Top

FOND FUNCIAR – ANULARE TITUL DE PROPRIETATE – RESPINGEREA CERERII PE LIPSA CALITĂŢII PROCESUALE ACTIVE

MATERIA CIVIL

DOMENIUL ASOCIAT : FOND FUNCIAR

FOND FUNCIAR – ANULARE TITUL DE PROPRIETATE – RESPINGEREA CERERII PE LIPSA CALITATII PROCESUALE ACTIVE

DOSAR NR. 1361/324/2010

SENTINTA CIVILA NR. 1208 / 12.05.2010

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta, sub nr. 1361/324, din data de 19.03.2010, reclamantul P H în contradictoriu cu Comisia locala C si Comisia Judeteana G a solicitat ca prin hotarârea care se va pronunta sa se dispuna anularea partiala a TP nr. 17330-55/26.08.1999 în sensul ca la rubrica extravilan sa se treaca în mod corect T 85/1a P 921/1a în loc de T 85/1 P 921/1; anularea partiala a TP nr. 17536-72/09.09.1998 în sensul de a se trece în mod corect T 83/1a P 921/1a în loc de T 83/1 P 921/1.

Verificând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

În fapt, se arata în motivarea actiunii de catre reclamant, în ambele titluri de proprietate s-au strecurat greseli în ceea ce priveste amplasamentele.

Reclamantul nu si-a motivata în drept actiunea si în dovedire a solicitat proba cu înscrisuri.

A depus la dosar, în copie, urmatoarele acte: TP nr. 17330-55/26.08.1997 din care rezulta ca pentru autoarea P M cu mostenitor P H s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata totala de 1,29 ha teren extravilan comuna C; adeverinta nr. 1218/03.03.2010 eliberata de Primaria comunei C; TP nr. 17536-72/09.09.1998 din care rezulta ca pentru P H s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata totala de 2,29 ha teren situat în intravilanul si extravilanul comunei C.

Cu adresa nr. 1694/2095/31.03.2010 a OCPI G s-au înaintat documentatiile care au stat la baza emiterii titlurilor de proprietate a caror anulare s-a solicitat.

Parata C L C a depus la dosar întâmpinare prin care a aratat ca este de acord cu actiunea formulata, a învederat ca în aceste titluri de proprietate au aparut erori din cauza procedurilor de transcriere.

BCF Tecuci a înaintat instantei: extras de carte funciara nr. 100198 a localitatii C din care rezulta ca suprafata de 4400 mp teren, cu NCP 1752, T 85/1 P 921/1 are ca nuzi proprietari pe sotii P E si P M; extras de carte funciara nr. 100199 a localitatii C din care rezulta ca suprafata de 17800 mp, cu NCP 1754, T 83/1 P 921/1 are ca nuzi proprietari pe sotii P E si P M.

Din aceleasi extrase de carte funciara rezulta ca reclamantul are, asupra imobilelor descrise, un drept de uzufruct viager.

Instanta aminteste ca potrivit art. 517 Cod civil uzufructul este dreptul de a se bucura cineva de lucrurile ce sunt proprietatea altuia, întocmai ca însusi proprietarul lor, insa cu îndatorirea de ale conserva substanta.

În ceea ce priveste utilitatea sa, uzufructul este un mijloc de a procura folosinta complexa asupra lucrului, fara ca proprietarul sa piarda dreptul de proprietate asupra lucrului.

Dezavantajul consta în aceea ca uzufructuarul cauta sa aiba toate foloasele lucrului, fara a se preocupa de conservarea si ameliorarea lui.

În functie de aceste avantaje si dezavantaje se face discutie asupra actiunilor de care se poate folosi uzufructuarul: actiunea confesorie de uzufruct, prin care se apara dreptul de uzufruct; actiunile posesorii, chiar împotriva nudului proprietar, pentru apararea posesiei dreptului de uzufruct; actiunea de granituire pentru a determina portiunea de pamânt ce face obiectul dreptului de uzufruct; actiunea de iesire din indiviziune pentru a se pune capat starii de indiviziune în care se gaseste lucrul ce formeaza obiectul dreptului de uzufruct; actiunile prin care se poate valorifica ori apara dreptul de uzufruct.

În esenta, trebuie sa retinem ca uzufructuarul are la indemna doar acele actiuni care ii sunt necesare pentru a-si asigura exercitarea dreptului de a se folosi de lucru, de a-i culege fructele, fara a se atinge de substanta lucrului.

În consecinta, actiunea de fata nu este menita sa-i asigure reclamantului apararea dreptului sau de uzufruct.

Actiunea de fata reprezinta un act de administrare care excede drepturilor si obligatiilor uzufructuarului, în conditiile în care cererea de anulare, care în realitate nu este decât o rectificare a titlurilor de proprietate priveste terenurile pe care reclamantul le-a înstrainat în nuda proprietate, pastrându-si uzufructul viager.

Pentru aceste motive instanta apreciaza ca reclamantul nu are calitatea procesuala de a promova o astfel de actiune, aceasta actiune apartinând nudului proprietar.

Etichete: