Top

Acţiune în evacuare

Prin decizia civilă nr. 805/R din 28 octombrie 2005 a Curţii de Apel Galaţi a fost admis recursul declarat de reclamantul A.N., împotriva deciziei civile nr. 1010/2004 a Curţii de Apel Galaţi. A fost modificată decizia în sensul că a fost respins ca nefondat apelul declarat de pârâta Consumcoop B. împotriva sentinţei civile nr. 59/2004 a Judecătoriei Tg. Bujor fiind menţinute celelalte dispoziţii ale deciziei recurate.

Pentru a decide astfel, instanţa de recurs a reţinut următoarele :

Reclamantul A.N. a chemat în judecată pe pârâţii Consumcoop B., Primăria oraşului B, L.P., C.M. ş.a. solicitând evacuarea acestora de pe proprietatea sa.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că este proprietarul unei suprafeţe de 2550 m.p. teren intravilan, conform titlului de proprietate nr. 17316 – 84 din 11 februarie 1999, teren pe care a ridicat o casă. Pe acest teren, pârâta Consumcoop B. şi-a instalat un chioşc din placaj în care vinde dulciuri şi băuturi iar ceilalţi pârâţi şi-au pus coteţe în care cresc porci şi păsări. Deşi i-a notificat pe pârâţi să elibereze bunul, aceştia nu au dat curs solicitării sale.

Prin sentinţa civilă nr. 59 din 10 februarie 2004 a Judecătoriei Tg. Bujor s-a admis în parte acţiunea reclamantului şi s-a dispus evacuarea pârâtei Consumcoop B. de pe suprafaţa de 18 m.p. şi a pârâtului L.P. de pe suprafaţa de 34 m.p. S-a respins ca nefondată acţiunea împotriva celorlalţi pârâţi.

S-a reţinut, de către instanţa de fond că cei doi pârâţi ocupă fără drept porţiuni din terenul proprietatea reclamantului.

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel pârâţii Consumcoop B., Primăria oraşului B. şi L.P. care au susţinut că în mod greşit s-a reţinut că reclamantul ar fi proprietarul întregii suprafeţe de 2550 m.p. în condiţiile în care acesta are titlu doar pentru 2385 m.p. Pârâta Consumcoop B. a mai susţinut că acţiunea în evacuare este inadmisibilă, reclamantul având la dispoziţie acţiunea în revendicare întrucât ea posedă cei 34 m.p. de peste 30 ani, această suprafaţă aflându-se în administrarea Primăriei oraşului B.

Prin decizia civilă nr.1010/A din 25 iunie 2004 a Curţii de Apel Galaţi s-a admis apelul pârâtei Consumcoop B şi a fost respinsă acţiunea în evacuare formulată de reclamant în contradictoriu cu aceasta ca inadmisibilă. Celelalte apeluri au fost respinse ca nefondate.

Instanţa de apel a reţinut cu privire la apelul pârâtei Consumcoop că reclamantul avea deschisă calea acţiunii în revendicare conform art. 480 Cod civil şi numai după eventuala admitere a unei astfel de acţiuni avea posibilitatea de a solicita evacuare.

Reclamantul a declarat recurs împotriva acestei decizii, recurs ce a fost admis cu consecinţa modificării deciziei atacate în sensul respingerii apelului declarat de Consumcoop B. şi menţinerii hotărârii instanţei de fond.

Curtea a reţinut că, atât timp cât reclamantul este proprietarul suprafeţei de 2550 m.p. din care fac parte şi suprafeţele ocupate de pârâţii Consumcoop B. şi L.P., în mod nejustificat instanţa de apel a constatat că reclamantul avea deschisă calea acţiunii în revendicare şi abia apoi a acţiunii în evacuare.

Etichete: