Top

PLÂNGERE CONTRAVENTIONALA – TARDIVITATEA PLÂNGERII

MATERIA CONTRAVENTII

DOMENIUL ASOCIAT : AMENZI

PLÂNGERE CONTRAVENTIONALA – TARDIVITATEA PLÂNGERII

DOSAR NR. 1650/324/2009

SENTINTA CIVILA NR. 757 / 18.03.2010

Prin plângerea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 1650/324/2009 din 11.05.2009 petentul F I a solicitat în contradictoriu cu organul constatator IPJ G-POST POLITIE M anularea procesului-verbal seria AP nr. 00 încheiat la data de 06.07.2008 si exonerarea de plata amenzii de 500lei.

În motivarea plângerii petentul a aratat ca procesul verbal nu i-a fost comunicat în termenul prevazut de lege, ca a aflat despre existenta acestuia abia la data de 30.04.2009 când a primit o citatie pentru un dosar având ca obiect înlocuire amenda contraventionala cu munca în folosul comunitatii.

În dovedirea plângerii nu a solicitat administrarea de probe.

A depus la dosar în xerocopie, procesul verbal.

Organul constatator, legal citat nu a depus întâmpinare. La solicitarea instantei a depus copia procesului verbal din data de 09.07.2008 întocmit de agent V D prin care a afisat la domiciliul reclamantului procesul verbal de contraventie.

La termenul din data de 11.06.2009 instanta a dispus suspendarea cauzei în conformitate cu art. 183 si 244 pct. 2 cod procedura civila, motivat de faptul ca petentul s-a înscris în fals împotriva procesului verbal din data de 09.07.2008 de afisare la domiciliu a procesului verbal de contraventie.

Prin rezolutia nr. 663/P/2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Tecuci, ramasa definitiva, s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de numitul V D pentru infractiunea de fals intelectual, prev. de art. 289 cod penal, în temeiul art. 10 lit. a din codul penal.

Cauza a fost repusa pe rol la data de 25.02.2010.

La termenul din 18.03.2010 instanta a reiterat exceptia de tardivitate a formularii plângerii.

Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului rezulta ca exceptia este fondata pentru urmatoarele motive :

– prin procesul-verbal seria AP nr. 0087798 încheiat la data de 06.07.2008 de I P J G – Post Politie M petentul a fost sanctionat cu amenda de 500lei., pentru savârsirea contraventiei prev. de art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 rep., constând în aceea ca la data de 06.07.2008 aflându-se în strada, sub influenta bauturilor alcoolice a adresat injurii si expresii jignitoare fratelui sau, si sotiei acestuia, amenintându-i ca le distruge casa prin inundare.

– procesul verbal nu a fost semnat de contravenient , care desi a fost de fata a refuzat sa-l semneze, motiv pentru care i-a fost comunicat prin afisare la domiciliu, conform art. 27 din OG 2/2001, la data de 09.07.2008.

– plângerea petentului a fost înregistrata la instanta la data de 11.05.2009, cu mult peste termenul de 15 zile de la comunicarea procesului verbal.

– potrivit art.. 31 din OG 2/2001 Republicata,

(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânarii sau comunicarii acestuia.

Fata de aceste considerente instanta urmeaza a respinge ca tardiv formulata plângerea privind procesul verbal seria AP nr. 00 încheiat la data de 06.07.2008 de I P J G – Post Politie M.

Etichete: