Top

Contestaţie în anulare. Aplicarea disp. art. 318 teza a II – a din Codul de procedură civilă

Prin decizia civilă nr. 533 din 1 septembrie 2005, Curtea de Apel Galaţi a admis contestaţia în anulare formulată de S.C.”P” S.A. Galaţi împotriva deciziei civile nr. 240/R din 11 martie 2005 a Curţii de Apel Galaţi în dosarul nr. 3296/2004.

A fost desfiinţată decizia civilă nr. 240 din 11 martie 2005 şi s-a fixat termen pentru soluţionarea recursului.

S-a motivat că instanţa de recurs, respingând recursul a omis să se pronunţe asupra unuia dintre motive.

Din încheierea de dezbateri din 11 martie 2005 în dosarul nr. 3296/2004 al Curţii de Apel Galaţi rezultă că pârâta recurentă S.C.”P” S.A. Galaţi a invocat în condiţiile prev. de disp. art. 306 alin. 2 Cod procedură civilă excepţia prescripţiei dreptului material la acţiunea în răspundere delictuală, excepţie asupra căreia instanţa de recurs nu s-a pronunţat.

Din considerente nu rezultă că instanţa a stabilit momentul când reclamantul a cunoscut sau trebuia să cunoască paguba şi pe cel care răspunde de ea, moment de la care, potrivit disp. art. 8 din Decretul nr. 167/1958 se calculează termenul de prescripţie de 3 ani şi nici nu a făcut vreo referire la excepţia invocată.

Contestaţia în anulare a fost admisă în aceste condiţii, în conformitate cu disp. art. 318 teza a II-a Cod procedură civilă.

Etichete: