Top

ORDONANŢĂ PREŞEDINŢIALĂ – REINTEGRARE IMOBIL – TRANSFORMAREA IN ACŢIUNE DE DREPT COMUN

MATERIA CIVIL

DOMENIUL ASOCIAT: ORDONANTA PRESEDINTIALA

ORDONANTA PRESEDINTIALA – REINTEGRARE IMOBIL – TRANSFORMAREA IN ACTIUNE DE DREPT COMUN

Dosar nr. 530/324/2010

SENTINTA CIVILA NR.764/ 19.03.2010

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Tecuci sub nr.de înregistrare 530/324/2010 din 03.02.2010 reclamantii B E M, B V, B T si B F au solicitat, pe cale de ordonanta presedintiala, în contradictoriu cu pârâta T V, reintegrarea lor în imobilul situat în T, str.M nr., judetul G.

Ulterior, reclamantii, prin aparator, au transformat actiunea promovata pe cale de ordonanta presedintiala, în actiune de drept comun.

În motivare, reclamantii au aratat ca, în baza deciziei civile nr.4/04.01.2005 a Curtii de Apel Galati, au devenit proprietari asupra imobilului situat în T, str.M nr. imobil care se afla intabulat în cartea funciara. La data de 28.10.2009, pârâta, însotita de executorul judecatoresc RC I din circumscriptia B, cu rea credinta au patruns în curte, le-au încarcat lucrurile si au întocmit proces-verbal de punere în posesie a acesteia. Toate lucrurile din casa au fost luate si depozitate într-un loc impropriu de depozitare, existând pericolul de degradare.

Au depus la dosar urmatoarele înscrisuri în fotocopie: decizia civila nr.4/2005 a Curtii de Apel Galati, încheierile nr.1251 si nr.1250/2005 a O.C.P.I, extras de carte funciara, decizia civila nr.24/2005 a Tribunalului Galati, sent.civ.nr.1654/2000 a Judecatoriei Tecuci, procesele-verbale din 28.10.2009 si 03.09.2008.

Legal citata, pârâta nu a depus întâmpinare.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele:

Din continutul înscrisurilor la dosar, respectiv dec.civ.nr.4/2005 a Curtii de Apel Galati, încheierile nr.1251 si nr.1250/2005 a O.C.P.I, extras de carte funciara si procesele-verbale din 28.10.2009 si 03.09.2008, a rezultat ca reclamantii din cauza de fata B V si B T au un drept de proprietate asupra imobilului din T, str.M nr. drept înscris si în cartea funciara.

Însa, prin sent.civ.nr.1654/2000 a Judecatoria Tecuci s-a dispus evacuarea reclamantilor din prezenta cauza de catre pârâta T V. Dupa mai multe litigii aflate pe rolul Judecatoriei Tecuci si a instantelor de control judiciar, aceasta hotarâre de evacuare a fost pusa în executare de pârâta, facând obiectul dosarului de executare nr.62/2008 al executorului judecatoresc R C I.

Ca urmare, pârâta TV se afla în procedura executarii silite în baza titlului executoriu sentinta civila nr. 1654/2000 a Judecatoriei Tecuci, care are ca obiect tocmai evacuarea reclamantilor din imobilul din T, str. nr..

În cazul în care instanta ar admite prezenta cerere, s-ar ajunge la încalcarea dispozitiilor referitoare la executarea silita, care are ca scop posibilitatea pârâtei de realizare a drepturilor recunoscute printr-o hotarâre judecatoreasca, dispozitii care au caracter imperativ.

Fiind incidente dispozitiile legale privind executarea silita, reclamantii au alte cai legale de care pot uza pentru valorificarea drepturilor lor.

Pentru aceste motive, instanta urmeaza sa respinga cererea ca nefondata.

Etichete: