Top

CONTOPIRE PEDEPSE – INSTANŢA COMPETENTĂ

MATERIA PENAL

DOMENIUL ASOCIAT : COMPETENTA TERITORIALA

CONTOPIRE PEDEPSE – INSTANTA COMPETENTA

Dosar nr. 2323/324/2010

Sentinta penala nr.278/ 03 iunie 2010

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.2323/324/2010, petentul condamnat P B, în prezent detinut în Penitenciarul Galati, a solicitat contopirea pedepselor de 3 ani si 6 luni închisoare, 5 ani închisoare, 7 ani închisoare, 2 ani închisoare, aplicate prin s.p.979/2008 a Judecatoriei Moreni, jud. Dîmbovita, conform cu art.449 pct.2 c c.p.p.,

Din actele si lucrarile dosarului, rezulta urmatoarele

În motivarea cererii, arata petentul ca solicita a se contopi urmatoarele pedepse.

– 3 ani si 6 luni închisoare, aplicata pentru furt calificat în dosarul nr.479/2009;

– 5 ani închisoare, aplicata pentru infractiunea de tâlharie în dosarul nr.539/2010;

– – 7 ani închisoare, aplicata pentru infractiunea de tâlharie aplicata în dosarul nr.483/2009 si

– 2 ani închisoare, aplicata pentru infractiunea de violare de domiciliu în dosarul nr.372/2009.

Precizeaza ca toate aceste pedepse i-au fost aplicate de Judecatoria Tecuci.

Din referatul întocmit de biroul executari penale, rezulta ca petentul se afla în executarea unei pedepse aplicata prin s.p.nr.979/2008 a Judecatoriei Moreni, în care sunt contopite si 2 pedepse aplicate prin s.p.73/2007 si 135/2007 ale Judecatoriei Pucioasa.

Ca atare, petentul-condamnat nu a fost condamnat de Judecatoria Tecuci, ci de Judecatoria Moreni, jud.Dîmbovita

Conform art.449 pct.2 c.p.p., instanta competenta sa dispuna asupra modificarii pedepsei este instanta de executare a ultimei hotarâri, iar în cazul când cel condamnat se afla în stare de detinere, instanta corespunzatoare în a carei circumscriptie se afla locul de detinere.

În situatia de fata, Judecatoria Tecuci nu este instanta de executare a ultimei hotarâri, iar locul de detinere este în Penitenciarul Galati, instanta locului de detinere este Judecatoria Galati.

Având în vedere cele expuse mai sus, instanta în conf. cu disp.art.42 c.p.p. rap.la art.49 pct.2 c.p.p., urmeaza a-si declina competenta în favoarea Judecatoriei Galati, careia i se va trimite dosarul.

Petentul condamnat a fost asistat de avocat din oficiu, iar onorariul aparator oficiu va fi inclus în cheltuielile judiciare catre stat si va fi suportat din fondurile M.J.

Etichete: