Top

Civil – testarea în favoarea unui moştenitor legal îl scuteşte pe acesta de raport, în condiţiile în care intenţia testatorului a fost aceea de avantajare a legatorului în raport cu ceilalţi moştenitori, fără însă ca liberalitatea făcută să fie excesivă şi să încalce cotitatea disponibilă, caz în care operează reducţiunea.

Prin sentinţa civilă nr. 707/25.10.2007, Judecătoria Lieşti a admis acţiunea, a constatat

deschisă moştenirea defunctei, a admis cererea privind aducerea la masa de partajat a a două

suprafeţe de 0,5 ha, a constatat că masa de partajat se compune din o suprafaţă totală de 4,46 ha, a

constatat că au rămas ca moştenitori părţile şi s-a dispus ieşirea din indiviziune ca efect al

partajului.

Împotriva încheierii de admitere în principiu şi împotriva sentinţei civile a declarat apel

pârâta T. I.

A criticat sentinţa civilă pentru respingerea cererii de scoatere din masa de partajat a

suprafeţei de 1 ha teren pentru care pârâta a invocat calitatea sa de moştenitoare testamentară în

baza testamentului olograf făcut de defuncta la 14.06.1992.

Prin decizia civilă nr. 469/30.10.2008 Tribunalul Galaţi, analizând legalitatea şi temeinicia

sentinţei apelate prin prisma motivelor invocate şi din oficiu, a constatat că apelul este fondat

pentru următoarele considerente:

Conform testamentului olograf din 14.06.1992, defuncta a testat în favoarea apelantei pârâte

T. I., suprafaţa de 1 ha teren care a devenit astfel, bunul propriu al acesteia.

Suprafaţa de teren nu mai face astfel parte din masa succesorală. Testarea acesteia în

favoarea apelantei pârâte o scuteşte pe moştenitoarea legală T. I. de raport, în condiţiile în care

intenţia testatorului a fost acela de avantajare a legatorului în raport cu ceilalţi moştenitori, fără însă

ca liberalitatea făcută să fie excesivă şi să încalce cotitatea disponibilă, caz în care putea opera

reducţiune.

S-a admis apelul formulat, s-a constatat că suprafaţa de 1 ha teren a fost testată de defunctă

în favoarea pârâtei TI. S-a dispus ieşirea din indiviziune.

sentinţa civilă nr. 707/25.10.2007 a Judecătoriei Lieşti

Etichete: