Top

Penal – Aplicarea pedepsei complementare şi accesorii a interzicerii dreptului prev. de art. 64 lit. „a” tz I şi lit. „c” c. pen

Prin sentinţa penală nr. 123/20.08.2008 a Judecătoriei Lieşti, inculpaţii SI, HV şi P V

au fost condamnaţi la pedepse de câte 2 ani închisoare fiecare, pentru săvârşirea infracţiunilor

de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. „a, g, i” c. pen. cu aplicarea art. 74 lit.

„a” raportat la art. 76 lit. „c” c. pen.

S-a aplicat inculpaţilor pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.

„a, b, c” c. pen. pe durata executării pedepsei.

În baza art. 81 – 82 c. pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei

aplicată inculpaţilor şi în baza art. 71 alin. 5 c. pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei

accesorii.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul SI care precizează că este

nemulţumit de cuantumul pedepsei, solicitând să se reaprecieze asupra pedepsei.

Prin decizia penală nr. 94/A/20.02.2009, Tribunalul Galaţi a apreciat ca fondat apelul

declarat de inculpat, însă pentru alte motive decât cele invocate.

S-a reţinut că pedeapsa este judicios individualizată, astfel că cererea de reducere a

pedepsei este nefondată.

De asemenea, s-a reţinut că sentinţa penală este netemeinică cu privire la interzicerea

inculpatului apelant, precum şi celorlalţi inculpaţi, a drepturilor prev. de art. 64 lit. „a” Teza I

şi lit. „c” c. pen., întrucât, din actele dosarului, nu rezultă că infracţiunile comise au legătură

cu dreptul de vot sau că aceştia la comiterea faptelor s-ar fi folosit de vreo funcţie, profesie

sau activitate.

S-a admis recursul declarat de inculpat şi în rejudecare s-a dispus înlăturarea din

sentinţa penală apelată a dispoziţiilor prin care s-au aplicat inculpaţilor pedepsele accesorii a

interzicerii dreptului prev. de art. 64 lit. „a” teza I şi lit. „c” c. pen.

s.pen. 123/20.08.2008 a Judecătoriei Lieşti

comunicat 27.04.2009

Etichete: