Top

Civil – revizuire sentinţă civilă – incompatibilitatea judecătorului care a soluţionat fondul cauzei. Judecătorul care a soluţionat cauza pe fond şi este învestit cu soluţionarea cererii de revizuire, mai înainte de admiterea în principiu a revizuirii, nu se află în caz de incompatibilitate, în sensul strict prevăzut de art. 24 c. pr. civ.

Prin sentinţa civilă nr. 538/17.06.2008, Judecătoria Lieşti a respins cererea de revizuire a

sentinţei civile nr. 743/2006, pronunţată de Judecătoria Lieşti, formulată de revizuienta Stan

Elisabeta, ca fiind nefondată.

Instanţa de fond, verificând cererea sub aspectul condiţiilor impuse de art.322 C.pr. civ., a

constatat că motivele de revizuire a sentinţei civile nr. 743/2006, nu se încadrează în nici unul din

cazurile arătate de legiuitor.

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel revizuienta. A invocat excepţia de

incompatibilitate a judecătorului care a soluţionat cererea de revizuire şi a susţinut că deşi a

formulat o cerere de recuzare, aceasta a fost nelegal respinsă.

Prin decizia civilă nr. 428/02.10.2008 Tribunalul Galaţi, analizând legalitatea sentinţei

apelate prin prisma motivelor invocate şi din oficiu, a constatat că apelul este nefondat.

Tribunalul, având în vedere excepţia de incompatibilitate, revizuirea fiind o cale

extraordinară de retractare, nu există incompatibilitatea judecătorului care a soluţionat fondul

cauzei, deoarece aceste căi de atac presupun ivirea de împrejurări care nu au fost avute în vedere la

judecata anterioară şi deci judecătorul nu este în situaţia de a-şi critica propria hotărâre. S-a mai

apreciat că judecătorul care a soluţionat cauza pe fond şi este învestit cu soluţionarea cererii de

revizuire, mai înainte de admiterea în principiu a revizuirii, nu se află în caz de incompatibilitate, în

sensul strict prevăzut de art. 24 c. pr. civ.

Etichete: