Top

COMPETENŢA INSTANŢEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV DETERMINATĂ DE AUTORITATEA PUBLICĂ EMITENTĂ A ACTULUI CONTESTAT

Prin cererea înregistrată sub nr.2657/2003 la Tribunalul Vrancea, reclamantul A. A. a solicitat anularea deciziei nr.077394/1998 emisă de Secţia P.M. din cadrul M.A.N.

Tribunalul Vrancea prin sentinţa civilă nr.178/16 decembrie 2003 a respins excepţia lipsei competenţei materiale a acestei instanţe de a soluţiona cererea, iar pe fond a respins acţiunea ca fiind tardivă, reţinând că reclamantul nu a respectat termenul de 30 zile în care putea sesiza instanţa.

Împotriva acestei instanţe a declarat recurs reclamantul A.A. Acesta a arătat că necunoaşterea legislaţiei şi lipsa mijloacelor financiare nu i-au permis angajarea unui apărător.

Recursul a fost admis.

Potrivit art.3 Cod procedură civilă, cererile în materie de contencios administrativ privind actele autorităţii centrale sunt de competenţa Curţilor de Apel, iar instanţa de fond, încălcând acest text, a soluţionat cauza pe fond deşi nu era competentă material.

Etichete: