Top

CONTESTATIE LA EXECUTARE – DEDUCERE AREST EXECUTAT ÎN PERIOADA EXTRĂDĂRII

MATERIA PENAL

DOMENIUL ASOCIAT : CONTESTATIE LA EXECUTARE

CONTESTATIE LA EXECUTARE – DEDUCERE AREST EXECUTAT ÎN PERIOADA EXTRADARII

Dosar nr.1771/324/2010

Sentinta penala nr.220/ 29 aprilie 2010

Prin contestatia înregistrata la aceasta instanta sub nr.1771/324/2010 din 12.04.2010, contestatorul – condamnat E N a solicitat sa i se deduca din pedeapsa aplicata pe care în prezent a executa în Penitenciarul Braila perioada restului la domiciliu si a retinerii pe teritoriul altor state, pâna la momnentul încarcerarii în penitenciar, în temneiul art.461 lit.d C.p.p.

Din actele si lucrarile dosarului rezulta urmatoarele:

In fapt, motiveaza contestatorul ca prin sentinta penala nr.978/2003 a Judecatoriei Tecuci a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani închisoare privativa de libertate pentru savârsirea infractiunii prev. de art.13 din Legea 87/1994, întregul proces desfasurându-se în lipsa sa, el fiind plecat în Italia la munca.

In baza mandatului de executare emis pe numele sau a fost arestat la domiciliul sau si obligat a executa din pedeapsa de 2 ani închisoare, o perioada cuprinsa între 29.09.2005 – 08.03.2009, dupa care a fost eliberat prin sentinta penala din data de 1.03.2009 a Curtii de Apel Firenze.

De asemenea, mai arata ca urmeaza sa se deduca ca fiind executata perioada retinerii de autoritatile franceze pâna la momentul încarcerarii din data de 29.01.2010.

Considera ca în cauza sunt incidente disp.art.461 lit.d C.p.p., în sensul ca a intervenit o alta cauza de reducere a pedepsei, situatie recunoscuta si de Legea nr.302/2004, în care se recunoaste faptul ca arestul la domiciliu, precum si retinerea în vederea extradarii, realizate în baza unui mandat de executare, se deduc din pedeapsa ce urmeaza a fi executata.

In drept, se invoca disp.art.461 lit.d C.p.p.

In sustinerea contestatiei, contestatorul – condamnat a depus la dosar urmatoarele înscrisuri în limba italiata si traduse în linba româna: certificat eliberat de Curtea de Apel Firenze la data de 4.03.2010 din care rezulta ca a fost arestat în scop de extradare la data de 29 septembrie 2005, i-a fost acordat arest la domiciliu la data de 3 octombrie 2005 pâna la data de 8 martie 2006;

– hotarârea nr.27/2010 a Curtii de Apel din Chambery prin care s-a autorizat predarea lui Epure Nicusor la cererea autoritatilort românesti;

– hotarârea Curtii de Apel Firenze din 3 octombrie 2005 prin care s-a dispus arestul la domiciliuu a lui Epure Nicusor.

In cauza s-a efectuat de catre Biroul Executari Penale al Judecatoriei Tecuci un referat complet privind sentinta penala nr.974/2003 a Judecatoriei Tecuci privind pe E N.

Instanta examinând actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin sentinta penala nr.974/28.11.2003 a Judecatoriei Tecuci, modificata în parte prin decizia penala nr.327/5.04.2004 a Tribunalului Galati, i s-a aplicat inculpatului E N pedeapsa de 2 ani închisoare. In baza acestei hotarâri judecatoresti s-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.1763/2003/3.05.2004, condamnatul începând executarea pedepsei la data de 23.02.2010.

Ulterior, condamnatul E N a fost arestat în scop de extradare la data de 29 septembrie 2005 de catre autoritatile italiene, apoi i s-a acordat arest la domiciliu de la data de 3 octombrie 2005 pâna la data de 8 martie 2006 ( conform certificatului de la fila 4 dosar) când cererea de extradare a fost respinsa de catre Curtea de Apel din Firenze ( filele 12-13-14, fila 4, referatul de la fila 17 verso).

Ulterior, condamnatul E N a fost arestat pe teritoriul Frantei la data de 28 ianuarie 2010 ( conform hotarârii nr.27/2010 a Curtii de Apel din Chambery – filele 10-11-12-13-14 dosar) si ulterior a fost predat autoritatilor românesti, astfel încât a fost încarcerat în Penitenciar la data de 23.02.2010.

Conform art.461 lit.d C.p.p., contestatia la executare se poate face si în cazul în care se invoca vreo cauza de micsorare a pedepsei.

In cauza, instanta retine ca s-a facut dovada ca petentul – condamnat a fost privat de libertate în perioadele 29 septembrie 2005 – 8 martie 2006, respectiv 28 ianuarie 2010 – 22 februarie 2010, în executarea mandatului de executare a pedepsei închisorii 1763/2003 din 3.05.2004, perioada ce urmeaza a fi dedusa din pedeapsa ce i-a fost aplicata.

Ca urmare, instanta va admite contestatia la executare si va deduce din durata pedepsei aplicate prin sentinta penala nr.974/28 noiembrie 2003 a Judecatoriei Tecuci, modificata prin decizia penala nr.327/05.04.2004 a Tribunalului Galati, definitiva la data de 20.04.2004 (mandatul de executare a pedepsei nr.1763/2003/03.05.2004), timpul arestarii în vederea extradarii pe teritoriul Italiei, respectiv Frantei, de la 29 septembrie 2005 – 8 martie 2006, respectiv de la 28 ianuarie 2010 – 27 februarie 2010.

Cheltuielile judiciare în suma de 150 lei urmeaza a ramâne în sarcina statului.

Etichete: