Top

Plangere rezolutie procuror nefondata

SENTINŢA PENALĂ NR. 121

Şedinţa publică din 26.08. 2009

Examinând actele şi lucrările dosarului reţine următoarele:

Prin ordonanţa nr. 1140/P/2008 din data de 15.05.2009 a Parchetului de pe lângă

Judecătoria Tg.Bujor s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală a învinuitului P. V. şi aplicarea

sancţiunii administrative a amenzii în cuantum de 350 lei pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.208 alin.

1 – 209 alin. 1 lit. a Cod penal.

S-a reţinut în sarcina învinuitului că, în noaptea de 12/13.07.2008 a sustras 18 şpalieri de

pe lotul cu vie aparţinând părţii vătămate T. G., situat în extravilanul localităţii J. judeţul Galaţi.

Totodată, faţă de numitul P. V. (fratele învinuitului) s-a dispus neînceperea urmării penale

în temeiul art. 228 alin. 6 Cod pr. penală raportat la art. 10 lit. c Cod pr. penală, reţinându-se că nu a

participat la comiterea furtului.

Împotriva acestei ordonanţe a formulat plângere, petentul T. G. criticând-o ca nelegală pe

motiv că nu a fost obligat învinuitul să îi achite contravaloarea şpalierilor sustraşi, respectiv suma de 180

lei.

Prin ordonanţa nr. 423/II/2/9 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi a fost respinsă ca

nefondată plângerea formulată de petent reţinându-se că în mod corect s-a apreciat că fapta nu prezintă

gradul de pericol social al unei infracţiuni iar în ceea ce priveşte recuperarea pagubei petentul are

posibilitatea formulării unei acţiuni civile.

Împotriva soluţiei a formulat plângere petentul T. G. motivând că prin soluţia pronunţată

sunt încurajaţi cei care au săvârşit fapta.

Plângerea a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg. Bujor sub nr. 1120/316/2009.

Analizând actele dosarului de urmărire penală se constată următoarele:

La data de 15.07.2008 partea vătămată T. G. a sesizat prin plângere organele de

cercetare penală cu privire la sustragerea unui număr de 18 şpalieri din beton din via proprietate personală

situată în extravilanul comunei J. A arătat partea vătămată că şpalierii au fost sustraşi de numiţii P. V. şi P.

V. şi vânduţi numitului P. V..

Partea vătămată a precizat că valoarea pagubei este de 180 lei, constituindu-se iniţial

parte civilă.

Ulterior, acesta a revenit asupra declaraţiei arătând că nu se mai constituie parte civilă şi

nu mai are nici o pretenţie materială faţă de P. V. şi P. V..

Învinuitul P. V. a recunoscut faptul că în seara zilei de 12.07.2008 în jurul orelor 23,00,

aflându-se în stare avansată de ebrietate a mers cu căruţa tatălui său în punctul „Dealul Flămând”din

extravilanul comunei J. şi a scos din via acestuia un număr de 18 şpalieri de beton pe care a doua zi i-a

vândut. Ulterior a aflat că nu luase şpalierii din via tatălui său ci din via persoanei părţii vătămate T. G.,

confundând bucăţile de vie.

În raport de conţinutul concret al faptei, având în vedere atingerea minimă adusă

patrimoniului persoanei vătămate, persoana făptuitorului şi atitudinea sinceră a acestuia instanţa

apreciază că fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni iar ordonanţa procurorului este

temeinică şi legală.

În ceea ce priveşte recuperarea prejudiciului concret prin săvârşirea faptei, petentul are

deschisă calea acţiunii civile.

Faţă de cele ce preced va respinge plângerea ca nefondată.

Tags: