Top

Constatare nulitate TP

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 4659/270/2010 fond funciar – constatare

Înreg. 08.07.2010 nulitate T.P.

SENTINTA CIVILA NR. 2765

Sedinta publica din data de 06 octombrie 2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :

Presedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Nicoleta – Dalia Vrînceanu

Pe rol fiind solutionarea actiunii civile având ca obiect fond funciar – constatare nulitate absoluta T.P., formulata de reclamantii ….., …. si ….., împotriva pârâtilor: ….., ……, Comisia Locala … Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata Asupra Terenurilor si Comisia Judeteana …..Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata Asupra Terenurilor.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: reclamantul ….., pârâtii …. si …… asistati de avocat …… si din partea Comisiei Locale ….Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata Asupra Terenurilor consilier juridic ….., conform împuternicirii d reprezentare juridica pe care o depune la dosar, lipsa fiind pârâta Comisia Judeteana …… Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata Asupra Terenurilor si aparatorul reclamantilor – avocat …..

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

Consilier juridic …… din partea Comisiei Locale ….Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata Asupra Terenurilor, solicita dosarul la studiu.

Reclamantul solicita lasarea cauzei peste ordine pentru a se prezenta aparatorul ales, care este plecat la instantele din Bacau.

Instanta admite cererea si lasa cauza peste ordine.

La reluarea cauzei, la apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: reclamantul …… asistat de avocat …., care reprezinta si ceilalti reclamanti lipsa, pârâtii … . si …. asistati de avocat .. si din partea Comisiei Locale ….Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata Asupra Terenurilor consilier juridic ……., lipsa fiind pârâta Comisia Judeteana … Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata Asupra Terenurilor.

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

Instanta pune în discutia partilor aspectele invocate în precizarile si notele scrise de la fila 29 dosar, precizari facute de pârâtul …. prin avocat.

Avocat ….. pentru pârâtii …. si ….., îsi mentine aceste precizari, urmând ca dupa stabilirea cadrului procesual sa se faca probe.

Avocat ……., aparator al reclamantilor, arata ca a fost stabilit cadrul procesual de catre Judecatoria Slatina, respectând principiul disponibilitatii cu privire la renuntarea formulata de reclamanti – fila 85 dosarul de la Judecatoria Slatina, prin care înteleg sa renunte la judecata fata de …… Referitor la stabilirea motivelor de drept, invoca o practica constanta a Înaltei Curti de Casatie si Justitie: chiar daca reclamantul nu-si motiveaza în drept actiunea dar sesizeaza o instanta prin care arata o situatie de fapt, instanta nu poate sa respinga actiunea pentru ca nu a fost motivata în drept. Colega de la Slatina a aratat ca temeiul de drept al constatarii nulitatii titlului de proprietate este art. 36 pct. 3 din Legea nr. 18/1991, completat cu art. 36 pct. 6 raportat la art. III lit. a pct. 1 din Legea nr. 169 modificata prin Legea nr. 247. Aceasta Comisie a gresit atunci când a rezolvat cererea pârâtilor prin reconstituirea dreptului de proprietate, referitor la modalitatea folosita de Comisie. Nu s-a avut în vedere ca terenul respectiv nu a intrat în proprietatea C.A.P.- ului, a intrat în proprietatea statului. Aici este problema, în drept invoca art. III lit. a pct. 1, nu era îndreptatita persoana respectiva la reconstituire, procedura de atribuire este ilegala si apreciaza ca Titlul de proprietate este lovit de nulitate absoluta. Referitor la pct. 3 din Nota, s-a pronuntat Judecatoria Slatina, Încheierea din 23.12.2009 prin care respinge exceptia lipsei interesului, ca neîntemeiata. S-a pronuntat o alta încheiere prin care s-a respins exceptia inadmisibilitatii actiunii ca neîntemeiata. Reclamantii sunt mostenitori alaturi de celalalt pârât, reclamantii în calitate de mostenitori în conditiile în care Comisia nu ar fi încalcat dreptul de coproprietate, situatia s-ar fi realizat pe calea unui partaj succesoral. Considera ca a raspuns la toate exceptiile, unele sunt rezolvate, instanta trebuie sa puna în aplicare dispozitiile Înaltei Curti de Casatie si Justitie. Ce nu era clar era completarea în drept: art. III lit. a pct. 1 si lit. c cu privire la interesul legitim.

Consilier juridic …… din partea Comisiei Locale …… Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata Asupra Terenurilor, referitor la primele 2 precizari prin notele scrise, nu se impune o alta discutie, s-a luat act de cererea de renuntare a se judeca cu …… Prin actele emise institutia nu a încalcat dreptul de coproprietate, s-a dispus reconstituirea pentru suprafata de 773 m.p., mult mai putin de cota de 5/8 din 1.400, respectiv 770 m.p., considera ca nu au interes în formularea acestei actiuni, desi nu au nici calitate procesuala activa.

Avocat …… pentru pârâtii …. si ….., arata ca a luat cunostinta de toate încheierile de la Judecatoria Slatina, de lipsa interesului, s-a referit strict pe lege, art. III al. 2, interesul urmeaza sa derive din faptul ca la mostenire, daca se înmulteste 1400 cu cota de 5/8 rezulta cei 800 m.p., acea cota care a ramas neatinsa îi revine în continuare, nu poate face dovada ca are un interes legitim. La aceasta ora reclamantii nu au interes legitim. A invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active.

Avocat ….. pentru reclamanti, arata ca si-a spus punctul de vedere în legatura cu exceptia lipsei calitatii procesuale active, s-a vândut 5/8 din constructii pentru ca terenul nu putea sa-l vânda, terenul trece în proprietatea statului, este decizia emisa de fostul Consiliu Popular. Cum a putut stabili primaria ca 5/8 reprezinta atât si nu atât? Au gresit reconstituind dreptul de proprietate, ei stabilesc partea de teren, cheama partea beneficiara, înainteaza actele la Comisia Judeteana. Prefectul, daca ar fi vazut decizia de 100 m, îi reconstituia dreptul pe suprafata de teren aferenta constructiei.

Consilier juridic …….. din partea Comisiei Locale ….. Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata Asupra Terenurilor, arata ca pentru stabilirea dreptului de proprietate Comisia nu a avut la baza doar decizia nr. 305 ci si contractul de închiriere, adunând 100 cu 775 rezulta 875 m.p. ce reprezinta 5/8 din 1400 m.p., acestea sunt datele care au stat la baza.

Avocat ….. pentru pârâtii ….. si …, în decizia 305 se gaseste în preambul ca terenul total este de 875 m.p., în decizie vorbeste de 875 m.p., nu de 100 m.p., 100 m.p. este terenul de sub casa, nu face vorbire la aceasta data. Terenul de 775 m.p. a fost dat reclamantului ca urmare a faptului ca a avut acest teren în folosinta, nu intra în discutie cei 100 m.p. Urmeaza ca instanta sa aprecieze daca reclamantul poate face dovada interesului legitim, daca poate depune documente sa invoce cei 775 m.p.

Avocat …….. pentru reclamanti, precizeaza ca, contractul s-a încheiat la data de 01.12.1988 iar la data de 02.12.1988 nu mai era în vigoare, nu putem vorbi de acest contract.

Consilier juridic …….. din partea Comisiei Locale ……Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata Asupra Terenurilor, invoca Legea nr. 4 care prevede ca, contractele de închiriere pentru terenurile cu destinatie de curte au fost prelungite pâna în anul 1999.

Instanta: asupra cererii de renuntare la judecata în contradictoriu cu pârâta ….., aflata la fila 85 dosar nr.7962/311/2009 al Judecatoriei Slatina, instanta s-a pronuntat prin Încheierea din 16.12.2009(fila 104 nr. 7962/311/2009 al Judecatoriei Slatina); privitor la pct. II din precizari, reclamantii îsi precizeaza temeiul actiunii ca fiind: art. III al. 1 din Legea nr. 169/1997, art. 36 al. 3 din Legea nr. 18/1991 iar la fila 48 – raspunsul la întâmpinare formulat de aparatorul reclamantilor –art. III al. 1 lit. a, pct. i din Legea nr. 169/1997. Referitor la pct. III din precizari, asupra acestei exceptii instanta s-a pronuntat prin Încheierea din 23.12.2009 – fila 107 dosar nr. 7962/ 311/2009 al Judecatoriei Slatina, prin care instanta a respins ca neîntemeiata exceptia lipsei interesului invocata de aparatorul pârâtului. Prin Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie ( fila 165 dosar nr. 7962/311/2009 al Judecatoriei Slatina), prin care s-a dispus stramutarea dosarului nr. 7962/311/2009 de la Judecatoria Slatina la Judecatoria Onesti, Înalta Curte de Casatie si Justitie a pastrat actele de procedura îndeplinite în cauza. Privitor la exceptia lipsei calitatii procesuale active, instanta o respinge ca neîntemeiata, având în vedere cele precizate anterior.

Avocat …….. pentru reclamanti, urmeaza ca instanta sa analizeze daca se impune efectuarea unei expertize, punctul de vedere îl motiveaza sub urmatoarele aspecte: în mod ilegal s-a retrocedat acest teren prin reconstituire, s-a dat mai mult decât trebuia, în atare situatie apreciaza ca se impune efectuarea unei expertize.

Avocat …… pentru pârâtii …… si …., apreciaza ca trebuie sa completeze întâmpinarea fata de precizarea temeiului de drept, a fost precizat temeiul de drept prin Încheierea din 28.10.2009 – filele 47 si 48 dosar nr. 7962/311/2009 al Judecatoriei Slatina, apreciaza ca neutila proba cu expertiza, azi vorbim de o nulitate absoluta.

Consilier juridic ….. din partea Comisiei Locale …..Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata Asupra Terenurilor, apreciaza ca nu se impune efectuarea expertizei.

Instanta respinge cererea formulata de reclamanti, prin aparator, de efectuare a unei expertize, ca neutila cauzei.

Avocat …. pentru pârâtii …….. si ….., solicita proba cu interogatoriu pentru cei doi reclamanti, cu obligarea ca în 5 zile sa depuna în scris interogatoriul pâna la termenul urmator.

Instanta pune în discutie proba solicitata de pârâti, prin aparator.

Avocat ……. pentru reclamanti, arata ca se impune delimitarea acelei suprafete de teren de restul proprietatii, instanta a respins ca neutila efectuarea unei expertize, nu ca nu s-ar impune. În masura în care Judecatoria Slatina investita cu formularea probelor a stabilit ca probatoriul s-a terminat, nu se poate cere o proba suplimentara în aceasta faza procesuala.

Consilier juridic ….. din partea Comisiei Locale ..Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata Asupra Terenurilor, lasa la apreciere.

Instanta respinge cererea de amânare a cauzei pentru luarea interogatoriului, formulata de pârâti, prin aparator, motivat de faptul ca probele au fost încuviintate prin Încheierea din data de 16.12.2009, dosar nr. 7962/ 311/2009 al Judecatoriei Slatina, si fata de Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Avocat …… pentru reclamanti, arata ca nu mai are alte cereri de formulat.

Avocat ….. pentru pârâtii ….. si …, nu mai are cereri de formulat.

Consilier juridic ……. din partea Comisiei Locale …… Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata Asupra Terenurilor, nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri noi de formulat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul partilor pe fondul cauzei.

Avocat ……. pentru reclamanti, arata ca Înalta Curte de Casatie si Justitie a constatat ca la nivelul orasului Slatina exista ceva putred în acest dosar si cineva are interes a mentine acest titlu de proprietate. Comisia încearca prin toate mijloacele sa mentina acest titlu de proprietate care, din punct de vedere al legii este ilegal. Plecând de la actele dosarului, batrâna a vândut cota unui nepot, aceasta vânzare s-a facut în anul 1988, atunci erau alte legi, când cineva vindea constructiile terenul trecea în proprietatea statului, cu obligarea de a-i pune la dispozitie teren aferent. Art. 36 pct. 3 a statuat ca terenurile atribuite în folosinta pe durata existentei constructiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluarii terenurilor aferente constructiilor, trec în proprietatea actualilor proprietari. Legiuitorul foloseste niste termeni categorici. Pentru aceasta categorie de teren, în pct. 6 art. 36 din Legea nr. 18/1991 se spune: atribuirea în proprietate a terenurilor se va face prin ordinul prefectului, la propunerea primariilor. Legiuitorul a încercat sa excluda si a stabilit art. 36 pct. 6. Daca reconstituirea se refera la terenuri pe care cetatenii le-au adus la C.A.P., retrocedarea acestor terenuri se face prin reconstituire. Acest teren pentru care s-a facut reconstituirea a fost în proprietatea statului si trebuia urmata procedura legala prevazuta de legiuitor. La litera a, pct. 1, spune: actele de reconstituire în favoarea unei persoane care nu au avut terenul la C.A.P., la stat, sunt anulate. Procedura folosita de Comisie a încalcat procedura imperativa prevazuta de art. 36 pct. 3 si pct. 6. Daca nu era asa, legiuitorul nu ar fi facut distinctia cu art. 55, deci a prevazut aceasta modalitate de atribuire distincta. Solicita constatarea nulitatii absolute a acestui titlu de proprietate indicat în actiune, nulitate care sa aiba drept situatie juridica repunerea partilor în situatia anterioara. Solicita instantei a se vedea când este emis acest titlu de proprietate, cererea a depasit toate termenele stabilite, aceasta se poate face oricând, legiuitorul nu a stabilit nici un termen, constituirea se poate face oricând. Solicita cheltuieli de judecata.

Avocat ……pentru pârâtii ….. si ……., arata ca cererea de stramutare a fost formulata de …., se afirma ca ar fi ceva putred, Primaria ar fi formulat întâmpinare potrivnica pârâtilor. Considera ca nu a fost nimic putred la Primaria Slatina, aceasta a emis procesul – verbal de punere în posesie, a stabilit cota si megiesii si solicita înlaturarea afirmatiilor facute de aparatorul reclamantilor, în sensul ca la Primaria Slatina a fost ceva putred. Reclamantii de azi formuleaza cerere împotriva propriului fiu, si la modul în care Comisia Locala a realizat aceasta punere în posesie, comisia s-a pronuntat în baza documentelor existente, respectiv contractul de închiriere. Considera ca titularul dreptului efectiv trebuie sa se bucure de acest drept de proprietate pe care l-a primit. Actiunea reclamantilor este nefondata, actele realizate de comisie apreciaza ca aceasta a facut o aplicare corecta, si solicita respingerea actiunii, cu cheltuieli de judecata. Depune la dosar chitanta de achitare a onorarului de avocat.

Consilier juridic …… din partea Comisiei Locale .. Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata Asupra Terenurilor, solicita respingerea actiunii, precizeaza ca cererea poate fi depusa oricând, cererea este depusa înlauntrul termenului.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca prin actiunea formulata si înregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr. 7962/311/2009, reclamantii ……, …. si .. … au solicitat, în contradictoriu cu pârâtii ……., ……., Comisia Locala …… pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia Judeteana …..pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr. 15998/81/19.03.2001, prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 770 m.p. teren intravilan în municipiul Slatina.

Actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru.

În motivarea actiunii reclamantii arata ca autorul lor, ……. (tata, respectiv bunic) a cumparat prin actul de vânzare – cumparare, autentificat sub nr. 1030/17.10.1961, suprafata de 1.380 m.p. teren loc de casa, situata în municipiul Slatina, str. T. Vladimirescu, nr. 157(în prezent 161). Pe aceasta suprafata de teren autorul a construit o casa. În anul 1970 acesta a decedat, iar succesiunea a fost dezbatuta conform certificatului de mostenitor nr. 19/05. 02.1971. În masa succesorala s-a aflat terenul în suprafata de 1.400 m.p. si imobilul ridicat pe acest teren. S-a mai aratat ca pâna în anul 1988 terenul nu a trecut în proprietatea statului, iar mostenitorii au avut cote ideale determinate de aceasta suprafata de teren, asa cum rezulta din certificatul de mostenitor.

Au mai aratat reclamantii ca de existenta titlului de proprietate nr. 15998/81/19.03.2001 au aflat la sfârsitul lunii august 2009, cu ocazia depunerii de diligente pentru obtinerea actelor în vederea pornirii actiunii pentru iesirea din indiviziune asupra casei si terenului. Acest titlu, se continua în motivare, a fost emis cu încalcarea dispozitiilor de drept comun în materie de indiviziune, dar si facând o gresita aplicare a dispozitiilor legii speciale – Legea nr. 18/1991, art. 36 al. 3.

Reclamantii si-au întemeiat actiunea pe dispozitiile art. III al. 1 lit. a din Legea nr. 169/1997 si art. 36(3) din Legea nr. 18/1991 republicata.

Pârâtii ……. si ….., au formulat întâmpinare, solicitând respingerea actiunii, ca neîntemeiata.

Pârâta ……… a invocat, în ce o priveste, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, având în vedere ca titlul de proprietate nr. 15998/81/19.03. 2001 este emis pe numele pârâtului ……. si, în consecinta, numai acesta are calitate procesuala pasiva, si a solicitat sa se constate ca titlul de proprietate a fost emis cu respectarea dispozitiilor legale.

Comisia Locala de aplicare a legii fondului funciar Slatina a formulat, de asemenea, întâmpinare, solicitând respingerea actiunii, ca neîntemeiata. Apreciaza ca titlul de proprietate respectiv a fost emis în acord cu dispozitiile art. 36 al. 3 din Legea nr. 18/1991.

Numita ….. a formulat cerere de interventie accesorie, în interesul pârâtului ……

Prin Încheierea nr. 3533/04.062010, Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia civila si proprietate intelectuala, dosar 650/1/2010, a admis cererea formulata de pârâtul ……. si a dispus stramutarea judecarii dosarului nr. 7962/311/2009 de la Judecatoria Slatina la Judecatoria Onesti, pastrându-se actele de procedura îndeplinite.

La Judecatoria Onesti cauza a fost înregistrata sub nr. 4659/270/2010.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri, din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În data de 19.03.2001 Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor – Jud. ….. a emis titlul de proprietate nr. 15998/ 81/2001, prin care s-a reconstituit pârâtului ……. dreptul de proprietate pentru suprafata de 770 m.p. teren intravilan (din care 342 m.p. teren arabil si 428 m.p. teren curti-constructii), situata în intravilanul mun. Slatina.

În întâmpinarea depusa la dosar, Comisia Locala de aplicare a legilor fondului funciar … arata ca prin contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 1477/01.04.1988, sotia supravietuitoare a autorului …….., ……., a înstrainat nepotului de fiica, …….., cota de 5/8 dintr-o casa din caramida cu 4 camere si anexa, terenul aferent trecând în proprietatea statului ca efect al Legii nr. 58/1974.

În data de 01.12.1988 s-a încheiat contractul de închiriere între Consiliul Popular al Mun. Slatina si ……, pentru suprafata de 775 m.p., situata în str. …….

Pârâtul ……. a depus cerere înregistrata cu nr. 2604/ 05.04.1991 la Comisia Locala Slatina, solicitând în proprietate suprafata de 775 m.p. teren arabil su 100 m.p. loc de casa. În baza art. 36 al. 3 din Legea nr. 18/1991, se mai precizeaza în întâmpinare, comisia locala a întocmit documentatia în vederea eliberarii titlului de proprietate.

Privitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei ……….

În sedinta de judecata din data de 16.12.2009, aparatorul reclamantilor a aratat ca se renunta la judecata în contradictoriu cu pârâta ……. Instanta a luat act de aceasta renuntare si, în consecinta, a respins ca fiind ramasa fara obiect exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei …..

Privitor la exceptia lipsei de interes a reclamantilor în promovarea actiunii:

În sedinta de judecata din data de 23.12.2009 instanta a respins, ca neîntemeiata, exceptia lipsei interesului, invocata de aparatorul pârâtului, pentru urmatoarele considerente:

Prin interes, conditie de exercitiu a actiunii civile, se întelege folosul urmarit de catre cel care pune în miscare actiunea, în oricare din formele sale procedurale, interes ce poate fi material sau moral. Or, în speta, reclamantii au chemat în judecata pârâtii …., ……. si Comisiile locala si judeteana pentru aplicarea legilor fondului funciar pentru a se constata nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 15998/81/19.03.2001, prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 770 mp. Teren în mun. …..

Constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate contestat ar duce la sporirea masei partajabile, astfel ca si dreptul de proprietate al reclamantilor ar fi sporit.

Privitor la cererea de interventie accesorie în interesul pârâtului ……, formulata de numita ………..:

În sedinta de judecata din data de 21.04.2010, instanta a respins aceasta cerere, având în vedere ca aceasta nu justifica un interes propriu în formularea cererii de interventie, aceasta conditie trebuind îndeplinita si în cazul interventiei accesorii, dreptul pe care îl apara fiind al partii în favoarea careia intervine.

Privitor la exceptia inadmisibilitatii actiunii, invocata de pârâtul Zidaru ………, prin aparator:

Prin Încheierea din 28.04.2010, instanta a respins aceasta exceptie pentru considerentele ce succed.

Prin cererea de chemare în judecata reclamantii au solicitat constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr. 15998/81/19.03.2001, sub aspectul suprafetei de 770 m.p. înscrisa în acest titlu.

Având în vedere ca reclamantii urmaresc prin aceasta readucerea suprafetei de teren în masa succesorala a autorului ….., motivat de faptul ca sotia supravietuitoare a acestuia nu a înstrainat prin contractul de vânzare-cumparare nr. 1477/1988 decât cota sa ideala de 5/8 din bunurile succesorale, prin introducerea actiunii reclamantii înfaptuiesc un act de conservare profitabil tuturor mostenitorilor autorului mentionat, motiv pentru care în acest caz nu se aplica regula unanimitatii. Astfel ca, actiunea poate fi introdusa de oricare din coproprietari.

Exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, urmeaza a fi respinsa, ca o consecinta directa a respingerii exceptiilor lipsei de interes si inadmisibilitatii, cu motivatiile aratate anterior.

În legatura cu titlul de proprietate care face obiectul prezentei cauze, respectiv, constatarea nulitatii absolute a acestuia, sunt de precizat urmatoarele:

Prin contractul de vânzare-cumparare, autentificat sub nr. 1477/01.04. 1988 la Notariatul de Stat Judetean .., numita ….. a vândut nepotului de fiica, respectiv, pârâtului …. cota de 5/8 dintr-o casa din caramida cu patru camere acoperita cu tigla si o anexa gospodareasca cu doua camere, acoperita cu tabla, situata pe terenul aferent în cota de 5/8 din 1400 m.p. teren constructii, situate în mun. ….., terenul aferent trecând în proprietatea statului.

În întâmpinarea depusa la dosar, Comisia locala de aplicarea a legilor fondului funciar …..arata ca pârâtul …… a depus cererea înregistrata cu nr. 2604/05.04.1991, solicitând în proprietate suprafata de 775 m.p. teren arabil si 100 m.p. loc de casa.

Urmare acestei cereri, Comisia Locala ……întocmeste si înainteaza Comisiei Judetene ……..documentatia în vederea eliberarii titlului de proprietate, Comisia Judeteana emitând, astfel, titlul de proprietate nr. 15998/81/19.03.2001.

Comisia Locala arata în aceeasi întâmpinare ca s-a facut o corecta aplicare a dispozitiilor art. 36 al. 3 din Legea nr. 18/1991. În plus, reclamantii nu au facut dovada formularii cererii pentru eliberarea titlului de proprietate.

În primul rând este de observat faptul ca respectiva cota de 5/8 vânduta de …. pârâului ……., i-a revenit acesteia de pe urma defunctului ……., celorlalti mostenitori revenindu-le alte cote succesorale, conform clasei de mostenitori din care fac parte.

Situatia rezulta din certificatul de mostenitor eliberat de Notariatul de Stat Judetean Olt sub nr. 19/02.02.1971. Astfel ca, între mostenitori a aparut o proprietate comuna pe cote parti (coproprietate).

Ceea ce caracterizeaza coproprietatea este împrejurarea ca niciunul dintre copartasi nu are un drept exclusiv asupra unei parti determinate din bun, privit în materialitatea sa si ca fiecare copartas are un drept exclusiv numai asupra cotei-parti ideale din drept.

Din acest principiu rezulta consecinta ca nici un fel de act nu poate fi înfaptuit cu privire la bun, privit în materialitatea lui, fara acordul unanim al copartasilor.

Astfel ca, nu se poate trece la constituirea dreptului de proprietate pentru un copartas, atâta timp cât nu s-a încetat coproprietatea prin partaj, deoarece dreptul fiecarui coproprietar atinge fiecare parte din bunul respectiv pentru portiunea (de drept) a fiecaruia.

Asa fiind, Comisia Locala ……. nu poate sa identifice în materialitatea sa cota-parte ideala de 5/8 cumparata de pârât.

Mai mult, conform art. 36 al. 6 din Legea nr. 18/1991, atribuirea în proprietate a terenurilor prevazute de al. (2) – (5), se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea primariilor, facuta pe baza verificarii situatiei juridice a terenurilor.

Fata de cele de mai sus si vazând si dispozitiile art. III al. 1 lit. a din Legea nr. 169/1997, urmeaza a se admite actiunea si a se constata nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 15998/81/ 19.03.2001, emis de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor – judetul …..

În conformitate cu art. 274 Cod procedura civila, vor fi obligati pârâtul ……., Comisia Judeteana ……… pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia Locala …… pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, sa achite reclamantului … suma de 1.000 lei cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu avocat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Respinge exceptia lipsei interesului.

Respinge exceptia inadmisibilitatii.

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active.

Ia act de renuntarea la judecata a reclamantilor împotriva pârâtei ……, domiciliata în ……. si, în consecinta, respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a acestei pârâte, ca ramasa fara obiect.

Respinge cererea de interventie voluntara accesorie în interesul pârâtului …… formulata de numita …….

Admite actiunea formulata de reclamantii ……., domiciliat în …….., ……., domiciliat în ……. si ……., domiciliat în …….. în contradictoriu cu pârâtii ….., domiciliat în ……, Comisia Locala ….. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor – ……., judetul …. si Comisia Judeteana ……pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor – ……..

Constata nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 15998/81/ 19.03.2001, emis de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor – …

Obliga pârâtul ….., ……. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia Locala ,,,,,pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor sa achite reclamantului ,,,,,,,, suma de 1.000 lei cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 06 octombrie 2010.

Etichete: