Top

INVESTIRE CU FORMULĂ EXECUTORIE BILET LA ORDIN – DECLINARE DE COMPETENŢĂ

MATERIA CIVIL

DOMENIUL ASOCIAT : COMPETENTA TERITORIALA

INVESTIRE CU FORMULA EXECUTORIE BILET LA ORDIN – DECLINARE DE COMPETENTA

DOSAR NR. 1095/324/2010

Sentinta civila nr. 663/ 09.03.2010

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.1095 /324 din 04.03.2010 petenta SC U I SRL TECUCI a solicitat investirea cu formula executorie a Biletului la Ordin seria BUCU3AC, nr. 0023011, emis la data de 06.11.2009.

În motivare a s-a aratat ca în urma livrarilor de marfa efectuate de petenta catre societatea debitoare SC EC SRL BRAILA, aceasta a emis în data de 06.11.2009 un Bilet la Ordin, a carui investire cu formula executorie se solicita în prezenta cauza.

La data scadentei, petenta sustine ca a încercat sa încaseze suma datorata, însa biletul al ordin a fost refuzat la plata din lipsa de disponibil.

În sustinerea cererii, petenta a depus la dosarul cauzei biletul la ordin în original si în copie , justificare refuz.

Cererea a fost legal timbrata cu 4,00 RON taxa de timbru judiciar si 0,15 RON timbru judiciar.

Sub aspectul probatoriului , a fost încuviintata pentru petenta proba cu înscrisuri.

La termenul de judecata din data de 09.03.2010 instanta a invocat din oficiu exceptia necompetentei teritoriale.

Analizând exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Tecuci, instanta retine urmatoarele:

Potrivita art. 10 pct. 3 C.p.c., competenta de solutionare a cererilor ce izvorasc dintr-un bilet la ordin apartine instantei de pe lânga domiciliul pârâtului si instantei locului platii.

Asadar, prin articolul 10 oct 3 C.p.c. , anterior mentionat, se instituie un caz de competenta alternativa, care raportat la art. 19 si 159 C.p.p. reprezinta un caz de competenta relativa.

De asemenea potrivit art. 334 C.p.c instanta îsi verifica competenta din oficiu, putând cere partii lamuririle necesare.

În cauza, instanta constata ca petenta a introdus cererea de investire cu formula executorie la Judecatoria Tecuci, desi sediul partii debitoare se afla în Braila, localitate prevazuta totodata în chiar cuprinsul titlului ca si loc al platii si emiterii.

Or, prin raportare la disp. art. 10 pct. 3 C.p.c. si art. 5 C.p.c., se poate constata ca Judecatoria Braila este competenta teritorial sa solutioneze cererea formulata si nu Judecatoria Tecuci.

Având în vedere cele anterior expuse, vazând si prevederile art. 159 pct. 3 C.p.c. urmeaza ca instanta sa admita exceptia necompetentei teritoriale si, în temeiul art. 158 al. 1 si 3 C.p.c, sa decline competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Braila.

Etichete: