutionarii unei cauze de natura civila.

Prin rezolutia data de procuror în dosarul nr. 3005/P/2009 la data de 10.03.2010 s-a dispus în temeiul art. 228 al. 6 si art. 10 lit. a Cod pr. pen., neînceperea urmaririi penale fata de …… cercetat pentru comiterea infractiunii prev. de art. 288 si art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Împotriva acestei solutii, în termen legal, petenta a formulat plângere la Judecatoria Onesti, cauza formând obiectul dosarului nr. 2854/270/2010.

Prin sentinta penala nr. 402/21.06.2010, instanta a admis plângerea, a desfiintat rezolutia procurorului si a trimis cauza la Parchetul Onesti în vederea continuarii cercetarilor.

Instanta legal sesizata cu solutionarea plângerii a constatat ca plângerea este întemeiata pentru urmatoarele considerente:

Prin rezolutia 3005/P/10.03.2010, procurorul nu a rezolvat fondul cauzei, instanta fiind astfel în imposibilitatea verificarii legalitatii si temeiniciei solutiei.

Astfel, plângerea petentei este formulata împotriva fratelui sau …… sub aspectul comiterii infractiunilor prev. de art. 288, 291 Cod penal.

Or, actele de cercetare efectuate în dosarul penal nr. 2471/P/2007 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti si cu privire la care procurorul face referire în motivarea rezolutiei, chiar daca priveau aceleasi înscrisuri, vizau un alt faptuitor, respectiv pe ……, unchiul petentei.

S-a aratat ca un alt aspect ce se impune a fi clarificat în cauza, este si acela daca a intervenit prescriptia raspunderii penale si cu privire la care procurorul nu a facut nici o referire.

Dosarul a fost trimis la parchet la data de 06.07.2010.

Instanta constata asadar, ca la data de 11.11.2009 , Parchetul Onesti a fost investit cu solutionarea plângerii formulate de petenta împotriva faptuitorului ……. , cauza formând obiectul dos.nr.3005/P/2009, ca în prezent acest dosar se afla în curs de solutionare la parchet si ca prezenta plângere constituie precizari la cea initiala .

În consecinta, în baza art. 285 Cod procedura penala, cerea va fi trimisa la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti în vederea efectuarii cercetarilor corespunzatoare.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

În baza art. 285 Cod procedura penala, trimite cauza la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti în vederea efectuarii cercetarilor corespunzatoare .

Cu recurs în 10 zile de la pronuntare pentru petenta si de la comunicare pentru faptuitor.

Cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului.

Pronuntata în sedinta publica, azi 13.09 .2010.

Etichete: