Top

AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT. IMPOSIBILITATEA PUNERII ÎN DISCUŢIE ÎN CĂILE DE ATAC A TIMBRAJULUI PENTRU UN CAPĂT DE CERERE ADMIS PRINTR-O HOTĂRÂRE INTRATĂ ÎN PUTEREA LUCRULUI JUDECAT

Prin sentinţa civilă nr. 885/25.03.2003 Tribunalului Galaţi a admis în totalitate pretenţiile deduse judecăţii de reclamanta SC AVAS Bucureşti, omiţând, însă, a obliga pârâta, ca efect al admiterii acţiunii, şi la plata în continuare a daunelor moratorii până la achitarea integrală a dividendelor, omisiune ce a fost acoperită, la cererea reclamantei, dispunându-se, în conformitate cu dispoziţiile art. 2812 C.proc.civ., completarea dispozitivului sentinţei civile lacunare în sensul relevat de reclamantă.

Sentinţa civilă nr. 2708/2003 prin care s-a încuviinţat cererea de completare dispozitiv a provocat nemulţumirea pârâtei, motiv pentru care a declarat recurs, invocând netimbrarea cererii de acordare a daunelor moratorii.

Curtea de Apel Galaţi a respins, ca nefondat, recursul pentru următoarele considerente:

În raport de obiectul cererii completatoare este tardiv a se reitera problema timbrajului, hotărârea iniţială – prin care s-au acordat daunele moratorii, intrând în puterea lucrului judecat.

Admiterea în totalitate a acţiunii introductive reclamă, într-adevăr, acordarea în totalitate a pretenţiilor deduse judecăţii, inclusiv a daunelor moratorii calculate până la plata sumelor datorate cu titlu de dividende restante.

Etichete: