Top

Calea de atac împotriva hotărârilor pronunţate în materia acţiunilor în restituire monede se stabileşte în funcţie de valoarea obiectului, conform dispoziţiilor art. 282 Cod proc.civ.

Prin sentinţa civilă nr. 477 din 28 ianuarie 2004 a Judecătoriei Galaţi a fost admisă acţiunea în parte. A fost obligată pârâta B.N.R. – Sucursala Bucureşti să-i achite reclamantului contravaloarea cantităţii de 53,20 gr. aur.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut, în esenţă, faptul că dispoziţia de confiscare a 61 gr. aur prins şi 2,20 gr. aur stufă a fost abuzivă, motiv pentru care se impune restituirea contravalorii acestuia.

Prin decizia civilă nr. 850 din 8 noiembrie 2005 a Curţii de Apel Galaţi s-au admis recursurile declarate de reclamant şi pârâtă, s-a casat decizia civilă nr. 790 din 24 mai 2004 a Curţii de Apel Galaţi şi s-a trimis cauza spre soluţionarea recursului la Tribunalul Galaţi.

Pentru a decide astfel, instanţa a reţinut că nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoreşti date în primă instanţă şi cererile introduse pe cale principală al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei inclusiv.

Cum reprezentantul BNR a precizat la termenul din 8 noiembrie 2005 că valoarea cantităţii de aur revendicat este de sub 1 miliard, în conformitate cu disp. art. 312 pct. 1 în ref. la art. 304 pct. 3 Cod proc.civ., Curtea de Apel a dispus casarea deciziei civile şi trimiterea cauzei spre soluţionarea recursului la Tribunalul Galaţi.

Etichete: