Top

Penal – Aplicarea pedepsei complementare şi accesorii a interzicerii dreptului prev. de art. 64 lit. „c” c. pen

Prin sentinţa penală nr. 58/10.04.2008 a Judecătoriei Lieşti, inculpatul I.C. a fost

condamnat la o pedeapsă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea

infracţiunii de viol prev. de art. 197 alin. 1 c. pen. în referire la art. 37 lit. „a” c. pen. – plus

pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. „a, b, c” c. pen. pe

o durată de 2 ani.

Conform art. 61 c. pen. s-a dispus menţinerea liberării condiţionate a restului de

pedeapsă de 233 de zile închisoare din pedeapsa de 2 ani şi 2 luni închisoare aplicată prin

sentinţa penală nr. 453/18.10.2006 a Tribunalului Galaţi.

S-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.

„a, b, c” c. pen. pe durata prev. de art. 71 c. pen.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs inculpatul IC care precizează că a

recunoscut fapta şi solicită reţinerea circumstanţelor atenuante prev. de art. 74 lit. „c” c. pen.

şi reducerea pedepsei sub minimul special.

Prin decizia penală nr. 302/18.08.2008, Tribunalul Galaţi a apreciat ca fondat recursul

declarat de inculpat, însă pentru alte motive decât cele invocate.

S-a reţinut că circumstanţele atenuante judiciare prevăzute de art. 74 c. pen. sunt lăsate

de lege la aprecierea judecătorului, care le poate reţine sau nu în funcţie de împrejurările

fiecărei cauze.

S-a constatat că hotărârea primei instanţe este netemeinică cu privire la interzicerea

drepturilor prevăzute de art. 64 lit. „c” c. pen. ca pedeapsă complementară şi pedeapsă

accesorie.

Astfel, având în vedere că din actele dosarului nu rezultă că, la comiterea faptei,

inculpatul să se fi folosit de vreo funcţie, profesie ori să fi desfăşurat vreo activitate, astfel că

interzicerea acestui drept ca pedeapsă complementară şi accesorie, nu este necesară.

S-a admis recursul declarat de inculpat şi în rejudecare s-a dispus înlăturarea din

sentinţa penală recurată a dispoziţiilor prin care s-au aplicat inculpatului pedepsele

complementare şi accesorie a interzicerii dreptului prev. de art. 64 lit. „c” c. pen.

Etichete: