Top

Legea 59/1934

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 6914/270/2010

Înreg. 26.10.2010 Legea nr. 59/1934

SENTINTA PENALA NR.121

Sedinta publica din data de 17.02.2011

Completul de judecata format din:

Presedinte – …

Grefier – ….

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror- ..

Pe rol judecarea actiunii penale pusa in miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatei ….. trimisa in judecata pentru savârsirea infractiunilor la Legea Cecului, fapta prevazuta de Legea nr. 59/1934.

Desfasurarea sedintei de judecata s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform prevederilor art.304 c.p.p.

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta inculpata asistata de avocat …….., aparator ales.

Procedura legal îndeplinita .

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta ,dupa care , instanta dispune strigarea dosarului 7956/270/2010 având acelasi obiect si privind aceeasi inculpata si pune în discutie conexarea dosarului 7956/270/2010 la prezenta cauza.

Avocat ….. este de acord cu conexarea celor doua dosare, privind pe aceeasi inculpata, trimisa în judecata pentru infractiuni la Legea CEC-ului.

Procurorul, solicita conexarea celor doua cauze.

Si instanta admite cererea si în baza art.36 al 1 si 34 lit.d c.p.p. pentru o mai buna înfaptuire a justitiei fiind vorba de aceeasi inculpata si dispune conexarea dosarului 7956/270/2010 la prezenta cauza.

Instanta , în baza art.300 c.p.p. verifica regularitatea actului de sesizare, constatând ca a fost legal sesizata prin rechizitoriu, si în baza art.318 cod pr.penala verifica identitatea inculpatei, care se legitimeaza cu cartea de identitate seria XC nr.269340.

Avocat ……arata ca inculpata recunoaste în totalitate faptele asa cum au fost descrise în actul de sesizare si cere a fi judecata în baza probelor administrate în faza de urmarire penala, facându-se aplicarea procedurii simplificate conform art.3201 cod procedura penala .

Instanta admite cererea si dispune judecarea cauzei în baza art. 3201 cod procedura penala .

Avocat ……depune doua înscrisuri care atesta ca societatea administrata de inculpata este în insolventa.

Procurorul solicita schimbarea încadrarii juridice, respectiv din infractiunea prev. de art. 84 pct.2 ,3 din Legea nr.59/1934 , cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal ( din rechizitoriul nr. 140/P/ 2010 ) si infractiunea prev. de art. 84 alin. 1, pct.2 ,3 din Legea nr.59/1934( din rechizitoriul nr. 2404/P/ 2010 ) în infractiunea prev. de art. 84 alin. 1, pct.2 ,3 din Legea nr.59/1934 , cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal .

Instanta pune în discutie cererea formulata de procuror, cerere fata de care, avocat …… nu solicita lasarea cauzei la sfârsitul sedintei si nici amânarea cauzei, si precizeaza ca nu are probe noi.

Constatând ca nu mai exista alte chestiuni prealabile,instanta dispune citirea actului de sesizare de catre grefierul de sedinta, prin care se aduce la cunostinta inculpatei faptele pentru care a fost trimisa în judecata si încadrarea juridica a acestora .

Dupa citirea actului de sesizare, instanta explica inculpatei drepturile sale procesuale, conform art.322 c.p.p. respectiv dreptul de a nu face declaratii, atragându-i-se atentia ca ceea ce declara poate fi folosit si împotriva sa.

Inculpata consimte sa dea declaratie care a fost consemnata la dosar.

Nemaifiind alte cereri, instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pentru dezbateri judiciare.

Procurorul având cuvântul, expune situatia de fapt retinuta prin cele doua rechizitorii, aratând ca inculpata a fost trimisa în judecata pentru comiterea infractiunii prev.de art.84 al.1 pct.2,3 din Lg.59/1934 , constând în aceea ca, în calitatea sa de administrator al SC ….. SRL …., a emis în luna octombrie 2009 o fila CEC care a lasat-o ca si garantie la încheierea unui contract de lucrari, fara a o completa integral, iar la data scadentei CEC-ul a fost refuzat la plata din lipsa totala de disponibil si pentru comiterea infractiunii prev. de art.84 pct-.2,3 din Lg.59/1934 cu aplic.art.41 al.2 c.p. constând în aceea ca, în aceeasi calitate, în cursul anului 2009 a emis un numar de 6 file CEC în favoarea mai multor personae juridice si a unei personae fizice, pe care nu le-a completat integral, iar la data scadentei nu avea disponibil în cont. Faptele sunt recunoscute în totalitate de inculpata si dovedite cu întreg materialul probator administrat în faza de urmarire penala,motiv pentru care, în baza art. 3201 cod procedura penala si art.84 pct.2,3 din Lg.59/34 cu aplic.art.41 al.2cod penal prin schimbarea încadrarii juridice, solicita condamnarea inculpatei la pedeapsa unei amenzi penale cu executare, cu obligarea acesteia la cheltuieli judiciare catre stat.

Avocat ……. sustine ca nici o clipa inculpata nu s-a gândit la înselaciune, de aceea solicita a se aplicarea dispozitiilor art. 3201 cod procedura penala si a i se aplica o amenda spre minimum, fara onorar.

Inculpata având ultimul cuvânt, arata ca regreta enorm.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cererii de fata, constata ca:

Prin rechizitoriul nr.2404/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria

Onesti a fost trimisa în judecata ,în stare de libertate , inculpata …… , cercetata pentru comiterea infractiunii de “ emitere a unei file CEC cu data falsa si fara disponibil bancar” prev. si ped. de art. 84 alin. 1, pct. 2,3 din Legea 59/1934 .

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca , în calitate de

administrator al SC …. SRL ….. a emis în luna octombrie 2009 o fila CEC care a lasat-o ca si garantie la încheierea unui contract de lucrari, fara a o completa integral , iar la data scadentei CEC-ul a fost refuzat la plata din lipsa totala de disponibil.

De asemenea, prin rechizitoriul nr. 140/P/2010 al Parchetului de pe

lânga Judecatoria Onesti a fost trimisa în judecata ,în stare de libertate , inculpata ….. , cercetata pentru comiterea infractiunii de “ emitere a unei file CEC cu data falsa si fara disponibil bancar” prev. si ped. de art. 84 alin. 1, pct. 2,3 din Legea 59/1934 , cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal.

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca în calitate de

administrator al SC ….. SRL ….în cursul anului 2009 a emis un numar de 6 file CEC, în favoarea mai multor personae juridice si a unei persoane fizice , pe care nu le-a completat integral , iar la data scadeneti nu avea disponibil în cont.

La termenul de judecata din data de 17.02.2011 instanta a dispus

conexarea dosarului nr. 7956/270/2010 ( rechizitoriu 2404 /P/2010 )la dosarul nr. 6914/270/2010 (rechizitoriu nr. 140/P/2010), pentru o mai buna înfaptuire a justitiei.

În faza de urmarire penala si în faza de judecata a fost administrat

urmatorul probatoriu : adresele Bancii Carpatica, dovada refuzului onorarii CEC-urilor , adresa bancii, din care rezulta fisa specimenelor de semnatura pentru SC …… SRL …., declaratiile celor 6 firme cu care inculpata a derulat relatii comerciale , rulajul contului societatii inculpatei, declaratii de martori, procesul-verbal de sechestru, contractele dintre parti, copiile contractelor de lucrari dintre firma inculpatei si unitatile administrative teritoriale, situatia lucrarilor executate de SC …… SRL, declaratii inculpata,adresa bancii Carpatica privind intrarea în interdictie a SC ……, rulajul firmei inculpatei .

La termenul de judecata din data de 17.02.2011, înainte de începerea

cercetarii judecatoresti inculpata a declarat personal ( asistata de catre avocat ales) ca recunoaste în totalitate savârsirea faptei retinute în actul de sesizare a instantei si a solicitat ca judecata sa se faca în baza probelor administrate în faza de urmarire penala.

Instanta a admis aceasta cerere.

În cursul cercetarii judecatoresti a fost audiata inculpata .

Examinând ansamblul materialului probator administrat în

cauza în ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Inculpata ….. este administrator la SC …..

SRL ….. si în luna octombrie 2009,în aceasta calitate, a încheiat un contract de lucrari cu SC ….. …., obiectul fiind acela de executare a unor lucrari de constructii montaj la un pod din comuna Agas. Prin acest contract , SC …. în calitate de achizitor, este obligat sa plateasca executantului, respectiv SC ……, reprezentata de ….., suma de 350.000 lei + TVA, iar pentru garantarea acestei sume inculpata a lasat ca si garantie, pentru achitarea sumei, fila CEC seria CARP 1AA nr.0072145 , fila fiind doar semnata de catre …..

Lucrarile au început în data de 6.10.30210 si au fost sistate la 17.12.2009, asa cum reiese din situatiile de plata întocmite de SC ……… ,iar pentru lucrarile efectuate aceasta societate a întocmit 3 situatii de plata, care au fost facturate cu facturile din 7.11.2009 si 1.03.2010,în valoare de 112.149,09 lei si respectiv 78.064,91 lei.

Întrucât nici una din aceste facturi nu a fost platita,directorul tehnic al SC ….., respectiv … , a completat fila CEC lasata garantie, cu suma de 190.124 lei si a introdus-o la plata, CEC-ul fiind refuzat din lipsa totala de disponibil.

În cursul anului 2009 SC …. SRL ….. a avut relatii comerciale cu mai multe societati si inculpata … , în calitatea sa de administrator al acestei societati a emis un numar de 6 file CEC catre mai multe societati comerciale, fara a le completa integral si fara a avea disponibil suficient în cont, dupa cum urmeaza :

1.- În baza unui contract de furnizare materiale, încheiat cu SC …… SRL Bucuresti, inculpata a lasat ca si garantie ,la începutul anului 2009, reprezentantilor acestei societati , fila CEC seria CARP 1AA0072143, completata doar partial de …., având mentionata valoarea de 19.885,66 lei.

Deoarece societatea sa acumulase mai multe restante la plata facturilor, în data de 21.12.2009, reprezentantii SC ……. au completat restul rubricilor filei CEC si au introdus-o la decontare, însa fila a fost refuzata la plata din motivul lipsei de disponibil.

Debitul mentionat mai sus nu a fost recuperat.

2.- Tot în baza unui contract, dar de leasing,încheiat între inculpata si Volks Bank Leasing România, în luna decembrie 2009, … a lasat fila CEC seria CARP 1AA0118386, integral completata catre firma sus-amintita , cu termen de plata la 28.12.2009, în valoare de 8209 lei , reprezentând rate de leasing si alte cheltuieli.

Anterior datei scadentei, inculpata a sunat pe reprezentantii firmei de leasing, spunându-le ca nu are bani în cont, însa fila CEC fusese deja introdusa la plata si ulterior, neefectuându-se plata acestei sume, Volks Bank Leasing în luna februarie 2010 a ridicat masina achizitionata de inculpata.

Fila CEC respectiva s-a refuzat la plata din lipsa totala de disponibil.

3. – ….. a derulat relatii comerciale si cu SC …SRL …., de unde a achizitionat diverse materiale si unde în luna iulie 2009 a lasat ca si garantie fila CEC seria CARP 1AA0072141, completata partial.

CEC-ul a fost completat integral si a fost introdus la plata de reprezentantii SC …..si refuzat datorita lipsei de disponibil. Ulterior, suma respectiva, de 507,50 lei a fost achitata în numerar de catre ……, nemaiexistând debite fata de aceasta societate.

4.- Având nevoie de bani pentru desfasurarea activitatii, …., a împrumutat de la numita ….., în calitate de persoana fizica, suma de 10.000 euro. Pentru a garanta restituirea banilor a emis fila CEC seria CARP 1AA0039815, completata doar partial.

……. a introdus la plata fila respectiva, dar pentru suma de 100.000 lei ,asa cum o completase sus-numita , reprezentând împrumutul + dobânzi,însa în luna ianuarie 2010 CEC-ul a fost refuzat la plata.

Inculpata sustine ca a achitat suma împrumutata, iar pentru diferenta de bani,cele doua parti urmeaza a-si rezolva litigiul pe cale civila.

5.- Inculpata a avut relatii comerciale SC …….. SRL …., de unde a ridicat produse pentru plata carora a lasat ca si garantie fila CEC seria CARP 1AA0039817, completat partial, pentru suma de 538,79 lei.

CEC-ul a fost introdus la plata si completat integral de catre reprezentantii acestei firme, fiind însa refuzat din motivul lipsei de disponibil.

Inculpata sustine ca a achitat datoria amintita, la data de 16.03.2010, iar din evidenta firmei vânzatoare rezulta ca într-adevar, debitul SC ….. SRL este zero.

6.- ….. a achizitionat , de asemenea, materiale de constructii si de la SC …… SRL ……, unde a lasat în anul 2009, ca si garantie, fila CEC seria CARP 1AA01182532, completat doar partial de inculpata. Valoarea CEC-ului, respectiv 11.428,50 lei nu a fost încasata la data scadentei, când reprezentantii firmei furnizoare au completat integral fila si au introdus-o la plata, deoarece a fost refuzata din motivul lipsei de disponibil.

În prezent acest debit nu este recuperat.

Audiata, ……. a recunoscut faptele expuse mai sus, sustinând ca prejudiciile nerecuperate nu-i sunt imputabile deoarece firma sa are de încasat sume importante de la diferiti parteneri de afaceri,majoritatea acestora fiind unitati administrativ teritoriale, respectiv primarii, care nu i-au efectuat plata lucrarilor prestate.

Situatia de fapt a fost retinuta de instanta si confimata prin

coroborarea declaratiilor inculpatei cu celelalte mijloace de proba administrate în cursul urmaririi penale ( declaratii inculpata, înscrisuri, martori , etc.).

În raport cu aceasta situatie de fapt, în ceea ce priveste încadrarea

juridica, instanta a retinut urmatoarele:

ÎN DREPT , fapta inculpatei …….. de a emite o fila CEC , fara a o completa integral , fara a avea disponibil în cont , în favoarea unei persoane juridice , întruneste elementele constitutive ale infractiunii de “ emitere a unei file CEC cu data falsa si fara disponibil bancar” prev. si ped. de art. 84 alin. 1, pct. 2,3 din Legea 59/1934.

De asemenea, fapta inculpatei ….. de a emite un

nr. de 6 file CEC , în favoarea mai multor personae juridice si a unei persoane fizice ,fara a o completa integral , fara a avea disponibil în cont , întruneste elementele constitutive ale infractiunii de “ emitere a unei file CEC cu data falsa si fara disponibil bancar” prev. si ped. de art. 84 alin. 1, pct. 2,3 din Legea 59/1934, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal.

Având în vedere faptul ca prin rechizitoriul nr. 140/P/2010 al

Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti , inculpata …… , a fost cercetata pentru comiterea infractiunii de “ emitere a unei file CEC cu data falsa si fara disponibil bancar” prev. si ped. de art. 84 alin. 1, pct. 2,3 din Legea 59/1934 , cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod Penal , iar prin recchizitoriul nr. 2404/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti , inculpata …… ,a fost cercetata pentru comiterea infractiunii de “ emitere a unei file CEC cu data falsa si fara disponibil bancar” prev. si ped. de art. 84 alin. 1, pct. 2,3 din Legea 59/1934, instanta constata ca faptele inculpatei au fost savârsite în baza aceleasi rezolutii infractionale si ,în consecinta, va dispune , în baza art. 334 Cod Procedura Penala schimbarea încadrarii juridice data prin actele de sesizare faptelor pentru care inculpata ……. a fost trimisa în judecata , respectiv din infractiunea prev. de art. 84 pct.2 ,3 din Legea nr.59/1934 , cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal ( din rechizitoriul nr. 140/P/ 2010 ) si infractiunea prev. de art. 84 alin. 1, pct.2 ,3 din Legea nr.59/1934( din rechizitoriul nr. 2404/P/ 2010 ) în infractiunea prev. de art. 84 alin. 1, pct.2 ,3 din Legea nr.59/1934 , cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal . Sub aspectul laturii obiective exista o actiune de inducere in eroare a societatii S.C. ……… , prin garantarea unei mari sume de bani cu o fila CEC , necompetata integral .

Sub aspectul laturii subiective, inculpata a actionat cu intentie directa urmarind obtinerea unui folos material injust pentru sine .

Identificata si interogata în conformitate cu dispozitiile art. 323 Cod procedura penala, inculpata ….. , asistata de catre un aparator ales , a avut o pozitie sincera. Astfel, aceasta a recunoscut comiterea faptelor .

Fiind administrate probe concludente si pertinente în cauza din care

rezulta vinovatia inculpata …… în comiterea infractiunii deduse judecatii, se va dispune condamnarea acesteia.

La individualizarea judiciara a pedepsei ce va fi aplicata inculpatei ,

instanta va tine seama de criteriile legale de individualizare prev. de art.72 c.p., respectiv limitele de pedeapsa prevazute în partea speciala , gradul de pericol social al faptelor savârsite, persoana inculpatei, imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

Fapta inculpatei …… prezinta pericol social deoarece

aceasta , prin actele ei a adus atingere relatiilor sociale cu caracter patrimonial care implica încrederea si buna-credinta a celor ce intra în aceste relatii.

La stabilirea pedepsei aplicate ,instanta va lua în considerare si

persoana inculpatei , care a avut o atitudine sincera , s-a prezentat la chemarile organelor judiciare, nu are antecedente penale. Astfel, din fisa de cazier judiciar a inculpatei rezulta ca aceasta nu a mai fost condamnata anterior.

Instanta apreciaza ,pentru motivele aratate în alin.precedent ca , în

vederea atingerii scopului pedepsei , asa cum acesta este stabilit prin dispoz. Art. 52 C.P., este necesara aplicarea unei pedepse cu închisoarea, pentru atingerea scopului sanctionator ,preventiv si de reeducare.

Astfel, pentru savârsirea infractiunii de “ emitere a unei file CEC

cu data falsa si fara disponibil bancar” prev. si ped. de art. 84 alin. 1, pct. 2,3 din Legea 59/1934 , cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal urmeaza a condamna inculpata …… la o pedeapsa cu închisoarea orientata sub minimul special prev. de lege, prin retinerea circumstantelor atenuante prev. de art. 74 alin. 1 lit. a si art. 76 alin. 1 lit. e Cod Penal , respectiv lipsa antecedentelor penale, . De asemenea, instanta va face si aplicarea dispozitiilor art. 320 ind. 1 alin. 1 si alin. 7 Cod procedura penala .

În ceea ce priveste individualizarea executarii pedepsei, instanta retine

ca, în cauza, sunt îndeplinite conditiile pentru incidenta institutiei suspendarii conditionate a executarii pedepsei, prevazute la art. 81 C.pen. Astfel, pedeapsa aplicata de instanta este mai mica de 3 ani închisoare, inculpata nu a mai fost condamnat re de 6 luni, asa cum rezulta din cazierul judiciar depus la dosar si, tinând cont de circumstantele savârsirii faptei, precum si de circumstantele personale ale inculpatei, analizate mai sus, instanta apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins chiar fara executarea acesteia.

În consecinta, în temeiul art. 81 raportat la art. 82 C.pen., va dispune

suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe perioada termenului de încercare prev. de lege.

În baza art. 359 C.proc.pen., raportat la art. 83 C.pen., va atrage

atentia inculpatei asupra dispozitiilor a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

Se va constata ca inculpata a fost asistata de catre avocat ales.

Ca o consecinta a condamnarii, inculpata va fi obligata si la plata

cheltuielilor judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala si în faza de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

În baza art. 334 Cod Procedura Penala schimba încadrarea juridica

data prin actele de sesizare faptelor pentru care inculpata …… a fost trimisa în judecata , respectiv din infractiunea prev. de art. 84 pct.2 ,3 din Legea nr.59/1934 , cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal ( din rechizitoriul nr. 140/P/ 2010 ) si infractiunea prev. de art. 84 alin. 1, pct.2 ,3 din Legea nr.59/1934( din rechizitoriul nr. 2404/P/ 2010 ) în infractiunea prev. de art. 84 alin. 1, pct.2 ,3 din Legea nr.59/1934 , cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal .

În baza art. 84 alin. 1, pct.2 ,3 din Legea nr.59/1934 , cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal raportat la art. 74 alin. 1 litera a Cod Penal cu aplicarea art. 76 alin.1 litera e Cod Penal si cu referire la art. 320 ind. 1 alin. 1 si alin. 7 Cod procedura penala , prin schimbarea încadrarii juridice conform art. 334 Cod Procedura Penala, condamna pe inculpata …, fiica lui ….. si ……, nascuta la data de …. în ……, domiciliata în …., studii …… clase, ocupatia- administrator, casatorita, fara antecedente penale, CNP- …….., la o pedeapsa de :

– 3 (trei) luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de „emitere a unor file CEC cu data falsa si fara disponibil bancar ”.

În baza art. 71 alin.2 Cod Penal aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II a si lit.b Cod Penal.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea conditionata a

executarii pedepsei pe o durata de 2 (doi) ani si 3 (trei) luni reprezentând termen de încercare, potrivit art. 82 Cod Penal.

În baza art. 71 alin.5 Cod Penal pe durata suspendarii conditionate a

executarii pedepsei suspenda inculpatei si executarea pedepselor accesorii.

Atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art.83 Cod Penal în

conditia act ca inculpata a fost asistata de catre ales.

În temeiul art. 191 alin 1 Cod Procedura Penala obliga inculpata la

plata sumei de 360 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala(160 lei) si în faza de judecata (200 lei).

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare .

Pronuntata în sedinta publica, azi 17.02.2011.

Etichete: