Top

Pensie restanta

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI, JUDETUL BACAU

Dosar nr. 6949/270/2010 pensie restanta

Înreg. 27.10.2010

Sentinta civila nr. 3451

Sedinta publica din 02.12.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – …….

Grefier –…..

Pe rol fiind solutionarea cererii formulata de reclamanta …. în contradictoriu cu pârâtul ….., având ca obiect pensie întretinere.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral de catre grefierul de sedinta, dupa care,

Potrivit dispozitiilor art. 1591 alin.4 Cod procedura civila, având în vedere obiectul cauzei si prevederile art. 1 si 10 Cod procedura civila si art. 94 Cod familie, instanta se declara competenta material si teritorial sa judece prezenta cauza, pune în discutie exceptia inadmisibilitatii actiunii si lasa cauza în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând

Asupra cauzei civile de fata,

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de 27.10.2010 sub nr. 6949/270/2010, reclamanta … (fosta ….. domiciliata în ……. jud. Bacau a chemat în judecata pe pârâtul …… domiciliat în …….ud. Gorj solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa se dispuna obligarea pârâtului la plata pensiei de întretinere restanta din data de 13 noiembrie 2008, datorata de pârât reclamantei pentru minora …….., nascuta la data de …….

Cererea este scutita de plata taxei de timbru, iar în motivarea acestei se arata ca de la data pronuntarii ultimei hotarâri de pensie pârâtul nu a achitat-o nici pâna în prezent.

În dovedirea cererii reclamanta propune proba cu înscrisuri si ataseaza la dosar copia certificatului de nastere al minorei, copie Ordonanta de scoatere de sub urmarire penala, copie sentinta civila nr. 973/26.03.2009 a Judecatoriei Onesti.

Pârâtul formuleaza întâmpinare solicitând respingerea actiunii, invocând exceptia inadmisibilitatii actiunii.

În drept cererea este întemeiata pe dispozitiile art. 82, 115-118 Cod procedura civila, iar în motivare întâmpinarii, se arata ca prin sentinta civila nr. 973/26.03.2009 a Judecatoriei Onesti ramasa definitiva si irevocabila prin decizia civila nr. 295/A/23.11.2009 a Tribunalului Bacau în data de 21.04.2010 s-a stabilit o pensie de întretinere în cuantum de 125,25 lei.

La dosar s-au depus acte si relatii de la Primaria Runcu.

Potrivit art. 137 din cod procedura civila instanta se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor invocate:

Pârâtul a solicitat ca instanta sa constate inadmisibilitatea actiunii reclamantei.

Exceptia este întemeiata pentru considerentele mai jos expuse:

Prin sentinta civila nr. 973/26.03.2009 a Judecatoriei Onesti pârâtul a fost obligat la o pensie de 350 lei pentru minora …….., nascuta la data de …… Pentru a hotarî asa instanta a avut în vedere veniturile realizate de pârât la acea data. Împotriva sentintei de mai sus a declarat apel pârâtul, iar prin decizia nr. 295/A/23.11.2009 a Tribunalului Bacau a admis apelul si pârâtul a fost obligat la o pensie de numai 125,25 lei lunar.

Pentru ca pârâtul nu a achitat obligatia de întretinere fata de minora, reclamanta a formulat o plângere penala pentru savârsirea infractiunii de abandon de familie prevazuta de art. 305 lit. c din Codul penal.

Prin Ordonanta din 12.10.2010 Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti a dispus scoaterea de sub urmarirea penala a învinuitului ………

Pentru recuperarea pensie restante reclamanta a formulat o noua actiune civila solicitând ca pârâtul sa-i plateasca pensia de întretinere, calculata la zi cu indicele de inflatie, de la data introducerii actiunii de divort, 13.11.2008, pâna la data ramânerii definitive si irevocabile a hotarârii ce se va pronunta în aceasta cauza.

Cererea reclamantei este inadmisibila. În prezent pârâtul datoreaza reclamantei pensie de întretinere în cuantum de 125,25 lei asa cum a hotarât Tribunalul Bacau prin decizia civila nr. 295/A/23.11.2009. Faptul ca pârâtul nu a achitat pensia de întretinere si nici nu a fost trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii de abandon de familie prevazuta de art. 305 lit. c din Codul penal nu o îndreptateste pe reclamanta sa obtina un nou titlu executoriu(hotarâre judecatoreasca) împotriva pârâtului. Pentru perioada cuprinsa între data introducerii actiunii de divort si pâna la zi nu pot exista doua hotarâri judecatoresti, respectiv decizia civila nr. 295/A/23.11.2009 a Tribunalului Bacau si hotarârea din prezenta cauza.

Potrivit art. 3711 din Codul de procedura civila obligatia stabilita prin hotarârea unei instante sau printr-un alt titlu se aduce la îndeplinire de bunavoie, iar în cazul în care debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silita. Reclamanta nu trebuie sa obtina o noua hotarâre judecatoreasca, ci sa puna în executare decizia civila.

Fata de cele expuse, urmeaza ca instanta sa admite exceptia inadmisibilitatii invocata de pârât si în consecinta sa respinga actiunea reclamantei.

Pentru aceste motive

În numele Legii,

H O T A R A S T E:

Admite exceptia inadmisibilitatii invocata de pârâtul ……… domiciliat în ………, jud. Gorj.

Respinge actiunea formulata de reclamanta …… domiciliata în …….., jud. Bacau.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 02.12.2010.

Etichete: