Top

Reexaminare sancţiune cu amendă contravenţională – înlocuirea sancţiunii cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii

DREPT CONTRAVENTIONAL

Dosar nr. 400/324/2010

Sentinţa civilă nr. 437/17.02.2010

Reexaminare sancţiune cu amendă contravenţională – înlocuirea sancţiunii cu

prestarea unei activităţi în folosul comunităţii

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.400/324 din data de 27.01.2010 Poliţia T

a solicitat referitor la contravenientul A C înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale de 100 lei cu

sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

Verificând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În fapt, se arată în motivarea cererii că prin adresa numărul 9614/09.12.2009 a Primăriei C

s-a făcut cunoscut că nu există posibilitatea executării silite a debitorului A C.

În aceste condiţii se solicită a se face aplicarea disp art. 9 din OG 2/2001 modificată prin OG

352/21.07.2006.

La dosarul cauzei s-a depus adresa numărul 9614/09.12.2009 a Primăriei C, procesul verbal

de contravenţie seria CC nr. 00000000 încheiat la 31.08.2008 de Politia T din care rezultă că i s-a aplicat o

amendă contravenţională în sumă de 100 lei contravenientului Andrei Costică pentru săvârşirea

contravenţiilor prev de art. 108 alin 1 pct 5 din OUG 195/2002R.

Potrivit disp art. 9 alin(3) din OG 2/2001 „În cazul în care contravenientul nu a achitat

amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării

silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecată pe a cărei rază

teritorială s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la

prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.”

Potrivit alin. (5)” În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termenul

prevăzut(……), instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi

în folosul comunităţii, cu acordul acestuia.”

Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 1354/2008, a constatat că sintagma „cu acordul

acestuia” din art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 este neconstituţională.

Legal citat petentul nu s-a prezentat în faţa instanţei pentru a arata daca doreşte sau nu sa

presteze munca in folosul comunităţii .

Având în vedere că pentru a proceda la înlocuirea sancţiunii nu mai este nevoie de acordul

contravenientului, cu atât mai mult instanţa poate proceda la înlocuire când acest acord a fost dat, pe cale

de consecinţă instanţa priveşte sesizarea de faţă ca fondată şi urmează a o admite ca atare.

Etichete: