Top

Uzucapiune – joncţiunea posesiilor

DREPT CIVIL

Dosar nr. 5049/324/2009

Sentinţa civilă nr. 239/27.01.2010

Uzucapiune – joncţiunea posesiilor

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tecuci la nr. 5049/324/2009, reclamanta P G, în

contradictoriu cu Consiliul Local Tecuci, a solicitat să se constate că este proprietara imobilului din

T, drept dobândit prin uzucapiune .

În fapt, părinţii reclamantei au construit în anul 1950, în T, strada … nr…. un imobil – o casă

cu două camere.

În decursul anilor reclamanta, după decesul părinţilor, a plătit impozitul aferent imobilului.

A neglijat obţinerea unui titlu de proprietate după 1991.

Solicită pe bază de probe să se constate că este proprietara imobilului, drept dobândit prin

uzucapiune.

Prin întâmpinare C Local T a solicitat respingerea cererii.

În cauză au fost audiaţi martorii O I şi II din ale căror depoziţii rezultă că părinţii

reclamantei au deţinut imobilul până la decesul lor.

Cererea este fondată, urmând a fi admisă, în temeiul disp. art. 480 din Codul civil, coroborat

cu art. 1890 Cod civil.

Reclamanta a făcut dovada cu martori şi înscrisuri că părinţii săi ( P N) figurează în

evidenţe cu suprafaţa de teren de 590, 50 mp. ( certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice

nr. 82262/ 03.11.2009) .

Posesia a fost preluată de reclamantă dopă decesul părinţilor astfel că, în cauză operează

joncţiunea posesiilor, P G fiind proprietara imobilului, drept dobândit prin uzucapiune în temeiul

art. 1890 Cod civil .

Prin urmare se va constata că reclamanta P G este proprietara imobilului teren cu

suprafaţa de 590,50 şi a construcţiei autodemolate aflată pe acest teren, cu vecinătăţile : N-

inundabil, S-F O, E- C S, V- P – moştenitorii defunctului C C, drept dobândit prin uzucapiune

conform art. 1890 Cod civil .

Etichete: