Top

CONTESTATIE LA EXECUTARE – POPRIRE – NULITATEA CERERII

MATERIA CIVIL

DOMENIUL ASOCIAT: CONTESTATIE LA EXECUTARE

CONTESTATIE LA EXECUTARE – POPRIRE – NULITATEA CERERII

Dosar nr.888/324/2010

Sentinta civila nr.697/ 11 martie 2010

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.888/324/2010, reclamantul CI, detinut în Penitenciarul Galati a chemat în judecata pe pârâta S M, domiciliata în comuna M, jud.G, solicitând suspendarea executarii s.civ,.nr.1216/26.06.2008 a Judecatoriei Tecuci, pronuntata în dosarul nr.2012/324/2008 si anularea formelor de executare.

Din actele si lucrarile dosarului rezulta urmatoarele:

În motivarea cererii, se arata ca a fost obligat printr-o sentinta civila la plata pensiei de întretinere pentru un minor si doreste suspendarea sentintei deoarece nu are posibilitati sa achite pensia de întretinere.

În drept, si-a întemeiat actiunea pe disp.art.399-402 c.p.c..

Prezent reclamantul în sedinta publica din data de 11 martie 2010, arata ca nu a formulat prezenta cerere, scrisul de pe cerere nu-i apartine, nu o cunoaste pe pârâta, iar cererea nu este facuta de acesta.

Fata de raspunsurile reclamantului, instanta a invocat exceptia nulitatii cererii, motivat de faptul ca în conf. cu art.133 c.p.c., cererea de chemare în judecata care nu cuprinde numele reclamantului sau a pârâtului, obiectul ei sau semnatura, va fi declarata nula.

Lipsa semnaturii se poate totusi împlini în tot cursul judecatii.

Având în vedere ca reclamantul nu recunoaste scrisul, motiveaza ca cererea nu este facuta de acesta, instanta considera ca nu se pot complini disp.art.133 alin.2 c.p.c,.si fata de acestea urmeaza a constata nula cererea de chemare în judecata.

Etichete: