Top

ACTIUNE ÎN RĂSPUNDERE CIVILĂ DELICTUALĂ – ADMITEREA ACŢIUNII

MATERIA CIVIL

DOMENIUL ASOCIAT : ACTIUNE ÎN RASPUNDERE CIVILA DELICTUALA

ACTIUNE ÎN RASPUNDERE CIVILA DELICTUALA – ADMITEREA ACTIUNII

DOSAR NR. 102/324/2010

SENTINTA CIVILA NR.917 / 08.04.2010

I.PROCEDURA

A. Cererea de chemare în judecata

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 11.01.2010 sub nr. 102/324/2010, reclamantul CI a chemat în judecata pe pârâtul C N O solicitând obligarea acestuia la plata contravalorii reparatiei autoutilitarei marca Iveco cu nr. de înmatriculare CC, despagubiri privitoare la imobilizarea autoutilitarei, totalul costurilor urmând sa fie ajustat la valoarea inflatiei de la data efectuarii platii, precum si la plata cheltuielilor de judecata.

La termenul din data de 08.02.2010 reclamantul si-a precizat actiunea si a aratat ca solicita despagubiri în cuantum de 2.100 lei reprezentând contravaloarea pieselor necesare reparatiei masinii. Totodata, reclamatul a aratat ca renunta la capatul de cerere privind beneficiul ce ar fi putut fi realizat cu autoutilitara marca Iveco.

În motivarea în fapt a cererii de chemare în judecata, reclamantul a aratat ca la data de 09.11.2009 autoutilitara marca Iveco cu nr. de înmatriculare CC a fost avariat într-un accident de circulatie de pe DJ 251 M-T, cauzat de catre pârât. Reclamantul a precizat ca a fost întocmit dosarul de urmarire penala nr. 3086/P/2009. Reclamantul a aratat ca detine autoutilitara pe paza unei procure. Reclamantul a învederat ca pârâtul nu a avut încheiata asigurarea RCA pentru autoturismul KIA Sorento cu nr. de înmatriculare GL-00-ZZZ pe care l-a condus la momentul accidentului.

Cererea de chemare în judecata nu fost motivata în drept.

Cererea a fost legal timbrata cu 179 lei taxa judiciara de timbru si 0,30 lei timbru judiciar.

B. Apararile formulate

Pârâtul a depus întâmpinare la cererea de chemare în judecata, prin care a invocat exceptia netimbrarii cererii de chemare în judecata si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive. Pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii, ca nefondata.

În motivarea în fapt a întâmpinarii, cu privire la exceptia netimbrarii pârâtul a aratat ca cererea de chemare în judecata nu fost timbrata desi prin citatie cât si la primul termen de judecata i s-a pus în vedere sa timbreze actiunea.

În ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, pârâtul a aratat ca, având în vedere ca autoturismul implicat în evenimentul rutier din data de 09.11.2009 nu era asigurat de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente, calitatea procesuala pasiva revine Fondului de Protectie a Victimelor Strazii.

Pe fondul cauzei, a aratat ca la data de 09.11.2009 a fost implicat într-un eveniment rutier, soldat cu avarierea autoturismului reclamantului cât si a celui proprietatea sa. Pârâtul a aratat ca nu este vinovat de accident.

În drept, a invocat art.11 alin.1 si alin.2 din Ordinul 113127/16.08.2006.

C.Probe

La cererea de chemare în judecata au fost atasate, în copii certificate, de pe urmatoarele înscrisuri: copie proces verbal de constatare a contraventiei seria CC nr. 000 (fila 3), copie de procesul verbal de contraventie seria CC nr. 000( fila 4), factura fiscala seria GL nr. 01227(fila 22), copie de pe bon fiscal nr. 01 din data de 21.11.2009(29), procura de utilizator tradusa (fila 33-35), copie certificat de înmatriculare tradusa ( fila 36-37).

Instanta a respins proba cu expertiza tehnica auto solicitata de pârât prin întâmpinare, apreciind ca nu este utila solutionarii cauzei.

Instanta a dispus atasarea dosarului de urmarire penala nr. 3086/P/2009.

În cauza a fost administrata proba cu înscrisurile depuse la dosar si proba testimoniala cu martorul Condrache Ionel, declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosar-fila 28.

D.Exceptii invocate.

Pârâtul a invocat prin întâmpinare exceptia netimbrarii cererii de chemare în judecata si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive.

La termenul din data de 11.03.2010, instanta a respins exceptia netimbrarii cererii de chemare în judecata, ca ramasa fara obiect.

În ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de pârât, instanta, având în vedere dis part. 11 rap. la art. 13 din Ord. 1/2008 (Ordinul 113127/16.08.2006 a fost abrogat) a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, apreciind ca pârâtul are calitatea procesuala pasiva în cauza, întrucât a fost implicat în accidentul din data respectiva, Fondul de Protectie a Victimelor Strazii având calitatea de garant al obligatiei de despagubire, iar în situatia în care acesta plateste despagubirea se poate îndreapta împotriva persoanei vinovate de producerea pagubei printr-o actiune în regres .

La termenul din data de 11.03.2010 instanta a luat act ca reclamantul nu doreste introducerea în cauza a Fondul de Protectie a Victimelor Strazii, pentru a sigura opozabilitatea hotarârii.

II. Solutia instantei

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

La data de 09.11.2009, pârâtul, conducând autovehiculul marca Kia Sovento cu nr. de înmatriculare Gl-00-Zzz, fara respectarea normelor legale privind circulatia pe drumurile publice, a efectuat o depasire a autoturismului marca Iveco cu nr. de înmatriculare CC (utilizator C I )condus de C I, si pentru a evita impactul frontal cu unul din autoturismele care circulau pe sens opus, a acrosat roata stânga a autoutilitarei marca Iveco care a iesit de pe carosabil, lovind copacii de pe partea dreapta a soselei în directia de deplasare. La data accidentului autoturismul marca Kia Sovento cu nr. de înmatriculare Gl-00-ZZZ, condus de catre pârât nu era asigurat pentru prejudicii cauzate tertilor în accidente de circulatie , desi aceasta este obligatorie.

În urma evenimentului rutier autoturismul marca Iveco cu nr. de înmatriculare CC a suferit multiple avarii, astfel cum rezulta din procesul-verbal seria CC nr. 0000 (fila 3), încheiat pe numele pârâtului.

Costul pieselor necesare reparatiei autoturismului pentru remedierea avariilor a fost în cuantum de 2.131 lei (conform facturii fiscale seria GL nr. 0 din 21.11.2009 – fila 22), cost achitat de reclamant, conform bonului fiscal nr. 01 din data de 21.11.2009-fila 29.

În conformitate cu dispozitiile art.998 C. civ. “orice fapta a omului care cauzeaza altuia un prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara”, iar conform art.999 C. civ. “omul este responsabil nu numai pentru prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau imprudenta sa”. Din aceste prevederi legale rezulta ca pentru angajarea raspunderii civile delictuale se cer a fi întrunite cumulativ urmatoarele conditii: existenta unui prejudiciu, a unei fapte ilicite, a unui raport de cauzalitate între fapta ilicita si prejudiciu, precum si a vinovatiei persoanei cu capacitate civila delictuala cauzatoare a prejudiciului.

În speta, instanta apreciaza ca prin fapta ilicita a pârâtului constând în nerespectarea regulilor de circulatie privind depasirea ( art. 101 alin.3 lit. a din O.U.G.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,) s-a produs un prejudiciu cert în patrimoniul reclamantului, detinator al autoutilitarei marca Iveco în baza procurii proprietarului, prejudiciu evaluat la suma în cuantum de 2.131 lei, potrivit facturii fiscale anexate la dosar (fila 22), iar între fapta savârsita cu vinovatie (rezultata din procesul verbal de constatare a contraventiilor seria CC nr. 000 , necontestat de catre pârât coroborat cu declaratia martorului C I) si prejudiciul produs, exista un raport de cauzalitate direct.

Astfel, instanta apreciaza ca reclamantul a facut dovada îndeplinirii conditiilor prevazute de lege pentru angajarea raspunderii civile delictuale a pârâtului si prin urmare, pretentiile acestuia sunt justificate.

În consecinta, instanta, având în vedere principiul disponibilitatii care guverneaza procesul civil, în temeiul art. 998-999 C.civ., urmeaza sa admita actiunea si va obliga pârâtul la plata catre reclamant a sumei în cuantum de 2.100 lei, cu titlu de despagubiri civile.

Reclamatul a solicitat actualizarea prejudiciului suferit conform indicelui de inflatie aplicabil la data platii efective, cerere pe care instanta o gaseste admisibila. Astfel, potrivit art. 1084 din Cod civil, daunele interese ce sunt debite creditorului, cuprind pierderea ce a suferit si beneficiul de care a fost lipsit, ori în speta este de notorietate faptul ca sumele de bani datorate se devalorizeaza continuu.

Prin urmare, instanta va dispune ca suma acordate sa fie actualizate cu rata inflatiei de la momentul platii efective.

În conformitate cu art. 274 Codul de procedura civila, având în vedere ca pârâtul a cazut în pretentii, va fi obligat si la plata cheltuielilor de judecata catre reclamant, în cuantum de 179,30 lei, reprezentând taxa judiciara de timbru si timbru judiciar (conform chitantei de plata si timbrelor mobile de la fila 18-19).

Etichete: