Top

Art. 180 Cp

Dosar nr. 6024/270/2010

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

SENTINTA PENALA Nr. 702 art. 180 C.p.

Sedinta publica de la 09 Decembrie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE ….

Grefier ……

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror ……

Pe rol judecarea cauzei penale pusa în miscare prin rechizitoriu Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatilor ……., ……. trimisi în judecata pentru savârsirea infractiunii de lovire sau alte violente prevazuta de art. 180 alin.2 Cod penal.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta inculpatii ….., ……, partea civila ….. si martorii ……, ……

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza:

– cauza are ca obiect infractiunea de lovire sau alte violente prevazuta de art. 180 alin.2 Cod penal,

– se afla la al treilea termen de judecata,

– procedura este legal îndeplinita,

– s-a depus la dosar sentinta penala nr. 313/13.05.2010,

– s-au îndeplinit mandatele de aducere pentru inculpati si martori,

– stadiul procesual fond.

Instanta în baza dispozitiilor art. 322 Cod procedura penala, le explica inculpatilor învinuirea ce li se aduce, înstiintându-i ca au dreptul al un aparator, dreptul de a nu face declaratii, atragându-le atentia ca ceea ce declara poate fi folosit împotriva sa precum si dreptul de a pune întrebari tuturor pârtilor, martorilor,de a da explicatii in cursul cercetarii judecatoresti atunci când considera necesar.

Inculpatii arata ca nu doresc sa dea declaratie în fata instantei, întrucât nu mai au nimic de declarat fata de cele învederate în fata organelor de urmarire penala.

Inculpatii solicita audierea martorilor din lucrari …. si …..

Instanta procedeaza la audierea martorilor …… si ….. declaratii consemnate si atasate la dosar.

Instanta pune în discutie în temeiul art. 329 alin. 3 Cod procedura penala, renuntarea la administrarea probei cu adierea martorului ….., unchiul partii civile …….

Procurorul, partea civila si inculpatii arata ca nu mai insista în administrarea probei testimoniale cu martorul ……

Instanta având în vedere atitudinea procesuala a inculpatilor considera ca nu se mai impune audierea martorului …., unchiul partii civile ….

Nemaifiind alte cereri si probe de administrat instanta considera terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentantul parchetului face un scurt istoric al rechizitoriului aratând ca

Solicita aplicarea pentru inculpatul ….. aplicarea unei pedepse cu amenda si pentru inculpatul …… având în vedere ca acesta a mai fost condamnat, anularea suspendarii, contopirea faptelor si aplicarea unei pedepse prevazute de dispozitiile art. 85 alin. 3 Cod penal cu referire la art. 81 Cod penal.

De asemenea procurorul solicita obligarea inculpatilor la plata despagubirilor civile catre partea civila …., precum si obligarea inculpatilor la plata cheltuielilor judiciare catre stat.

Partea civila arata ca îsi mentine declaratia data în fata instantei.

Inculpatii ….. si …. având ultimul cuvântul arata ca regreta savârsirea faptei.

S-au declarat dezbaterile închise cauza râmând în pronuntare.

INSTANTA

-deliberând-

Prin rechizitoriul nr. 685/P/2010 inregistrat pe rolul instantei sub nr. 6024/270/2010 au fost trimisi in judecata inculpatii: ….,fiul lui …. si I…,nascut la …. in …, domiciliat in …., studii ….., fara ocupatie, fara antecedente penale, CNP ……, ……, fiul lui ….. si ……, nascut la data de …. in …..,domiciliat in ….,studii …., cu antecedente penale, CNP 1…….sub aspectul savarsirii infractiunii de “ lovire sau alte violente” prev. de art 180 alin 2 cod pen.

In actul de sesizare al instantei s-au retinut urmatoarele:

În noaptea de 13/14.03.2010, în jurul orei 01:30, inculpatii …., ……. si partea vatamata ….., s-au aflat în restaurantul apartinând ……, când pe fondul consumului de bauturi alcoolice au intrat în conflict. Acestia au continuat sa consume bauturi alcoolice în aceeasi formatie, la statia PECO, apartinând SC ….., unde conflictul dintre partii a degenerate în acte de violenta.

Inculpatul ….. i-a aplicat partii vatamate o lovitura cu cu pumnul în zona fetei; motiv pentru care salariatul societatii – …., a fost nevoit sa intervina si sa evacueze localul.

Conflictul a continuat si în afara statiei, unde inculpatul ……. a continuat sa-i aplice partii vatamate mai multe lovituri cu pumnii si picioarele, împreuna cu fratele sau vitreg, …….

Momentul în care inculpatii discutau între ei si afirmau ca: “l-am batut pâna l-am lasat lat în sant” a fost surprins de acelasi martor, ……, care a iesit din incinta statiei, alarmat de strigatele partii vatamate.

Urmare loviturilor aplicate, partea vatamata a suferit leziuni pentru a caror vindecale au fost necesare 11-12 zile îngrijiri medicale, fiind consemnate în certificatul medico-legal nr. 93/A1 din 15.03.2010, emis de Cabinetul Medico-Legal Onesti.

În drept fapta întruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazute si pedepsite de art. 180 al. 2 Cod penal.

In cauza penala de fata a fost administrat urmatorul material probatoriu: in cursul urmaririi penale: proces verbal de consemnare a plângerii orale si declaratia partii vatamate, certificiat medico-legal, declaratii martori, declaratii inculpati, in cursul judecatii: declaratii testimoniale.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

In noaptea de 13/14.03.2010, în jurul orei 01:30, inculpatii ….., …….. si partea vatamata …..,s-au aflat în restaurantul apartinând …….., când pe fondul consumului de bauturi alcoolice au intrat în conflict. Acestia au continuat sa consume bauturi alcoolice în aceeasi formatie, la statia PECO, apartinând SC ……., unde conflictul dintre partii a degenerate în acte de violenta.

Inculpatul …….. i-a aplicat partii vatamate o lovitura cu cu pumnul în zona fetei; motiv pentru care salariatul societatii – ……, a fost nevoit sa intervina si sa evacueze localul.

Conflictul a continuat si în afara statiei, unde inculpatul ……a continuat sa-i aplice partii vatamate mai multe lovituri cu pumnii si picioarele, împreuna cu fratele sau vitreg, ………

Momentul în care inculpatii discutau între ei si afirmau ca: “I-am batut pâna l-am lasat lat în sant” a fost surprins de acelasi martor, ….., care a iesit din incinta statiei, alarmat de strigatele partii vatamate.

Urmare loviturilor aplicate, partea vatamata a suferit leziuni pentru a caror vindecale au fost necesare 11-12 zile îngrijiri medicale, fiind consemnate în certificatul medico-legal nr. 93/A1 din 15.03.2010, emis de Cabinetul Medico-Legal Onesti.

Situatia de fapt a fost dovedita cu declaratia inculpatilor care in cursul urmaririi penale au recunoscut savarsirea faptei coroborat cu declaratiile martorilor .

In drept fapta celor doi inculpati de a fi lovit partea vatamata cauzandu-I leziuni ce au necesitat pentru vindecare 11-12 zile de ingrijiri medicale intruneste lementele constitutive ale infractiunii de lovire sau alte violente prev. de art 180 alin 2 cod pen.

La individualizarea judiciara a pedepsei instanta va avea in vedere criteriile generale prev. de art 72 cod pen. : dispozitiile partii generale ale codului penal, limitele speciale de pedeapsa, gradul de pericol social al faptei savarsite, persoana infractorului, urmand a aplica pedeapsa inchisorii orientata spre minimul special.

Prin sentinta sentinta penala 313/2010 a Judecatoriei Onesti definitiva prin decizia penala a Tribunalului Bacau nr.557/R/30.09.2010 inculpatul ……… a fost condamnat la pedeapsa inchisorii de 1 an iar in baza art 81 cod pen. s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe un termen de incercare de 3 ani, conform art 82 cod pen.

Avand in vedere ca infractiunea dedusa judecatii este concurenta cu cea pentru care inculpatul a fost condamant prin sentinta penala anterior mentionata, instanta in baza art 85 alin 1 cod pen. va anula suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 1 an inchisoare aplicata prin sentinta penala 313/2010 a Judecatoriei Onesti definitiva prin decizia penala a Tribunalului Bacau nr.557/R/30.09.2010.

In baza art 85 alin 1 teza finala cod pen. raportat la art 34 lit. b cod pen. va contopi pedeapsa de 1 an inchisoare cu pedeapsa aplicata prin prezenta.

Inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea la care adauga un spor de doua luni. Instanta va aplica acest spor avand in vedere conduita infractionala a acestuia. Conform fisei de cazier judiciar, hotararii judecatoresti de condamnare inculpatul a dat dovada de perseverenta infractionala, fiind condamnat anterior pentru o infractiune de acelasi gen cu cea dedusa judecatii , infractiune ce indica o conduita violenta a inculpatului.

In baza art. 71 Cod pen. va aplica fiecarui inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II a si litera b Cod penal.

Fata de atitudinea procesuala sincera a inculpatilor, gradul de pericol social concret al faptei savarsite, instanta apreciaza ca scopul educativ al pedepsei prevazut de art 52 cod pen. poate fi atins si fara executare in regim de detentie, fiind indeplinite conditiile art 81 cod pen.

Astfel, in baza art. 81 cod pen., pentru inculpatul …….. va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o perioada compusa din pedeapsa ce va fi aplicata prin prezenta plus termenul de incercare de 2 ani stabilit in conditiile art 82 cod pen..

Pentru inculpatul ……, in baza art 85 alin 3 cod pen. cu referire la art 81 cod pen. va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata compusa din pedeapsa ce va fi aplicata prin prezenta plus termenul de incercare de 2 ani, termen de incercare stabilit in conditiile art 82 cod pen si care se calculeaza de la momentul ramanerii definitive a sentintei penale 313/2010 a Judecatoriei Onesti,respectiv. 30.09.2010 potrivit art 85 alin 3 teza finala cod pen.

În baza art. 359 Cod proc. pen. va atrage atentia inculpatilor asupra dispozitiilor art. 83 cod penal privind revocarea suspendarii in cazul in care va savarsi o noua infractiune in cursul termenului de incercare.

In baza art. 71 al 5 cod pen., pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei, va suspenda si executarea pedepselor accesorii.

Sub aspectul laturii civile.

Partea vatamata …. s-a constituit parte civila in prezenta cauza cu suma de 2000 lei, daune morale, cate 1000 lei de la fiecare din inculpati.

Avand in vedere suferinta fizica dar mai ales morala produsa de cei inculpati prin loviturile aplicate partii vatamate ca a purtat semnele vizibile ale acestor lovituri mai multe zile, instanta apreciaza cererea de constituire parte civila ca fiind intemeiata.

Astfel, in cauza sunt intrunite conditiile raspunderii civile delictuale, intre fapta ilicita si prejudiciu existand legatura de cauzalitate.

In baza art 14, 346 alin 1 cod proc. pen. raportat la art 998 cod civ., art 1003 cod civ. va obliga inculpatii in solidar la plata despagubirilor civile cu titlu de daune morale in suma de totala de 2000 lei catre partea civila ……..

In baza art 191 alin 1,2 cod proc. penva obliga inculpatii la plata cheltuielilor judiciare catre stat, in suma de cate 350 lei fiecare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

In baza art 180 alin 2 cod pen. condamna pe inculpatul ….., fiul lui …. si ….., nascut la data de ……. în ……, domiciliat în ……., studii ….., fara ocupatie, fara antecedente penale, CNP …….la pedeapsa inchisorii de 3 luni, sub aspectul savarsirii infractiunii de “ lovire sau alte violente”.

In baza art. 71 Cod pen. aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II a si litera b Cod penal.

In baza art. 81 cod pen. dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o perioada de 2 ani si 3 luni, termen de incercare stabilit in conditiile art 82 cod pen..

In baza art. 359 Cod proc. pen. atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 cod penal privind revocarea suspendarii in cazul in care va savarsi o noua infractiune in cursul termenului de incercare.

In baza art. 71 al 5 cod pen., pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei, suspenda si executarea pedepselor accesorii.

In baza art 180 alin 2 cod pen. condamna pe inculpatul ……, fiul lui ……si ….., nascut la data de ……. în ……, domiciliat în c…, studii 8 clase, cu antecedente penale, CNP ….. la pedeapsa inchisorii de 3 luni, sub aspectul savarsirii infractiunii de “ lovire sau alte violente”.

In baza art 85 alin 1 cod pen. anuleaza suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 1 an inchisoare aplicata prin sentinta penala 313/2010 a Judecatoriei Onesti definitiva prin decizia penala a Tribunalului Bacau nr.557/R/30.09.2010.

In baza art 85 alin 1 teza finala cod pen. raportat la art 34 lit. b cod pen. contopeste pedeapsa de 1 an inchisoare cu pedeapsa aplicata prin prezenta.

Inculpatul executa pedeapsa cea mai grea de 1 an inchisoare, la care adauga un spor de doua luni.

Inculpatul executa pedeapsa de 1 an si doua luni inchisoare.

In baza art. 71 Cod pen. aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II a si litera b Cod penal.

In baza art 85 alin 3 cod pen. cu referire la art 81 cod pen dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 3 ani si 2 luni, termen de incercare stabilit in conditiile art 82 cod pen si care se calculeaza de la momentul ramanerii definitive a sentintei penale 313/2010 a Judecatoriei Onesti,respectiv. 30.09.2010.

In baza art. 359 Cod proc. pen. atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 cod penal privind revocarea suspendarii in cazul in care va savarsi o noua infractiune in cursul termenului de incercare.

In baza art. 71 al 5 cod pen., pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei, suspenda si executarea pedepselor accesorii.

In baza art 14, 346 alin 1 cod proc. pen. raportat la art 998 cod civ., art 1003 cod civ.obliga inculpatii in solidar la plata despagubirilor civile cu titlu de daune morale in suma de totala de 2000 lei catre partea civila ………

In baza art 191 alin 1,2 cod proc. pen obliga inculpatii la plata cheltuielilor judiciare catre stat, in suma de cate 350 lei fiecare.

Cu recurs in 10 zile de la pronuntare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 9.12.2010.

Etichete: