Top

ALTE CERERI – PLÂNGERE PRIVIND INCĂLCAREA DISP.ART.1 DIN LEGEA NR.554/2004 – DECLINARE DE COMPETENŢĂ

MATERIA – CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DOMENIUL ASOCIAT : CERERI

ALTE CERERI – PLÂNGERE PRIVIND INCALCAREA DISP.ART.1 DIN LEGEA NR.554/2004 – DECLINARE DE COMPETENTA

Dosar nr.1423/324/2010

SENTINTA CIVILA NR.908/ 08 aprilie 2010

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.1423/324/2010, reclamantul G I-D , în prezent detinut în Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta G – venit prin transfer din Penitenciarul G, a chemat în judecata pe Primarul municipiului T, pentru încalcarea disp.art.1 din Legea nr.554/2004 – contencios administrativ.

. Din actele si lucrarile dosarului, rezulta urmatoarele.

În motivarea actiunii, arata reclamantul ca atât pârâta, cât si Primarul municipiului T, cu buna stiinta si într-un mod voit, i-au fost încalcate prevederile art.1 din legea nr.554/2004. Arata ca prin intermediul mai multor scrisori, s-a adresat atât primariei, cât si primarului, dar ca nu i s-a comunicat nici un raspuns oficial, refuzându-i-se cu nonsalanta rezolvarea problemelor sale pe care le apreciaza ca fiind foarte grave.

În drept, nu si-a întemeiat actiunea

În sedinta publica din data de 08 aprilie 2010, instanta, a invocat din oficiu exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Tecuci, motivat de faptul ca judecatoria, în prima instanta, nu are competenta de a solutiona cauze de contencios-administrativ , prev. de disp. Legii nr. 554/2004.

Conf. art.1 din Legea nr.554/2004 „…(1) Orice persoana care se considera vatamata într-un drept al sau ori într-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atât privat, cât si public. ; (2) Se poate adresa instantei de contencios administrativ si persoana vatamata într-un drept al sau sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.”

În situatia de fata, Judecatoria Tecuci nu are competenta în materia contenciosului-administrativ.

Fata de cele mentionate mai sus, instanta, în conformitate cu disp.art disp.art10 din Legea nr.554/2004 , urmeaza a-si declina competenta în favoarea Tribunalului Galati – sectia de contencios administrativ, careia i se va trimite dosarul.

Etichete: