Top

SUSPENDARE PROVIZORIE- INADMISIBILITATEA EXEXCUTĂRII SILITE EFECTUATĂ IN TEMEIUL SI DUPĂ REGULILE CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ – OG 92/2003

DOSAR NR 2267/324/2008

INCHEIERE CAMERA DE CONSILIU

I N S T A N T A

Asupra cauzei civile de faţă.

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.

2267/324/2008 petenta contestatoare SC E. I. SRL T prin

reprezentant legal a solicitat în contradictoriu cu intimata creditoare

A.N.A.F. AFP T suspendarea provizorie a executării silite privind

apartamentul proprietatea debitoarei situat în Tecuci , până la

soluţionarea contestaţiei la executare.

În motivarea cererii se arată că intimata a efectuat acte de

executare silită fără a le aduce la cunoştinţa debitoarei, încălcând

astfel dispoziţiile art. 504 alin. 5 cod procedură civilă, a subevaluat

apartamentul scos la vânzarea la licitaţiei , ceea ce aduce grave

prejudicii debitoarei.

Contestatoarea mai arătat că prin această executare i se

afectează dreptul de proprietate , ceea ce justifică atât interesul cât şi

urgenţa promovării cererii de suspendarea a executării silite.

Contestatoarea nu şi-a motivat în drept cererea.

A timbrat cererea cu suma de 10,00 lei taxă timbru şi 0,3lei

timbru judiciar.

A depus la dosarul cauzei fotocopii după cererea având ca

obiect contestaţie la executare , după publicaţia de vânzare

000/18.00.2008 emisă de intimată ( fila 2 ) şi certificat de grefă din

care rezultă că pentru contestaţia la executare s-a stabilit termen de

judecată la data de 29.07.2008.

Analizând materialul probator administrat în cauză instanţa

urmează a aprecia inadmisibilă cererea de suspendare provizorie a

executării pentru următoarele motive.

– în speţă se observă că este vorba despre o executare silită

pornită de creditoare A.N.A.F. AFP T, executare silită

guvernată de dispoziţiile codului de procedură fiscală ( OG

92/2003 ), după cum rezultă şi din publicaţia de vânzare la

licitaţie depusă la dosarul cauzei de către contestatoare.

– Potrivit art.172 alin. 2 din OG 92/2003 „(2) Dispoziţiile privind

suspendarea provizorie a executării silite prin ordonanţă preşedinţială

prevăzute de art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă nu sunt

aplicabile.”

– Din interpretarea acestor dispoziţii rezultă că este inadmisibilă

cererea de suspendarea provizorie a unei executări silite

efectuate în temeiul şi după regulile prevăzute de OG 92/2003.

Faţă de aceste considerente instanţa urmează a respinge ca

inadmisibilă cererea de suspendare provizorie a executării silite.

Incheierea este irevocabilă.

Etichete: