Top

EVACUARE – ADMITEREA ACTIUNII

MATERIA CIVL

DOMENIUL ASOCIAT : POSESIE

EVACUARE – ADMITEREA ACTIUNII

DOSAR NR. 88/324/2010

SENTINTA CIVILA NR. 603/03.03.2010

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 88/324 din data de 8.01.2010 reclamanta H M a chemat în judecata pe pârâtul H C N si a solicitat ca prin hotarârea care se va pronunta sa se dispuna evacuarea din imobilul proprietatea reclamantei, situat în municipiul T, str. I. Gh. I nr. .

Verificând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

În fapt, se arata în motivarea cererii de catre reclamanta, pârâtul este fiul sau, locuieste împreuna cu dânsa, nu are un loc de munca, permanent îi cere bani reclamantei, are un comportament violent verbal si fizic.

Cererea nu este motivata în drept si nu se arata mijloacele de proba de care întelege sa se foloseasca reclamanta în dovedire.

La dosarul cauzei s-au depus în copie urmatoarele acte: adresa nr. 10932/27.09.2001 emisa de Politia Tecuci- Biroul Ordine Publica; adresa nr. 10029/26.01.2000 emisa de Politia Tecuci- Biroul Ordine Publica; certificat nr. 85201/19.12.2008 eliberat de Primaria Tecuci; contract de vânzare cumparare autentificat sub nr. 1483/05.04.2002 la BNP M si R din Tecuci din care rezulta ca asupra imobilului din Tecuci, str. I. Gh. I nr. reclamanta are un drept de uzufruct viager; sentinta civila nr. 109/2000 pronuntata de Judecatoria Tecuci; proces verbal din 18.12.2000 încheiat de executorul judecatoresc; rezolutia nr. 523/P/2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Tecuci.

Legal citat, pârâtul s-a prezentat în instanta si fiind întrebat a fost de acord cu actiunea formulata împotriva sa.

Fata de actele cauzei, instanta priveste actiunea ca întemeiata pentru urmatoarele motive:

Evacuarea este sanctiunea civila aplicabila celui care ocupa un imobil fara a poseda un titlu locativ legal.

În lipsa unui titlu legal care sa-i confere pârâtului dreptul de a locui în imobil, acesta are doar calitatea de tolerat, si nimic nu justifica ocuparea imobilului, decât poate îngaduinta din partea reclamantei.

Dar aceasta îngaduinta nu genereaza vreun drept propriu de folosinta a locuintei pentru pârât.

De aceea, dat fiind ca pârâtul ocupa, fara titlu, imobilul pentru care reclamanta are un drept de uzufruct, poate fi evacuat.

Etichete: