Top

ACŢIUNE ÎN PRETENŢII – EXCEPŢIA LIPSEI CALITĂŢII PROCESUALE PASIVE

MATERIA CIVIL

DOMENIUL ASOCIAT : ACTIUNE ÎN PRETENTII

ACTIUNE ÎN PRETENTII – EXCEPTIA LIPSEI CALITATII PROCESUALE PASIVE

DOSAR NR.4528/324/2009

SENTINTA CIVILA NR.768/ 19.03.2010

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Tecuci sub nr.de înregistrare 4528/324/20o9 din 06.11.2009 reclamanta SC E SA G a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul A G, obligarea acestuia la plata sumei de 3596,22 lei reprezentând contravaloare energie electrica, cu cheltuieli de judecata.

În motivare, reclamanta a aratat ca, în baza relatiilor comerciale pe care le are cu pârâtul, a furnizat energie electrica, fara ca aceasta sa fie achitata.

În drept, si-a întemeiat cererea pe disp. 969-985 C.civ., art.1073 C.civ.,art.43-46 C.com., art.1 din OUG nr.5/2001, art.11 din Anexa 1, a dec.nr.57 a ANRE, HGR nr.977/2003 si HGR nr.978/2003.

În baza art.242 Cp.civ., a solicitat judecarea cauzei în lipsa.

A depus la dosar urmatoarele înscrisuri în fotocopie: contractul din 02.05.2001, adresa din 23.04.2009, procesul-verbal din 11.05.2009, procesul-verbal de constatare din 30.09.2008, adresa nr.55/2008, ordin de serviciu, bonurile de miscare din 26.03.2009 si 03.06.2009, facturile fiscale din 10.12.2007, 31.12.2007, 29.01.2008, 27.02.2008, 03.03.2008, 04.06.2008,22.06.2008 si anexa penalitati.

Pârâtul, legal citat, nu a depus întâmpinare, însa a formulat o cerere de chemare în garantie a SC E I SRL, motivata de faptul ca a vândut acesteia imobilul din str. ,bl.,ap. la data de 22.06.2007, prin contractul de vânzare-cumparare nr.3598/22.06.2007.

Chematul în garantie SC E I SRL, legal citat, nu a depus întâmpinare.

La termenul din 19.03.2010, instanta, din oficiu, a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului A G.

Analizând cu prioritate exceptia de mai sus, în conformitate cu disp.art.137 C.pr.civ., inst. a retinut ca pârâtul A G nu mai este proprietarul imobilului din T, str.,bl.,ap..

Din continutul contractului de vânzare-cumparare nr.3598 /22.06.2007 a rezultat ca pârâtul A G a vândut acest imobil chematului în garantie SC E I SRL.

Din analiza facturilor fiscale depuse de reclamanta în dovedirea cererii a reiesit ca, perioada de facturare începe cu data de 11.12.2007, ulterior încheierii contractului de vânzare-cumparare si, ca urmare, pârâtul A G nu mai are nicio obligatie fata de contractul încheiat cu reclamanta.

Este adevarat ca reclamanta nu a avut cunostinta despre acest aspect, însa aceasta are deschise alte cai legale pentru a-si valorifica pretentiile.

Fata de aceste concluzii cu privire la exceptia invocata, instanta a apreciat ca cererea de chemare în garantie a ramas fara obiect, întrucât cererea introductiva urmeaza a fi respinsa ca fiind formulata împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva, iar pârâtul A G nu a cazut în pretentii astfel încât sa antreneze raspunderea chematului în garantie.

Potrivit art.274 C.pr.civ., instanta urmeaza sa oblige pârâta la plata cheltuielilor de judecata, fiind în culpa procesuala.

Etichete: