Top

Legături personale cu minorul. Necompetenţa instanţei române atunci când părinţii şi minorul locuiesc în străinătate.

Sentinta civilă nr. 53/2008

Emitent Judecătoria Tecuci

Legături personale cu minorul. Necompetenţa

instanţei române atunci când părinţii şi minorul

locuiesc în străinătate.

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tecuci sub

nr.4106/324/2007, reclamantul V.V. a chemat în judecată pe

pârâta S.M. pentru stabilirea dreptului de a avea legături

personale cu minora V.C.E.

A solicitat acest drept să fie concretizat în

următoarele forme: de două ori pe săptămână, în fiecare sâmbătă

şi duminică să ia minora la domiciliul său, o săptămână din

vacanţa de vară şi o săptămână din vacanţa de iarnă să ia

minora la domiciliul său.

In motivarea acţiunii a arătat că prin sentinţa civilă

nr.553 din 22.11.2005 a Judecătoriei Tg.Bujor s-a declarat

desfăcută căsătoria dintre părţi, iar minora a fost încredinţată

pârâtei spre creştere şi educare.

Pentru că pârâta nu îi permite să aibă legături

personale cu minora, a formulat prezenta cerere.

In drept, a invocat art.43 C.fam.

In dovedirea acţiunii reclamantul a depus la dosar, în

copie, sentinţa civilă nr.553/2005 şi certificatul de naştere seria T

nr.435742.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat

excepţia lipsei calităţii procesuale active, întrucât acţiunea nu este

introdusă de tatăl minorei şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii

deoarece ambele părţi şi minora se află în Italia şi prin urmare

cererea reclamantului nu poate fi admisă.

A mai arătat că în principiu nu se opune ca

reclamantul să aibă legături personale cu minora, dar ca

acestea să aibă loc în prezenţa pârâtei.

Ulterior, la termenul de judecată din data de

15.01.2008 pârâta prin apărător a renunţat la cele două excepţii.

Prin sentinţa civilă nr.53/15.01.2008 a Judecătoriei

Tecuci s-a admis acţiunea civilă având ca obiect „ legături

personale cu minorul” .

Pârâta a fost obligată să permită reclamantului de a

avea legături personale cu minora V.C.E., după cum urmează:

I s-a permis reclamantului să o ia pe minoră la

domiciliul său în prima şi a treia săptămână din lună, în zilele de

sâmbătă şi duminică, precum şi o săptămână în vacanţa de vară

şi o săptămână în vacanţa de iarnă.

S-a arătat că acest program este necesar a fi instituit

pentru consolidarea şi menţinerea raporturilor efective dintre

părinte şi copil.

Impotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâta S.M.,

solicitând schimbarea în parte a sentinţei, în sensul de a se

permite reclamantului să aibă legături personale cu minora

numai la domiciliul pârâtei, o singură dată pe lună, de la ora 9,00

la ora 12,00. De asemenea să o ia pe minoră numai două zile

în vacanţa de iarnă şi o săptămână în vacanţa de vară.

Prin decizia civilă nr.216/2008 a Tribunalului Galaţi s-a

admis apelul declarat de pârâtă şi a fost schimbată în tot sentinţa

civilă nr.53/2008 a Judecătoriei Tecuci, iar în rejudecare s-a admis

excepţia necompetenţei şi s-a respins acţiunea, ca nefiind de

competenţa instanţelor române.

Instanţa de recurs a constatat că atât reclamantul cât

şi pârâta au fost stabiliţi în Italia, ca de altfel şi minora, aşa încât

competenţa de soluţionare a prezentei acţiuni nu revine

instanţelor române.

Tags: